Згідно з наказом МОН України від 10.10.2022 р. №894 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки та профіль ради:
01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»,
01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»,
01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи».

Початок прийому дисертацій для розгляду - 17.10.2022 року.

З положенням про спецраду і правила прийому/захисту докторських і кандидатських дисертацій можна ознайомитися за адресою https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/info-specrady

 

Новини


2023-02-22
ГАО НАН України

23 березня 2023 р. об 11:30 (UT+2h, київський час) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради при ГАО НАН України, присвячене захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Козак Людмили Володимирівни (к.ф.-м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу, фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка):

"Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі",
спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи

Офіційні опоненти:

Відгуки:

 1. Сумарук Юрій Петрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;
  PDF
 1. Федоров Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України;
  PDF
 1. Яковенко Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України.
  PDF

Автореферат дисертації: PDF

Дисертація: PDF

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації: PDF

 


2023-01-07
ГАО НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 26.208.01 ГАО НАН України прийняла до захисту докторські дисертації:

 1. Елиїв Андрій Андрійович
  (к.ф.м.н., ст. наук. співроб. відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, ГАО НАН України) "Космічні войди: структура і фізичні процеси в них та навколо"
  (науковий консультант - член-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Вавилова І.Б.).
  Спеціальність 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія
 2. Козак Людмила Володимирівна
  (к.ф.м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу, фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка) "Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі".
  Спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи

 


 

2022-12-08
ГАО НАН України

8 грудня 2022 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України щодо прийняття до захисту докторських дисертацій.

Порядок денний:

 1. Прийняття до захисту докторської дисертації Елиїва Андрія Андрійовича
  (к.ф.м.н., ст. наук. співроб. відділу позагалактичної астрономії
  та астроінформатики, ГАО НАН України) "Космічні войди: структура і фізичні процеси в них та навколо"
  (науковий консультант - член-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Вавилова І.Б.).
  Спеціальність 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія
  Доповідає: голова комісії спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з попереднього розгляду дисертації член-кор. НАН України, д.ф.м.н. Б.С. Новосядлий
 2. Прийняття до захисту докторської дисертації Козак Людмили Володимирівни
  (к.ф.м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу,
  фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка) "Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі".
  Спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи
  Доповідає: голова комісії спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з попереднього розгляду дисертації член-кор. НАН України, д.ф.м.н. Н.Г. Щукіна

 


 

2022-10-26
ГАО НАН України

27 жовтня 2022 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України щодо попереднього розгляду докторських дисертацій.

Порядок денний:

 1. Затвердження комісії спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду докторської дисертації
  Елиїв Андрій Андрійович
  (к.ф.м.н., ст. наук. співроб. відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, ГАО НАНУ)
  "Космічні войди: структура і фізичні процеси в них та навколо"
  (науковий консультант- член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н. Вавилова І.Б.).
  Спеціальність 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія

  Комісія
  член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Новосядлий Б.С. (голова)
  член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Пілюгін Л.С.
  д.ф.м.н. Берцик П.П.

 2. Затвердження комісії спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду докторської дисертації
  Козак Людмила Володимирівна
  (к.ф.м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу, фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка)
  "Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі"
  (науковий консультант член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Черемних О.К.).
  Спеціальність 01.03.03 Геліофізика і фізика Сонячної системи

  Комісія
  член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Щукіна Н.Г. (голова)
  д.ф.м.н. Длугач Ж.М.
  д.ф.м.н. Федоров Ю.І.