Лабораторія великомасштабної структури Всесвіту: наукові досягнення

  • Створено нові каталоги галактик: «Каталог ізольованих галактик, відібраних з огляду 2MASS» (Караченцева В.Ю., Мітронова В.Є., Мельник О.В., Караченцев І.Д., 2010 р.) та «Каталог близьких ізольованих галактик в об’ємі z<0.01» (Караченцев І.Д., Макаров Д.І., Караченцева В.Ю., Мельник О.В., 2011 р.); досліджено властивості галактик та структур галактик в об’ємі Місцевого надскупчення (МН) та його околиць, зокрема знайдено оцінку верхньої границі зореутворення для близьких ізольованих галактик; виявлено дифузні невіріалізовані структури, показано, що ~30% об’єму МН займають пустоти (войди), в яких відсутні галактики, яскравіші за Магеланові Хмари (В.Ю. Караченцева, А.А. Елиїв).
  • Розроблено нові та вдосконалено існуючі методи кластеризації галактик (мозаїка Вороного, фрактальний та хвильковий аналізи) з метою дослідження розподілу видимої і баріонної матерії у Всесвіті. Це дозволило, зокрема, отримати параметри «маса-світність» галактик (20 – 50 МСонця/LСонця) у малонаселених групах та виявити, що у групах, де переважають галактики ранніх типів, темна матерія переважно міститься в гало галактик, а у групах, де переважають галактики пізніх типів, — у спільному гало групи галактик (І.Б. Вавилова, А.А. Елиїв).
  • Проведено дво-точковий кутовий кореляційний аналіз активних ядер галактик (АЯГ) в глибокому рентгенівському огляді ХММ-LSS та підтверджено, що масштаб кореляції зростає зі збільшенням мінімального граничного потоку вибірки. Виявлено різну тенденцію до кластеризації АЯГ різних типів, що не може бути пояснено в рамках уніфікованої моделі АЯГ; отримано оцінки мас надмасивних чорних дір в ядрах понад 30 ізольованих галактик близького Всесвіту (А.А. Елиїв).
  • Проаналізовано розподіл темної та баріонної матерії та отримано оцінки мас для ~30 рентгенівських скупчень галактик (для ~100 скупчень галактик оцінки мас уточнено) в діапазоні червоних зміщень 0.01<z<1.4; доведено важливість врахування баріонного ефекту в центральній частині масивних скупчень галактик (Ю.В. Бабик, І.Б. Вавилова).
  • Підготовлено 4 кандидати наук.
  • Вийшли друком монографії «Загальна теорія відносності: горизонти випробувань» (Яцків Я.С., Александров О.М., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Жук О.І., Кудря Ю.М., Парновський С.Л., Федорова О.В., Хміль С.В. — К.: ВАІТЕ, 2013); «Фрактальна геометрія у природознавстві» (Горобец Ю.І., Кучко А.М., Вавилова І.Б. — К.: Наукова думка, 2008) та методичні посібники для студентів ВУЗів, підготовлені Пулатовою Н.Г. і Бабиком Ю.В.