Відділ позагалактичної астрономії та астроінформатики

Відділ позагалактичної астрономії та астроінформатики створено 01.01.2017 р. на базі лабораторії великомасштабної структури Всесвіту (лабораторія астроінформатики до 31.12.2015 р.) і лабораторії космічних променів. Завідувач відділу – Вавилова І.Б. (обрана за конкурсом та рекомендована Вченою радою ГАО НАН України від 20.04.2017 та затверджена на посаді постановою Президії НАН України від 05.07.2018).

На початок 2019 року в структурі відділу 2 лабораторії (лабораторія великомасштабної структури Всесвіту і лабораторія космічних променів) та група астроінформатики. У відділі працюють 22 співробітника, з яких 2 – за сумісництвом, 2 – на громадських засадах. Науковці: 3 доктора наук, 14 кандидатів наук. Середній вік співробітників – 47,3 років; молодих науковців – 9 співробітників.

Лабораторія великомасштабної структури Всесвіту є структурним підрозділом відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики. У лабораторії працюють 11 наукових співробітників, із яких 1 - за сумісництвом, 1 – на громадських засадах. Посада завідувача лабораторії є вакантною, тимчасово ці обов’язки виконує завідувач відділу. У складі лабораторії 1 доктор наук і 8 кандидатів наук, серед співробітників – 8 молодих учених. Середній вік співробітників лабораторії становить 39,5 років.

Лабораторія космічних променів є структурним підрозділом відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики. У лабораторії працюють 6 наукових співробітників, 1 - за сумісництвом. У складі лабораторії 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, у т.ч. 1 молодий вчений. Середній вік співробітників лабораторії становить 55,8 років. Завідувач лабораторії – Шахов Б.О.

У групі астроінформатики працюють 5 наукових співробітників, серед яких 1 – доктор наук, 1 кандидат наук (на громадських засадах), середній вік становить 57 років.