НОВЕ НА САЙТІ


01.02.20:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2019 рік.


01.02.19:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


НАУКОВА СПАДЩИНА

До 140-річчя від дня народження
академіка Олександра Яковича Орлова,
засновника ГАО НАН України

Читати книгу

ЯК «АСТРОНОМІЧНІ ЗУБРИ» ВРЯТУВАЛИ ПОЛТАВСЬКУ ГРАВІМЕТРИЧНУ ОБСЕРВАТОРІЮ В 1934–1938 рр.

Зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року

А.О.Корсунь, М.В.Лубков

У статті розкрито одну з маловідомих сторінок життя видатного вченого-астронома і геофізика, засновника наукової школи з геодинаміки, фундатора Полтавської гравіметричної обсерваторії та Головної астрономічної обсерваторії НАН України академіка Олександра Яковича Орлова. В архіві Полтавської гравіметричної обсерваторії було знайдено документ — незавершений рукопис О.Я. Орлова під назвою «Астрономічні зубри», датований 15 листопада 1938 р., який дозволяє по-новому подивитися на деякі події того часу...

Вісник НАНУ, 2020, №7

 

COORDINATES

Latitude N50 21.9
Longitude E30 30.4
Altitude 188 m above s. l.

YOUTUBE CHANNELS

Запис трансляції з ГАО НАНУ проходження Меркурія по диску Сонця 11.11.2019

  • Szczerba R., Hajduk M., Pavlenko Ya.V., et al.VizieR Online Data Catalog: Post-AGB candidates in LMC and SMC SALT spectra (Szczerba+, 2020). 2020,VizieR On-line Data Catalog, 2020yCat..36410142S
  • Szczerba R., Hajduk M., Pavlenko Ya.V., et al.Validating post- AGB candidates in the LMC and SMC using SALT spectra. 2020,A&A,Vol.641,p.A142 (17 pp.). 2020A&A...641A.142S
  • Kovaleva D.A., Ishchenko M.V., Postnikova E., et al.Collinder 135 and UBC 7: A physical pair of open clusters. 2020,A&A,Vol.642L,p. L4 (5 pp.). 2020A&A...642L...4K
  • Kayastha B., Wang L., Berczik P., et al.Realistic models of Globular Clusters with white dwarfs, neutron stars and black holes using GPU supercomputer. 2020,Proc. of the IAU Symp. No.357 "White Dwarfs as Probes of Fundamental Physics: Tracers of Planetary, Stellar and Galactic Evolution" // Proc. of the IAUS 357, Vol.15/ ed. by M. A. Barstow et al.,p. 206-210. 2020IAUS..357..206K
  • Mardini M.K., Placco V.M., Meiron Y., et al.Cosmological Insights into the Early Accretion of r- process- enhanced Stars. I. A Comprehensive Chemodynamical Analysis of LAMOST J1109+ 0754. 2020,ApJ,Vol.903,is.2,p.88 (18 pp.). 2020ApJ...903...88M
  • Pavlenko Ya.V., Yurchenko S.N., McKemmish L. K., et al.Analysis of the TiO isotopologues in stellar optical spectra. 2020,A&A,Vol.642A,p.77 (13 pp.). 2020A&A...642A..77P

 

 

Login Form

ПОСИЛАННЯ


::: ADS Bibliographic Codes:" Journal Abbreviations

::: ADS Tagged Format for :" Bibliographic Data Transfer

::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

autumn2017.jpg

Обмінний фонд бібліотеки

Обмінний фонд ГАО НАН України (книги)

п/п Автор, назва видання к-ть прим.
1 Аврамчук В.В. Расчет функций Амбарцумяна для полубесконечной атмосферы при трехчленной индикатрисе рассеяния.- К.: Наук.-думка, 1971.- 124 с. 5
2 Астрометрические исследования: Материалы 21-й астрометрической конференции СССР.- К.: Наук. думка,1981.- 144 с. 43
3 Астрономия. Итоги науки и техники. Т.12, ч.1.- М., 1976.- 103 с. 177
4 Астрономия. Итоги науки и техники. Т.12, ч.2.- М., 1976.- 120 с. 82
5 Вращение Земли: Материалы расширенного Пленума Комиссии по изучению вращения Земли Астросовета АН СССР, Киев, 10-13 апр., 1962 г.- К.: Наук.думка, 1963.- 312 с. 9
6 Гайдук А.Р. и др. Фотометрические характеристики Марса по данным фотографических наблюдений в период великого противостояния 1971 г./ А.Р.Гайдук, Н.Б.Ибрагимов, И.К.Коваль.- К.: Наук.думка, 1975.- 128 с. 9
7 Геодинамика и астрометрия. Основания, методы, результаты: cб. статей, посвящ. 100-летию со дня рождения А.Я.Орлова.- К.: Наук. думка, 1980.- 168 с. 109
8 Горыня А.А. Постоянные физической либрации Луны.- К.: Наук. думка, 1969.- 276 с. 9
9 Гуртовенко Э.А., Костык Р.И. Фраунгоферов спектр и система солнечных сил осцилляторов.- К.: Наук. думка, 1989.- 196 с. 86
10 Движение полюса Земли с 1890.0 по 1969.0.- К.: Наук. думка, 1972.- 264 с. 19
11 Дума Д.П. и др. Ориентация системы координат FK 4 по меридианным наблюдениям планет/ Д.П.Дума, Л.Н.Кизюн, Ю.И. Сафронов.- К.: Наук.думка, 1980.- 132 с. 59
12 Звезды типа R Северной Короны/ oтв. ред.: М.Я. Орлов.- К.: Наук. думка, 1978.- 128 с. 57
13 Изучение Земли как планеты методами астрономии, геодезии и геофизики: Труды I Орловской конференции.- К.: Наук.думка, 1982.- 238 с. 39
14 Изучение Земли как планеты методами геофизики, геодезии и астрономии: Труды II Орловской конференции.- К.: Наук.думка, 1988.- 280 с. 36
15 Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии: Труды III Орловской конф.- К.: Наук.думка, 1994.- 384 с. 95
16 Историко-астрономические исследования. Вып.18/ Отв.ред.: А.А.Гурштейн.- М.: Наука, 1986.- 384 с. 73
17 Историко-астрономические исследования. Вып.19/ Под ред. А.А.Гурштейна.- М.: Наука, 1987.- 352 с. 67
18 Историко-астрономические исследования. 1989/ Под ред.: А.А.Гурштейна.- М.: Наука, 1989.- 414 с. 12
19 Каталог BV-величин и спектральных классов 6000 звезд.- К.: Наук.думка, 1985.- 139 с. 8
20 Каталог величин B и V 12000 звезд.- К.: Наук. думка, 1969.- 256 с. 12
21 Каталог BV-величин и спектральных классов 18000 звезд.- К.: Наук.думка, 1976.- 291 с. 17
22 Каталог фотографических, фотовизуальных и фотокрасных величин 22000 звезд.- К.: АН УССР, 1962.- 174 с. 7
23 Каталоги положений звезд/ Отв.ред.: В.П. Цесевич.- К.: Наук.думка, 1970.- 359 с. 9
24 Кислюк В.С. Місяць з усіх боків.- К.: Наук. думка, 1993.- 136 с. 109
25 Колчинский И.Г. и др. Астрономы: Биографический справочник/ И.Г.Колчинский, А.А.Корсунь, М.Г.Родригес.- 2-е изд., доп.и перераб.- К.: Наук.думка, 1986.- 511 с. 83
26 Колчинский И.Г. Наблюдение и факт в астрономии.- К.: Наук.думка, 1982.- 104 с. 259
27 Король А.К. Склонения ярких и слабых фундаментальных звезд в единой системе.- К.: Наук. думка, 1969.- 234 с. 9
28 Лукацкая Ф.И. Статистическое исследование блеска неправильных и полуправильных перемен. звезд.- К.: Наук.думка, 1969.- 152 с. 9
29 Маррей К.Э. Векторная астрометрия.- К.: Наук. думка, 1986.- 326 с. 114
30 Мориц Г., Мюллер А. Вращение Земли: Теория и наблюдения: Пер.с англ.- К.: Наук. дум-ка, 1992.- 511 с. 216
31 Мороженко Н.Н. Спектрофотометрические исследования спокойных солнечных протуберанцев.- К., 1984.- 164 с. 7
32 Онегина А.Б. Определение положений больших планет фотографическим методом.- К.: Наук.думка, 1981.- 124 с. 41
33 Очерки истории естествознания и техники: Сборник. Вып.33.- К.,1987.- 112 с. 26
34 Проблемы астрометрии и космической геодинамики: Материалы международного семинара по проблемам астрометрии и космической геодинамики, Киев, 10-12 сентября 1990 г.- К.: Наук.думка, 1991.- 133 с. 145
35 Ранние стадии эволюции звезд/ Отв.ред.: И.Г.Колесник.- К.: Наук.думка, 1977.- 152 с. 34
36 Система світу Коперника та сучасна астрономія.- К.: Наук.думка, 1973.- 144 с. 9
37 Физика планетных атмосфер: Сб. науч. тр.- К.: Наук.думка, 1981.- 164 с. 28
38 Фотометрические и поляриметрические исследования небесных тел: Сб. науч. тр.- К.: Наук. думка, 1985.- 200 с. 243
39 Цесевич В.П. Исследование переменных звезд в созвездиях Орла, Лебедя, Лиры и Лисички.- К.: Наук. думка, 1978.- 208 с. 7
40 Яновицкий Э.Г. Рассеяние света в неоднородных атмосферах.- К.: ГАО НАН Украины, 1995.- 399 с. 182
41 Solar Photosphere: Structure, Convection and Magnetic Fields: IAU Symp. No.138. (May 15-20, 1989, Kiev): Abstract Booklet.- Kiev: Naukova Dumka, 1989.- 214 p. 6

Обмінний фонд ГАО НАН України (брошури)

п/п Автор, назва видання к-ть прим.
1 Библиографический указатель отечественных работ по вопросам вращения Земли (1803-1972).- К.:Наук.думка,1975.- 116 с. 9
2 Библиографический указатель отечественных работ по оптической нестабильности земной атмосферы (1945-1975).- К.:Наук.думка,1978.- 68 с. 9
3 Всесоюзная конференция по радиоастрономическим исследованиям Солнечной системы: Тез.докл., Киев, 20-23 апреля 1981 г.- К.: Наук. думка, 1981.- 90 с. 26
4 Главная астрономическая обсерватория АН УССР: [Буклет] .- К.: Наук.думка, 1984.- 67 с. 136
5 Дума Д.П. Определение нуль-пунктов и периодических погрешностей звездных каталогов.- К.: Наук.думка, 1974.- 164 с. 9
6 Исследования по физике звезд и диффузной материи: Сборник/ Отв.ред.: Е.П.Федоров.- К.: Наук.думка, 1964.- 76 с. 10
7 Колчинский И.Г. Астрономические наблюдения и метеорологические данные.- К.: Наук. думка, 1974.- 30 с. 8
8 Колчинский И.Г. Рефракция света в земной атмосфере. (Обзор).- К.: Наук.думка, 1967.- 44 с. 8
9 Короткий астрономічний календар на 1992 р. Вип.38.- К.: Наук.думка, 1991.- 183 с. 11
10 Короткий астрономічний календар на 1979 р. Вип.25.- К.: Наук.думка, 1978.- 204 с. 6
11 Космическая наука и техника. Вып.2, 1987.- К.: Наук.думка, 1987.- 100 с. 10
12 Мороженко О.В., Яновицький Е.Г. Таблиці для розрахунку інтенсивностей випромінювання атмосфер планет.- К.: Наук.думка, 1964.- 144 с. 5
13 Оптическая нестабильность земной атмосферы: указатель отечественной литературы 1976-1980 гг.- К.: Наук.думка, 1984.- 43 с. 125
14 Сводный каталог селеноцентрических положений 2580 базисных точек на Луне.- К.: Наук. думка, 1970.- 122 с. 9
15 Сводный каталог фундаментальных слабых звезд со склонениями от +90° до -20° (ПФКСЗ-2)/ М.С.Зверев, А.Н.Курьянова, Д.Д.Положенцев, Я.С.Яцкив.- К.: Наук.думка, 1980.- 112 с. 10
16 Селенодезические исследования в СССР: библиогр.указатель (1928-1975 гг.). - К.: Наук.думка, 1978.- 30 с. 37
17 Евгений Павлович Федоров.- К.: Наук.думка, 1989.- 47 с.- (Биобиблиография ученых УССР) 53
18 Фотографические наблюдения кометы Икейя-Секи 1965f в СССР.- К.: Наук.думка, 1970.- 26 с. 10