Згідно з наказом МОН України від 10.10.2022 р. №894 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки та профіль ради:
01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»,
01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»,
01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи».

Початок прийому дисертацій для розгляду - 17.10.2022 року.

З положенням про спецраду і правила прийому/захисту докторських і кандидатських дисертацій можна ознайомитися за адресою https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/info-specrady

 

Архів спецради

NN[ Ім'я ]НазваСтупіньСпеціальність[ Дата захисту ]
Сесія від 2019-11-15
1Шубіна
Олена Сергіївна
Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних комет на основі даних поляриметричних та спектральних спостережень
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.03 − геліофізика і фізика Сонячної системи2019-11-15
2Громакіна
Тетяна Андріївна
Фотометрія та спектрофотометрія вибраних малих тіл зовнішньої області Сонячної системи
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи2019-11-15
3Бовчалюк
Валентин Павлович
Фотометричні та лідарні дослідження аерозолів в атмосфері над Україною
Автореферат
к.ф.-м.н.05.07.12 − дистанційні аерокосмічні дослідження2019-11-15