ПІДРУЧНИКИ З АСТРОНОМІЇ: ФІЗИКА НАВКОЛОЗЕМНОГО КОСМОСУ і ГЕЛІОСФЕРИ

1. Агапітов О.В. Магнітосфера Землі. За матеріалами супутникових спостережень Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Для студентів фізичного факультету. Київ: 2008. 68 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

2. Верхоглядова О.П. Хвильові процеси в неоднорідній космічній плазмі. Методичний посібник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2000. 69 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

3. Дзюбенко М.І Вступ до фізики навколоземного середовища. Навчальний посібник. Київ: ІСДО, 1994. 294 с. ISBN 5-7763-2346-0
Файл: dziubenko_mi_vstup_do_fiziki_navkolozemnogo_seredovishcha.pdf
Джерело: PDF-версія

4. Дзюбенко М.І. Фізика геліосфери. Методичний посібник для студентів фізичного факультету. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001. 110 с.
Файл: dziubenko_mi_fizika_geliosferi.pdf
Джерело: PDF-версія

5. Козак Л.В. Вступ до фізики космічної плазми. Навчальний посібник. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 317 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (No1/11–11109 від 07.12.10)
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

6. Козак Л.В. Турбулентні процеси в гідродинамічному та магнітогідродинамічному середовищі. Навчальний посібник. Київ: Друкарик, 2020. 236 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

7. Рапопорт Ю.Г., Грицай А.В. Нелінійні хвильові процеси в плазмі. Навчальний посібник. Київ: Друкарик, 2020. 156 c.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ