Акредитація освітньої програми

  • ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Астрономія, астрофізика» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії галузь знань – 10 «Природничі наки», спеціальність – 104 «Фізика та астрономія».
  • Додаток 15 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої освіти.