Аспірантура ГАО: робочі програми

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Астрономія, астрофізика» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії галузь знань – 10 «Природничі наки», спеціальність – 104 «Фізика та астрономія».

І. Навчальні дисципліни

 • ННД.01 Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1
 • ННД.02 Філософія науки та культури
 • ННД.03 Методологія та організація наукових досліджень

ІІ. Вибіркові компоненти ОП

 • ДВІ.04.01 Системи відліку, збору, обробки та зберігання астроінформації
 • ДВІ.04.02 Сучасні проблеми фізики Сонця і тіл планетних систем
 • ДВІ.04.03 Еволюція зір і фізика зоряних атмосфер
 • ДВІ.04.04 Сучасні проблеми галактичної і позагалактичної астрономії та космології
 • ДВА.05.01 Хімічна еволюція галактик
 • ДВА.05.02 Фізика земної атмосфери та сучасні проблеми клімату
 • ДВА.05.03 Числове моделювання в астрофізиці
 • ДВА.05.04 Астрофізика високих енергій
 • ДВА.05.05 Супутникові навігаційні системи
 • ДВА.05.06 Сучасні астрономічні прилади
 • ДВА.05.07 Астроінформатика та історія астрономії
 • ДВА.05.08 Основи спостережної астрономії