Лабораторія великомасштабної структури Всесвіту: співробітники

Караченцева Валентина Юхимівна пров. наук. співроб. доктор фіз.-мат. наук; ст. наук. співроб. vakara(at)mao.kiev.ua
Елиїв Андрій Андрійович докторант канд. фіз.-мат. наук elyiv(at)mao.kiev.ua
Бабик Юрій Вікторович ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук babikyura(at)mao.kiev.ua
Мельник Ольга Вячеславівна ст. наук. співроб. (гром. зас.) канд фіз.-мат. наук  melnykol(at)gmail.com
Василенко Анатолій Андрійович наук.співроб. канд фіз.-мат. наук vasylenko_a(at)mao.kiev.ua
Добричева Дар'я Вікторівна наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук daria(at)mao.kiev.ua
Пулатова Надія Григорівна наук.співроб. канд фіз.-мат. наук nadya(at)mao.kiev.ua
Торбанюк Олена Олександрівна наук.співроб. канд фіз.-мат. наук torbaniuk(at)mao.kiev.ua
Василенко Максим Юрійович мол. наук. співроб. магістр  vasmax(at)mao.kiev.ua
Компанієць Олена інж. 1 кат. (сум.) бакалавр  kompaniets(at)mao.kiev.ua
Дяченко Надія інж. 1 кат. (сум.)    

За час існування лабораторії в ній також працювали с.н.с., к.ф.-м.н. Романюк Я.О.; інженер І к. Лазаренко Д.О.