Дисертації аспірантів, захищені у 1991-2019 рр.

2019

Шубіна Олена Сергіївна, дисертація «Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних комет на основі даних поляриметричних та спектральних спостережень», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 15 листопада 2019 р., науковий керівник Іванова О.В., лабораторія фізики малих тіл Сонячної системи відділу фізики субзоряних та планетних систем

2018

Торбанюк Олена Олександрівна, дисертація «Середня прозорість міжгалактичного середовища за даними Ly-альфа-лісу у спектрах квазарів», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 1 червня 2018 р., науковий керівник Вавилова І.Б., лабораторія великомасштабної структури Всесвіту відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики

Клюєва Антоніна Ігорівна, дисертація «Просторово-енергетичний розподіл космічних променів під час форбуш-ефектів», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 16 лютого 2018 р., науковий керівник Шахов Б.О., лабораторія космічних променів відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики

2017

Добричева Дар'я Вікторівна, дисертація «Морфологічний склад та бімодальність показників кольору галактик нової вибірки на червоних зміщеннях z < 0.1», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 27 квітня 2017 р., науковий керівник Вавилова І.Б., лабораторія великомасштабної структури Всесвіту відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики

2016

Вовк Катерина Борисівна, дисертація «Прояви еволюції масивних зір в спектрах галактик із зореутворенням», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 1 квітня 2016 р., науковий керівник Ізотов Ю.І., відділ фізики зір та галактик

Зайцев Сергій Васильович, дисертація «Від’ємна поляризація розсіяного випромінювання вибраних безатмосферних тіл Сонячної системи», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 1 квітня 2016 р., науковий керівник Кисельов М.М., лабораторія фізики малих тіл Сонячної системи відділу фізики субзоряних та планетних систем

Харчук Сергій Валерійович, дисертація «Фізичні характеристики пилу вибраних довгоперіодичних комет за результатами динамічного моделювання», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 1 квітня 2016 р., науковий керівник Корсун П.П., лабораторія фізики малих тіл Сонячної системи відділу фізики субзоряних та планетних систем

2015

Жаборовський Віталій Петрович, дисертація «Нова реалізація координат полюса Землі за даними лазерних спостережень штучних супутників», 01.03.01 - астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 23 квітня 2015 р., науковий керівник Чолій В.Я., лабораторiя “Український центр визначення параметрiв обертання Землi” відділу астрометрії і космічної геодинаміки

2014

Бабик Юрій Вікторович, дисертація «Розподіл видимої та прихованої маси в рентгенівських скупченнях галактик на z < 1.4 за даними космічної обсерваторії “Чандра”», 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 4 квітня 2014 р., науковий керівник Вавилова І.Б., лабораторія великомасштабної структури Всесвіту

2013

Іщенко Марина Вікторівна, дисертація «Зведена обробка спостережень регіональної GPS-мережі та її результати», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 26 квітня 2013 р., науковий керівник Хода О.О., відділ космічної геодинаміки

Сухоруков Андрій Валерійович, дисертація «Формування профілів інтенсивності спектральних ліній Si I в одновимірних та тривимірній моделях Сонця», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 26 квітня 2013 р., науковий керівник Щукіна Н.Г., відділ фізики Сонця

2012

Зінченко Ігор Андрійович, дисертація «Хімічний склад галактик з активним зореутворенням за даними огляду Слоан», 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 26 жовтня 2012 р., науковий керівник Пілюгін Л.С., лабораторія фізики галактик з активним зореутворенням відділу фізики зір та галактик

2011

Захожай Ольга Володимирівна, дисертація «Особливості розподілу енергії в спектрах систем з навколо субзоряними дисками», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 28 жовтня 2011 р., науковий керівник Відьмаченко А.П., відділ фізики тіл Сонячної системи

Овсак Олександр Степанович, дисертація «Визначення параметрів вертикальної структури аерозольної складової атмосфер планет-гігантів», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 28 жовтня 2011 р., науковий керівник Мороженко О.В., відділ фізики тіл Сонячної системи

Чеснок Надія Григорівна, дисертація «Фотометрична та спектральна змінність випромінювання активних ядер галактик в оптичному та рентгенівському діапазонах», 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 11 березня 2011 р., науковий керівник Вавилова І.Б., лабораторія астроінформатики

2010

Литвин Михайло Олександрович, дисертація «Спільна обробка GPS-, РНДБ- і лазерних спостережень для досліджень динаміки Землі», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 16 квітня 2010 р., науковий керівник Хода О.О., відділ космічної геодинаміки

Колесник Юрій Леонідович, дисертація «Динаміка просторово-часового та енергетичного розподілу космічних променів у геліосфері», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 16 квітня 2010 р., науковий керівник Шахов Б.О., лабораторія космічних променів відділу фізики космічної плазми

Ольшевський Вячеслав Леонідович, дисертація «Розсіяння і трансформація магніто-акустичних хвиль на сонячних плямах», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 15 квітня 2015 р., науковий керівник Щукіна Н.Г., відділ фізики Сонця

2009

Синявський Іван Іванович, дисертація «Оптична фур’є­спектрометрія малих газових складових земної атмосфери», 05.11.07 – оптичні прилади та системи. Захист відбувся 17 березня 2009 р., науковий керівник Сосонкін М.Г., лабораторії атмосферної оптики відділу фізики тіл Сонячної системи

Якобчук Тарас Миколайович, дисертація «Зоряне населення та історія зореутворення в карликових галактиках із низькою металічністю», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 24 квітня 2009 р., науковий керівник Ізотов Ю.І., відділ фізики зір та галактик

2008

Костогриз Надія Михайлівна, дисертація «Аерозольна складова атмосфери Урана за даними комбінаційного розсіяння», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 15 травня 2008 р., науковий керівник Відьмаченко А.П., відділ фізики тіл Сонячної системи

2006

Никитюк Тетяна Вікторівна, дисертація «Моделювання та аналіз впливу обміну речовиною на хімічну еволюцію галактик та їхнє оточення», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 17 березня 2006 р., науковий керівник Пілюгін Л.С., лабораторія фізики галактик з активним зореутворенням відділу фізики зір та галактик

Шкварун Руслан Вікторович, дисертація «Дослідження радіального розподілу важких елементів в дисках спіральних галактик», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 17 березня 2006 р., науковий керівник Пілюгін Л.С., лабораторія фізики галактик з активним зореутворенням відділу фізики зір та галактик

2005

Сіренко Олена Костянтинівна, дисертація «Нелінійна взаємодія дисперсійних альвенівських хвиль з високочастотними хвилями у космічній плазмі», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 9 грудня 2005 р., наукові керівники Гуззенс М., Войтенко Ю.М., Католицький університет м. Лейден (Нідерданди), відділ фізики космічної плазми

2004

Войцеховська Анна Дмитрівна, дисертація «Трансформація і нелінійна взаємодія хвиль у сонячній атмосфері і в космічній плазмі», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 16 квітня 2004 р., науковий керівник Юхимук А.К., відділ фізики космічної плазми

Герасименко Світлана Володимирівна, дисертація «Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних областях на Сонці», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 16 квітня 2004 р., науковий керівник Кришталь О.Н., відділ фізики космічної плазми

Іванова Олександра Вікторівна, дисертація «Фізична модель локальних центрів активності кометних ядер», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 15 жовтня 2004 р., науковий керівник Шульман Л.М., відділ експериментальної астрофізики

Крушевська, Вікторія Миколаївна, дисертація «Моделювання спостережних оптичних ефектів в планетних системах зір», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 15 жовтня 2004 р., науковий керівник Відьмаченко А.П., відділ фізики тіл Сонячної системи

Чорногор Світлана Миколаївна, дисертація «Стан низькотемпературних шарів у сонячних спалахових петлях», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 16 квітня 2004 р., науковий керівник Алікаєва К.В., відділ фізики Сонця

2003

Хоменко Олена Володимирівна, дисертація «П'ятихвилинні коливання в локальних сонячних утвореннях: гранулах, порулах, плямах», 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 9 жовтня 2003 р., науковий керівник Костик Р.І., відділ фізики Сонця

2002

Борисенко Сергій Анатолійович, дисертація «Швидкі варіації спектра комети Галлея», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 26 квітня 2002 р., науковий керівник Шульман Л.М., відділ експериментальної астрофізики

Велесь Олександр Анатолійович, дисертація «Розробка методу експрес-визначення хімічного складу планетних атмосфер за даними фур'є-спектрофотометрії», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 25 квітня 2002 р., науковий керівник Мороженко О.В., відділ фізики планет Сонячної системи

Любчик Юрій Петрович, дисертація «Моделювання спектрів зір пізніх спектральних класів», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 26 квітня 2002 р., науковий керівник Павленко Я.В., відділ фізики зір та галактик

Суберляк В.Р. дисертація «Розробка та створення програмно­апаратного комплексу для високоточної локації ШСЗ», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 26 квітня 2002 р., науковий керівник Медведський М.М., відділ космічної геодинаміки

2001

Болотін Сергій Леонідович, дисертація «Побудова моделей і оцінка геодинамічних параметрів за даними РНДБ спостережень», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 21 грудня 2001 р., науковий керівник Яцків Я.С., відділ космічної геодинаміки

2000

Козел Ольга Валентинівна, дисертація «Дослідження ефекту непрецісійного руху рівнодення», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 14 квітня 2000 р., науковий керівник Дума Д.П., відділ астрометрії

Руденко Сергій Петрович, дисертація «Визначення орбіт ШСЗ для вирішення завдань геодинаміки і моніторинга геостаціонарної зони за результатами спостережень», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 14 квітня 2000 р., науковий керівник Тарадій В.К., відділ космічної геодинаміки

Хода Олег Олександрович, дисертація «Спостереження супутників глобальної системи визначення місцезнаходження (GPS) для геодинамічних та іоносферних досліджень в Україні», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 15 грудня 2000 р., науковий керівник Яцків Я.С., відділ космічної геодинаміки

1999

Кизьюров Юрій Веніамінович, дисертація «Взаємодія заряджених частинок з магнітними полями і хвилями в космічній плазмі», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 23 квітня 1999 р., науковий керівник Юхимук А.К., відділ фізики космічної плазми

1998

Федун Віктор Миколайович, дисертація «Нелінійна параметрична взаємодія хвиль у навколоземній плазмі», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 25 грудня 1998 р., науковий керівник Юхимук А.К., відділ фізики космічної плазми

1997

Васильєва Ірина Едуардівна, дисертація «Дослідження спектральної щільності енергетичної яскравості сонячного випромінювання в діапазоні 650-1070 нм», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 27 березня 1997 р., науковий керівник Гуртовенко Е.А., відділ фізики Сонця

1996

Свачій Лідія Миколаївна, дисертація «Дослідження узгодженості реалізацій динамічної системи координат», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 4 жовтня 1996 р., науковий керівник Дума Д.П., відділ астрометрії

Мащенко Сергій Ярославович, дисертація «Тривимірні моделі галактичних надоболонок», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 4 жовтня 1996 р., науковий керівник Сіліч С.О., відділ фізики зір та галактик

Халак Віктор Романович, дисертація «Швидка фотометрія зір типу Вольфа-Райє з ймовірно компактними супутниками», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 29 березня 1996 р., науковий керівник Жиляєв Б.Ю., відділ експериментальної астрофізики

1994

Кучеренко Валерій Павлович, дисертація «Вивчення процесів генерації кінетичних альвенівських хвиль у космічній плазмі», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 17 червня 1994 р., науковий керівник Юхимук А.К., відділ фізики космічної плазми

1993

Берцик Петер Петерович, дисертація «Тривісні моделі великомасштабних газових утворень в галактиках», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 1 квітня 1993 р., науковий керівник Колесник І.Г., відділ фізики зір та галактик

Медведський Михайло Михайлович, дисертація «Визначення параметрів Землі методом рдіоінтерферометрії із наддовгою базою», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 2 квітня 1993 р., науковий керівник Яцків Я.С., відділ космічної геодинаміки

1992

Атрощенко Ігор Миколайович, дисертація «Порівняльний аналіз проникаючої конвекції в фотосферах Сонця і Проциона», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 3 квітня 1992 р., науковий керівник Костик Р.І., відділ фізики Сонця

Бахонський Олександр Вадимович, дисертація «Визначення прямих сходжень зірок з меридіанними аксіальним кругом в Голосієво», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 6 листопада 1992 р., науковий керівник Харін А.С., відділ астрометрії

Гончарова Раїса Іванівна, дисертація «Закономірності зміни блискузорі R Північної Корони за широкополосними спостереженнями в оптичному діапазоні», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 6 листопада 1992 р., *науковий керівник Пугач О.Ф., відділ фізики зір та галактик

Іващенко Юрій Миколайович, дисертація «Високоточні фотографічні спостереження геостаціонарних ШСЗ і можливість їх дослідження для відносної орієнтування радіо- та оптичної систем координат», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 3 квітня 1992 р., науковий керівник Дума Д.П., відділ астрометрії

Огульчанський Ярослав Юрійович, дисертація «Дослідження статистичних характеристик турбулентності в гігантських молекулярних хмарах», 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія. Захист відбувся 4 червня 1992 р., науковий керівник Колесник І.Г., відділ фізики зір та галактик

Пакуляк Людмила Казимирівна, дисертація «Астрометричний стандарт в області Північного полюса Галактики», 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка. Захист відбувся 4 червня 1992 р., науковий керівник Колчинський І.Г., відділ астрометрії

1991

Бурлов-Васильев Костянтин Олександрович, дисертація «Прозорість земної атмосфери і розподіл енергії в ближній ультрафіолетовій області сонячного спектра», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 19 грудня 1991 р., науковий керівник Гуртовенко Е.А., відділ фізики Сонця

Войтенко Юрій Михайлович, дисертація «Кінематичні альвенівські хвилі та їхня роль у динаміці сонячної корони і міжпланетного середовища», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 24 жовтня 1991 р., науковий керівник Юхимук А.К., відділ фізики космічної плазми

Матвеев Юрій Борисович, дисертація «Абсолютна спектрофотометрія сонячного випромінювання і розподіл енергії у видимому діапазоні спектра Сонця», 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи. Захист відбувся 19 грудня 1991 р., науковий керівник Гуртовенко Е.А., відділ фізики Сонця