Згідно з наказом МОН України від 10.10.2022 р. №894 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки та профіль ради:
01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»,
01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»,
01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи».

Початок прийому дисертацій для розгляду - 17.10.2022 року.

З положенням про спецраду і правила прийому/захисту докторських і кандидатських дисертацій можна ознайомитися за адресою https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/info-specrady

 

Рада з захисту дисертацій: Нормативні документи


Згідно з правилами Департаменту атестації кадрів дисертації і супровідні документи на наступну сесію приймаються за два місяці до сесії для дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук і за місяць до сесії для дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Приймаються дисертації, написані тільки українською мовою.

Нормативно-правові документи

1 ПОСТАНОВА КМУ від 19 травня 2023 р. № 502 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів" відкрити PDF
2 Постанова від 17 листопада 2021 року №1197 "Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів". відкрити PDF
3 ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021 року № 1359) відкрити PDF
4 Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 (зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України №496 від 27.05.2022) "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" відкрити PDF
5 Витяг із Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст.2004) відкрити PDF
6 Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ) mon.gov.ua