Новини


Відділ ПАА: дисертації

Дисертації, захищені співробітниками відділу, у т.ч. під керівництвом співробітників відділу

 • Караченцева Валентина Юхимівна, захистила кандидатську дисертацію "Пошук і дослідження карликових галактик типу Скульптора" (наук. кер. В.А. Амбарцумян) і докторську дисертацію "Нові каталоги галактик" у 1996 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія».
 • Вавилова Ірина Борисівна, аспірантура фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1987-1990 рр., захистила кандидатську дисертацію «Дослідження великомасштабного розподілу галактик у Місцевому надскупченні та Ягелонському полі методами кластерного. фрактального та хвилькового аналізу» у 1995 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Караченцева В.Ю. і П. Флін); докторантура Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України у 2003-2006 рр.; захистила докторську дисертацію "Астроінформатика великомасштабних структур Всесвіту" у 2020 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія».
 • Мельник Ольга Вячеславівна, аспірантура фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003-2006 рр., захистила кандидатську дисертацію «Фізичні властивості малонаселених груп галактик Місцевого надскупчення» у 2007 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Вавилова І.Б.).
 • Балишев Марат Артурович, аспірантура Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України у 2007-2009 рр., захистив кандидатську дисертацію «Історико-наукове дослідження життя та творчості Отто Людвіговича Струве (1897-1963)» у 2009 р. за спеціальністю 07.00.07 «історія науки і техніки» (наук. кер. Вавилова І.Б.).
 • Пулатова Надія Григорівна, аспірантура фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2007-2010 рр., захистила кандидатську дисертацію «Фотометрична та спектральна змінність випромінювання активних ядер галактик в оптичному та рентгенівському діапазонах» у 2011 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Вавилова І.Б.).
 • Сергієнко Ольга Миколаївна, аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка; у 2011 році захистила кандидатську дисертацію "Динаміка розширення та великомасштабна структура Всесвіту в космологічних моделях із скалярним полем як темною енергією" за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Новосядлий Б.С.).
 • Бабик Юрій Вікторович, аспірантура фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2010-2012 рр., захистив кандидатську дисертацію «Розподіл видимої та прихованої маси в рентгенівських скупченнях галактик на z<1,4 за даними космічної обсерваторії "Чандра"» у 2014 р.за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Вавилова І.Б.).
 • Василенко Анатолій Андрійович, аспірантура фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012-2015 рр., захистив кандидатську дисертацію «Особливості спектрів рентгенівського випромінювання активних ядер галактик в діапазоні енергій 0.5 – 250 кеВ» у 2015 р.за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Жданов В.І.).
 • Добричева Дарія Вікторівна, аспірантура ГАО НАН України у 2013-2016 рр., захистила кандидатську дисертацію «Морфологічний склад та бімодальність показників кольору галактик нової вибірки на червоних зміщеннях z < 0.1» у 2017 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Вавилова І.Б.).
 • Торбанюк Олена Олександрівна, аспірантура ГАО НАН України у 2015-2018 рр., захистила кандидатську дисертацію «Середня прозорiсть мiжгалактичного середовища за даними Lyα-лiсу у спектрах квазарiв» у 2018 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Вавилова І.Б.).
 • Елиїв Андрій Андрійович, аспірантура фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2004-2006 рр., захистив кандидатську дисертацію "Вплив магнітних полів на поширення та енергетичний спектр космічних променів надвисоких енергій" у 2006 р. за спеціальністю 01.03.02 «астрофізика, радіоастрономія» (наук. кер. Гнатик Б.І.); у 2021 р. прийнята до захисту докторська дисертація "Космічні войди: фізичні процеси в них та навколо" (наук. конс. Вавилова І.Б.).
 • Саваневич Вадим Євгенович, захистив докторську дисертацію "Моделі і методи обробки даних при знаходженні і оцінці параметрів траекторій компактної групи малорозмірних космічних об'єктів" у 2006 р. за спеціальністю 01.05.02 "математичне моделювання та обчислювальні методи"
 • Пакуляк Людмила Казимирівна, захистила кандидатську дисертацію "Астрометричний стандарт у ділянці північного полюсу Галактики" у 1992 р. за спеціальністю 01.03.01 "астрометрія і небесна механіка" (наук. кер. Колчинський І.Г.)
 • Шахов Борис Олексійович, аспірантура Московського державного університету імені М.В. Ломоносова; у 1979 році захистив кандидатську дисертацію “Деякі питання дослідження варіацій космічних променів у навколоземному космічному просторі” за спеціальністю 01.04.12 "геофізика".
 • Федоров Юрій Іванович, захистив докторську дисертацію "Кінетика космічних променів у геліосферних магнітних полях" у 2011 р. за спеціальністю 01.03.03 "геліофізика і фізика Сонячної системи"
 • Маловічко Павло Петрович, захистив кандидатську дисертацію "Низькочастотні хвильові процеси та їхня роль у динаміці космічної плазми" у 1996 р. за спеціальністю 01.03.03 "геліофізика і фізика Сонячної системи" (наук. кер. Юхимук А.К.)
 • Кизьюров Юрій Веніамінович, захистив кандидатську дисертацію "Взаємодія заряджених частинок із магнітними полями і хвилями у космічній плазмі" у 1999 р. за спеціальністю 01.03.03 "геліофізика і фізика Сонячної системи" (наук. кер. Юхимук А.К.)
 • Колесник Юрій Леонідович, аспірантура ГАО НАН України, захистив кандидатську дисертацію "Динаміка просторово-часового та енергетичного розподілу космічних променів у геліосфері" у 2010 р. за спеціальністю 01.03.03 "геліофізика і фізика Сонячної системи" (наук. кер. Шахов Б.О.)
 • Клюєва Антоніна Ігорівна, аспірантура ГАО НАН України, захистила кандидатську дисертацію "Просторово-енергетичний розподіл космічних променів під час форбуш-ефектів" у 2018 р. за спеціальністю 01.03.03 "геліофізика і фізика Сонячної системи" (наук. кер. Шахов Б.О.)