Відділ атмосферної оптики та приладобудування: наукова діяльність

Головним напрямком діяльності відділу є

  • розробка апаратури та методики оптичного моніторингу планетних атмосфер, зокрема земної атмосфери, астрокосмічне приладобудування, наукове та промислове оптичне приладобудування;
  • дослідження з фізики атмосфери, зокрема озонового шару та аерозолю.

На теперішній час у відділі проводиться комплексна робота з розробки космічного проекту Аерозоль-UA, кінцевою метою якого є здійснення запуску на орбіту Землі «поляриметричного» супутника зі скануючим фотометром-поляриметром СканПол та мультиспектральним зображуючим поляриметром МСІП для визначення детальних фізичних характеристик природних та антропогенних аерозолів і оцінки їхнього хімічного складу.

Скануючий
фотометр-поляриметр
СканПол
СканПол з зображуючим
поляриметром МСІП

У 2014 р. Розроблено та виготовлено елементи оптико-механічного блоку (ОМБ) бортового поляриметра СканПол перспективного космічного експерименту Аерозоль-UA для дослідження аерозолю навколо Землі. Розроблено та виготовлено модулі канальних світло перетворювачів.

Розраховано оптичну схему ешелле-спектрографа MIR для дослідження вертикального розподілу малих складових в атмосфері Марса, передусім метану, для пошуку органічних молекул, інших малих складових, можливих джерел і стоків, вимірювання ізотопних спів залежностей та їх варіацій.

Розраховано оптичну схему об’єктивів приладів «Aura-Mars»для досліджень індукованого акреційного хвоста верхньої атмосфери Марса.