UKR RUS ENG LAO

Про нас
Sosonkin

Сосонкін Михайло Григорович, канд. техн.наук, зав. лабораторією

Після проходження переддипломної практики в ГАО АН УРСР одержав рекомендацію для надходження в аспірантуру ГАО. У 1969 р. поступив у цільову аспірантуру і був направлений для проходження курсу в астрофізичний відділ Фізико-технічного інституту (ФТІ) АН СРСР (м. Ленінград).

Тематикою наукової роботи було використання нових приймачів випромінювання, зокрема електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП) у спостережної астрономії. Робота велася в двох напрямках перше - створення експериментальних установок і застосування їх у практику астрономічних спостережень; друге – дослідження експлуатаційних характеристик ЕОП із метою оптимізації їхнього використання.

На виробничій базі ФТІ Сосонкіним була створена установка на базі ЕОП УМ-92 для фокуса Кассегрена телескопа АЗТ-2 і подібних йому та установка з таким же типом ЕОП для фокуса Ньютона. Ці розробки були визнані гідними бронзової медалі ВДНГ СРСР і диплома ВДНГ УРСР.

Основне призначення цих установок були кометні дослідження. З їхньою допомогою на телескопі АЗТ-14, розташованому на спостережної базі ГАО на п. Терскол у Приельбруссі, були отримані знімки комети Сэйндедж 1972f 18.5 зір. вел. Дослідження комет із використанням ЕОП здійснювалися на спостережній базі таджицького інституту астрофізики на г. Санглок. Там були отримані і досліджувані перші в СРСР спектри комети Галлея. Установки з ЕОП використовувалися і для реєстрації швидкоплиних процесів. Сосонкіним разом із співробітниками АО ХГУ в Граково(база ХГУ) і в Абастумані(Грузія) здійснювалися дослідження спекл-зображень зірок. Вивчення атмосферних перекручувань хвильвого фронту здійснювалися разом із ІКД АН СРСР.

Вже на посаді начальника конструкторського бюро ДВ ГАО Сосонкін, одночасно з експлуатацією існуючих установок, здійснював роботу з створенню приладів на основі ЕОП наступних поколінь. Разом із співробітниками кафедри фізики МЕІ і ІПФ МСМ СРСР була створена універсальна камера з підсилювачем світла (УКУС) із високими експлуатаційними характеристиками, яка доступна для роботи оператору без спеціальних знань в електроніці. Матеріали спостережень комет і спектрів зірок, отримані за допомогою цього приладу, послужили основою декількох кандидатських дисертацій.

Як начальник КБ Сосонкін керував і брав участь у роботах по створенню таких нових для ГАО напрямків, як ІЧ-техніка і швидкісна фотометрія.

Перейшовши на посаду наукового співробітника відділу фізики планет і захистивши кандидатську дисертацію «Теоретичне й експериментальне визначення умов оптимального застосування ЕОП в астрофізиці», Сосонкін зорієнтував свій науковий інтерес у галузь вивчення планет сонячної системи методами фур’є-спектроскопії та поляриметрії.

Поляриметрія, традиційний для ГАО метод дослідження, одержав у даний час свій розвиток у розробці бортового УФ-спектрополяриметра. Цей прилад розробляється як штатне устаткування для Планетного телескопа, наміченого до установки на борту МКС, і призначений для вивчення атмосфер планет сонячної системи і поверхонь безатмосферних тіл. У роботі цей бере участь колектив керованої Сосонкіним лабораторії, Сосонкін є відповідальним виконавцем. Робота виконується як етап першої черги спільної російсько-української програми наукових досліджень на МКС і знаходиться в стані ескізного проектування.

Досвід фур’є-спектроскопії атмосфери, накопичений у ГАО, послужив основою проекту другої черги названої програми – «Інфрамон», у якому Сосонкін науковий керівник. На основі сучасного стана технологій у лабораторії був створений криогенний фур’є-спектрометр(ФС), що працює при температурі рідкого азоту. Мета цієї роботи – реєстрація спектрів надслабких ІЧ потоків. Цей ФС послужив прообразом бортового приладу, що планувався як складова частина космічного проекту «Попередження» , що призначався для вивчення зв'язків ІЧ-випромінювання іоносфери з тектонічними процесами.

Дослідження продовжені в напрямку моделювання динаміки забруднень атмосфери міста й околиць. Адаптовано і використовуються сучасні математичні моделі і бази даних. Сосонкін був названий PI(principal investigator) від України в проекті EUROTRAC-2, метою якого було вивчення виникнення, транспорту і перетворень забруднень атмосфери над Європою. Подальший розвиток роботи одержали в створенні лабораторії і пункту моніторингу на п. Терскол.

Основні результати наукової праці Сосонкіна відображені в його публікаціях.

Контакти:
e-mail:sosonkin@mao.kiev.ua

phone +380 44 5264539

НА ГОЛОВНУ


Область наукових досліджень

Участь в проектах

Апаратне забезпечення

Оптичне приладобудування

Публікації

Новини

Архів

Контакти:
adr Лабораторія атмосферної оптики ГАО НАНУ
вул. Ак. Заболотного,27
Київ, 03680 МСП
TEL +380(44)5264539
Факс
+380(44)5264761
 

Web 2006-2010 by Ivan Syniavskyi