НОВЕ НА САЙТІ


05.10.23:::На сайті в розділі "Адміністративні відділи" розміщений ПЛАН підготовки господарства Головної астрономічної обсерваторії НАН України до опалювального сезону 2023-2024 рр..


04.04.23:::На сайті в розділі "Адміністративні відділи" розміщений НАКАЗ від 03.04.2023 №7-ОД "Про прийняте рішення щодо наміру передачі майна в оренду".


01.02.23:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщені річні звіти відділів та лабораторій ГАО за 2022 рік.


01.02.19:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


НАУКОВА СПАДЩИНА

До 140-річчя від дня народження
академіка Олександра Яковича Орлова,
засновника ГАО НАН України

Читати книгу

НЕВІДОМІ ЛИСТИ О.Я.Орлова

Photo: Alexander Krugliy 30 Aug 2015

В електронній книзі, присвяченій 140-річчю з дня народження Олександра Яковича Орлова, у розділі "З родинних мемуарів" з'явились нові матеріали: унікальні листи Олександра Яковича про відвідини ним обсерваторії на горі Піп Іван у 1939 році. Листи передані академіку НАН України А.Г. Наумовцю І.Г. Нєізвєстним, онуком О.Я. Орлова.

І.Г.Нєізвєстний - член-кореспондент РАН, співробітник Інституту фізики напівпровідників і професор Новосибірського технічного університету, відомий спеціаліст у галузі мікро- і наноелектроніки. Народився в Одесі в 1931 р., закінчів МЕІ, працював у ФІАН, після створення Сибірського відділення переїхав туди.

Читати...

ЯК «АСТРОНОМІЧНІ ЗУБРИ» ВРЯТУВАЛИ ПОЛТАВСЬКУ ГРАВІМЕТРИЧНУ ОБСЕРВАТОРІЮ В 1934–1938 рр.

Зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року

А.О.Корсунь, М.В.Лубков

У статті розкрито одну з маловідомих сторінок життя видатного вченого-астронома і геофізика, засновника наукової школи з геодинаміки, фундатора Полтавської гравіметричної обсерваторії та Головної астрономічної обсерваторії НАН України академіка Олександра Яковича Орлова. В архіві Полтавської гравіметричної обсерваторії було знайдено документ — незавершений рукопис О.Я. Орлова під назвою «Астрономічні зубри», датований 15 листопада 1938 р., який дозволяє по-новому подивитися на деякі події того часу...

Вісник НАНУ, 2020, №7

 

COORDINATES

Latitude N50 21.9
Longitude E30 30.4
Altitude 188 m above s. l.

YOUTUBE CHANNELS

Запис трансляції з ГАО НАНУ проходження Меркурія по диску Сонця 11.11.2019

Ютуб-канал
«Все про Всесвіт»

  • Ishchenko M.V., Kovaleva D.A., Berczik P., et al.Star-by-star dynamical evolution of the physical pair of the Collinder 135 and UBC 7 open clusters. 2024,A&A,Vol.686A,p.225 (13 pp.). 2024A&A...686A.225I
  • Berczik P., Nitadori K., Zhong Sh., et al.phi-GPU: Parallel Hermite Integration on GPU. 2024,Astrophysics Source Code Library,record ascl: 2406.027, 2024ascl.soft06027B
  • Allard F., Pavlenko Ya.V., Lyubchik Y., et al.Correction to: A blue depression in the optical spectra of M dwarfs. 2024,MNRAS,Vol.532,is.1,p.29. 2024MNRAS.532..209J
  • Martín E. L., Zhang J.-Y., Lanchas H., et al.Optical properties of Y dwarfs observed with the Gran Telescopio Canarias. 2024,A&A,Vol.686,id. A73 (9 pp.). 2024A&A...686A..73M
  • Troianskyi V., Godunova V.G., Serebryanskiy A., et al.Optical observations of the potentially hazardous asteroid (4660) Nereus at opposition 2021. 2024,Icarus,Vol.420,id.116146, 2024Icar..42016146T
  • Husar D., Pasche W., Jahn J., et al.Observations and Orbits of Comets and a/ Objects. 2024,Minor Planet Electronic Circular,No. 2024-K130 (May 2024), 2024MPEC....K..130H

 

 

ПОСИЛАННЯ


::: ADS Bibliographic Codes:" Journal Abbreviations

::: ADS Tagged Format for :" Bibliographic Data Transfer

::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва ALLERTON PRESS


Login Form

Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

71704582_igor_kaplinsky.jpg

Архів сайта

Joint seminars of the MAO NAS of Ukraine

Joint seminars of the MAO NAS of Ukraine

Prof. Carlo Baccigalupi
Full professor at SISSA,
the International School for Advanced Studies, Trieste, Italy

10 October, 2023

Seminar 1: Joint Projects and Exchanges in Cosmology and Astrophysics at SISSA
Спільні проекти та обміни в галузі космології та астрофізики в SISSA

Abstract: In this seminar we reviewed the main research lines at SISSA, ranging from Compact Objects and Gravitational Waves, Stellar Physics, Galaxy Formation and Evolution, High Energy Astrophysics, Dark Matter & Large Scale Structure, Cosmic Microwave Background, Inflationary Gravitational Waves and the Early Universe. We based our discussions on ongoing PhD projects, and interface with ongoing and future observational campaigns. We reviewed the programs for exchanges and joint programs at SISSA. We based our discussions on existing co-supervisions and participations to European Grants, international collaborations, National PhD Program in Space Research and Technology. We also discussed exchange programs in terms of scientific visits and resources for organization of meetings.

Розглянуто основні напрямки досліджень в SISSA, таких як компактні об'єкти і гравітаційні хвилі, астрофізика, формування та еволюція галактик, астрофізика високих енергій, темна матерія та великомасштабні структури, космічне мікрохвильове випромінювання, інфляційні гравітаційні хвилі та ранній Всесвіт. Ми обговорювали поточні аспірантські проекти, а також поточні та майбутні спостережні кампанії, які виконуються в SISSA. Розглянуто також програми обмінів та спільні програми в SISSA. Ми обговорювали існуючи спільні проекти та участь в європейських грантах, міжнародну співпрацю, національну аспірантську програму з космічних досліджень та технологій. Ми також обговорювали програми обміну з точки зору наукових візитів та ресурси для організації зустрічей.

12 October, 2023

Seminar 2: Cosmological Gravitational Waves
Космологічні гравітаційні хвилі

In this seminar we reviewed the ongoing global effort to investigate cosmological gravitational waves through their imprint in the curl (B) mode of the polarization in the Cosmic Microwave Background. We discussed the implication of the current upper limits for those, as well as the main challenges and expectations of a possible future detection in the near and far future on the basis of the global and space network of detectors under construction.

Розглянуто поточні глобальні зусилля з дослідження космологічних гравітаційних хвиль через їхній відбиток у скрученому (B) режимі поляризації в космічному мікрохвильовому фоні. Обговорено значення поточних верхніх границь для цих хвиль, а також основні виклики та очікування щодо можливого детектування в найближчому і далекому майбутньому на основі глобальної і космічної мережі детекторів, що будуються.

(see video)