Відділ ПАА: співробітники відділу

 

Вавилова Ірина Борисівна завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук; ст. наук. співроб., доцент irivav(at)mao.kiev.ua
Лабораторія великомасштабної структури Всесвіту
Караченцева Валентина Юхимівна гол. наук. співроб. доктор фіз.-мат. наук; ст. наук. співроб. vakara(at)mao.kiev.ua
Елиїв Андрій Андрійович ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук elyiv(at)mao.kiev.ua
Веб-сторінка
Бабик Юрій Вікторович ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук babikyura(at)mao.kiev.ua
Мельник Ольга Вячеславівна ст. наук. співроб.
на громадських засадах
канд фіз.-мат. наук melnykol(at)gmail.com
Веб-сторінка
Василенко Анатолій Андрійович ст. наук. співроб. канд фіз.-мат. наук vasylenko_a(at)mao.kiev.ua
Добричева Дар'я Вікторівна ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук daria(at)mao.kiev.ua
Веб-сторінка
Пулатова Надія Григорівна ст. наук. співроб. канд фіз.-мат. наук nadya(at)mao.kiev.ua
Бургазлі Альвіна Юріївна ст. наук. співроб.,
постдок
канд фіз.-мат. наук aburgazli(at)gmail.com
Торбанюк Олена Олександрівна наук. співроб. канд фіз.-мат. наук torbaniuk(at)mao.kiev.ua
Василенко Максим Юрійович мол. наук. співроб.,
аспірант
магістр vasmax(at)mao.kiev.ua
Компанієць Олена Володимирівна мол. наук. співроб.,
аспірантка
магістр kompaniets(at)mao.kiev.ua
Ізвєкова Інна Олександрівна мол. наук. співроб.,
аспірантка
магістр izviekova(at)gmail.com
  Дяченко Надія Михайлівна пров.інж.,
студентка
бакалавр nadya.dyachenko(at)gmail.com
Лабораторія космічних променів
Федоров Юрій Іванович пров. наук.співроб. доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. fedorov(at)mao.kiev.ua
Кизьюров Юрій Веніамінович ст. наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. kyzyurov(at)mao.kiev.ua
Колесник Юрій Леонідович ст. наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук kolesnyk(at)mao.kiev.ua
Маловічко Павло Петрович ст. наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. malovich(at)mao.kiev.ua
Сергієнко Ольга Миколаївна ст. наук.співроб. канд. фіз.-мат. наук olka(at)mao.kiev.ua
Клюєва Антоніна Ігорівна мол. наук. співр.
на громадських засадах.
канд. фіз.-мат. нау klyuyeva(at)mao.kiev.ua
Група астроінформатики
Саваневич Вадим Євгенович ст. наук.співроб.
на громадських засадах
доктор техн. наук; професор vadym(at)savanevych.org
Пакуляк Людмила Казимирівна ст. наук.співроб.
на громадських засадах
канд. фіз.-мат. наук pakuliak(at)mao.kiev.ua
Шатохіна Світлана Вадимівна наук. співроб.   svetash(at)mao.kiev.ua
Їжакевич Олена Михайлівна наук. співроб.   izhak(at)mao.kiev.ua
Артеменко Тетяна Геннадіївна мол. наук.співроб.
на громадських засадах
  tart(at)mao.kiev.ua
Золотухіна Анастасія Валеріївна в.о. мол. наук.співроб.   nastya(at)gmail.com