Г.Х.ЧОРНИЙ
фото з архіва

Гіссарської обсерваторії
(Таджикістан)
G.Kh.CHERNY
photo from the archive of

the Gissar observatory
(Tajikistan)
Галина Кирилівна
НАЗАРЧУК
Galyna K.
NAZARCHUK
Юрій Васильович
СІЗОНЕНКО
Yurii V.
SIZONENKO

Лабораторія МТСС: історична довідка

 

Тематика лабораторії фізики малих тіл Сонячної системи передусім тісно пов'язана з вивченням фізичних властивостей комет. Колектив лабораторії сформувався під впливом наукової школи досліджень комет, яка була започаткована в 50-х роках 20-го сторіччя к.ф. – м.н. В.П. Конопльовою. Починаючи з 1964 року дослідження комет стали традиційними в тематиці Обсерваторії. Наукова школа формувалась в процесі грунтовних досліджень колектива науковців, які в різні періоди очолювались к.ф. – м. н. В. П. Конопльовою, др. ф. – м. н. Л. М. Шульманом, к.ф. – м. н. Г. Х Чорним, др. ф. – м. н. М. М. Кисельовим. Сучасна група дослідників у 2005-2022 рр. працювала під керівництвом учня Л. М. Шульмана, др. ф. – м. н. П. П. Корсуна. З жовтня 2022 т.в.о. зав. лабораторії призначена к.ф.-м.н. І.В.Кулик

 

Валентина Петрівна КОНОПЛЬОВА Леонід Маркович ШУЛЬМАН Микола Миколайович КИСЕЛЬОВ

 

Георгій Хомич ЧОРНИЙ Павло Павлович КОРСУН та Леонід Маркович ШУЛЬМАН