Згідно з наказом МОН України від 10.10.2022 р. №894 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки та профіль ради:
01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»,
01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»,
01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи».

Початок прийому дисертацій для розгляду - 17.10.2022 року.

З положенням про спецраду і правила прийому/захисту докторських і кандидатських дисертацій можна ознайомитися за адресою https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/info-specrady

 

Архів спецради

NN[ Ім'я ]НазваСтупіньСпеціальність[ Дата захисту ]
Сесія від 2010-11-19
1Павленко
Олена Петрівна
Катаклізмічні змінні та споріднені подвійні зорі з малим відношенням мас компонентів
Автореферат
д.ф.-м.н.01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія2010-11-19
2Величко
Сергій Федорович
Поляриметричні та фотометричні характеристики пилу в атмосферах комет, які розпадаються
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи2010-11-19
3Терещенко
Ігор Анатолійович
Опозиційний ефект блиску низькоальбедних астероїдів
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи2010-11-19
4Осика
Оксана Богданівна
Магнітні поля у сонячних спалахах середньої потужності за даними спектрально-поляризаційних спостережень
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи2010-11-19
NN[ Ім'я ]НазваСтупіньСпеціальність[ Дата захисту ]
Сесія від 2010-04-16
1Берцик
Петер Петерович
Self-consistent modeling of chemical and dynamical evolution of galaxies (Самоузгоджене моделювання хімічної та динамічної еволюції галактик)
Автореферат
д.ф.-м.н.01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія2010-04-16
2Литвин
Михайло Олександрович
Спільна обробка GPS-, РНДБ- і лазерних спостережень для досліджень динаміки Землі
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.01 – астрометрія і небесна механіка2010-04-16
3Колесник
Юрій Леонідович
Динаміка просторово-часового та енергетичного розподілу космічних променів у геліосфері
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи2010-04-16
NN[ Ім'я ]НазваСтупіньСпеціальність[ Дата захисту ]
Сесія від 2010-04-15
1Вольвач
Олександр Євгенович
Нестаціонарне випромінювання позагалактичних джерел за спостереженнями у мікрохвильовому діапазоні
Автореферат
д.ф.-м.н.01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія2010-04-15
2Цап
Юрій Теодорович
Плазмові процеси у магнітних структурах атмосфер Сонця і спалахуючих зір (переатестація дисертації)
д.ф.-м.н.01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія2010-04-15
3Ольшевський
Вячеслав Леонідович
Розсіяння і трансформація магніто-акустичних хвиль на сонячних плямах
Автореферат
к.ф.-м.н.01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи2010-04-15