Астрономічний      календар

НЕПТУН

Видимість Нептуна у 2010 році:

Супутники Нептуна:
орбітальні, фізичні і фотометричні характеристики.

У 2010 р. буде два періоди видимості Нептуна.; планета перебуватиме в сузір'ї Козорога.

Перший період продовжує той, що розпочався торік у березні. Планету можна спостерігати протягом січня й у перші дні лютого; вона переміщуватиметься прямим рухом. Нептун стає видно на небі з настанням темряви як зорю +8.0 зоряної величини. На початку місяця він ховатиметься за горизонт майже о 20 год, а тривалість його видимості перевищуватиме три години. З плином часу Нептун заходитиме все раніше, унаслідок чого тривалість видимості швидко скорочуватиметься: у середині січня вона буде меншою від двох годин, 27 січня становитиме приблизно годину, а наприкінці першого тижня лютого Нептун сховається в променях Сонця. Протягом цього періоду видимий діаметр планети приблизно дорівнюватиме 2.2''.

До кінця першої декади березня планета недоступна для спостережень; 14 лютого відбудеться її сполучення із Сонцем.

Планета з'явиться знову на початку березня вже перед світанком − настане другий період видимості, котрий закінчиться наступного року. У березні Нептун сяятиме на небі як зоря +8.0 зоряної величини до світанку. На початку місяця планета сходитиме близько 6 год за київським часом, наприкінці місяця − приблизно о 5 год 30 хв уже за київським літнім часом. Тривалість видимості протягом березня зросте від кількох хвилин до 40 хв. Нептун переміщуватиметься прямим рухом. Видимий діаметр планети становитиме 2.2''.

Протягом квітня тривалість видимості Нептуна збільшиться вдвічі. У середині місяця планета сходитиме вже близько 4 год 30 хв, а наприкінці його − о 3 год 30 хв за київським літнім часом. Нептун сяятиме як зоря +8.0 зоряної величини до світанку. Планета продовжуватиме прямий рух, її видимий діаметр становитиме 2.2''.

Нептун з'являтиметься все раніше, наприкінці травня він сходитиме вже о 1 год 30 хв за київським літнім часом. Планета перебуватиме на небі до світанку. Тривалість видимості протягом місяця збільшиться майже до 3 год. Блиск планети становитиме +7.9 зоряної величини, видимий діаметр − 2.2''. Нептун переміщуватиметься прямим рухом.

У червні й липні тривалість видимості Нептуна далі збільшуватиметься. Він сяятиме як зоря +7.9 зоряної величини до світанку. На початку третьої декади червня Нептун сходитиме вже близько півночі за літнім часом (тривалість видимості перевищить 4 год), на початку липня − приблизно о 23 год (тривалість видимості становитиме 5 год), наприкінці місяця планета з'являтиметься о 21 год 20 хв і перебуватиме на небі понад 7 год. Видимий діаметр зросте до 2.3''. Після стояння 1 червня Нептун переміщуватиметься назаднім рухом.

Протягом серпня планета сяятиме на небі цілу ніч, тільки в останній декаді вона ховатиметься за обрій до світанку. На 20 серпня припадає протистояння Нептуна із Сонцем. У близькі до цієї дати ночі тривалість видимості планети буде найбільшою − майже 9 год. Нептун переміщуватиметься назаднім рухом; його блиск становитиме +7.8 зоряної величини, видимий діаметр − 2.3''.

У вересні планета з'являтиметься з настанням темряви, а заходитиме все раніше, унаслідок чого тривалість видимості скорочуватиметься і наприкінці місяця становитиме 8 год. На початку місяця Нептун ховатиметься за обрій близько 5 год за київським літнім часом, наприкінці вересня − о 3 год 20 хв. Блиск і видимий діаметр не зміняться. Нептун продовжуватиме назадній рух.

Протягом жовтня, листопада та грудня планету стає видно також після закінчення вечірніх громадянських присмерків. Нептун заходитиме все раніше, а тривалість його видимості поступово скорочуватиметься. На початку листопада планета ховатиметься за обрій приблизно опівночі (тривалість видимості − близько 7 год), на початку грудня вона заходитиме о 22 год 10 хв (тривалість видимості − близько 5.5 год), а наприкінці грудня Нептун ховатиметься за горизонт о 20 год 15 хв (тривалість видимості дорівнюватиме 3 год 30 хв). Блиск планети наприкінці року становитиме +8.0 зоряної величини, видимий діаметр − 2.2''. Після стояння 7 листопада Нептун переміщуватиметься прямим рухом.

Ефемериди Нептуна у 2010 році:

Дата

Пряме
піднесення

Схилення

Зоряна
величина

Дата

Пряме
піднесення

Схилення

Зоряна
величина

на 0 год UT

на 0 год UT

Січень 1

21h 48.1m

-13° 43'

+8.0m

Липень 12

22h 02.4m

-12° 31'

+7.8m

Лютий 2

21h 52.3m

-13° 22'

+8.0m

Серпень 13

21h 59.5m

-12° 48'

+7.8m

Березень 6

21h 57.0m

-12° 57'

+8.0m

Вересень 14

21h 56.2m

-13° 05'

+7.8m

Квітень 7

22h 01.0m

-12° 36'

+8.0m

Жовтень 16

21h 53.9m

-13° 18'

+7.9m

Травень 9

22h 03.5m

-12° 24'

+7.9m

Листопад 17

21h 53.4m

-13° 20'

+7.9m

Червень 10

22h 04.0m

-12° 22'

+7.9m

Грудень 19

21h 55.2m

-13° 10'

+7.9m

Видимий шлях Нептуна у 2010 році:

Видимий шлях Нептуна у 2010 р.

 

Планетними конфігураціями називають положення планет на небі відносно Сонця (точно кажучи - просторові положення планет відносно Сонця та Землі). Під час сполучення планети із Сонцем різниця їхніх екліптичних довгот дорівнює нулеві, під час протистояння - 180°. Моменти сполучення планети з Місяцем (або однієї планети з іншою) - це моменти, коли їхні прямі піднесення однакові. У разі сполучення планет буква N указує, що перша планета перебуває вище проти другої, буква S - перша планета міститься нижче за другу. Моменти стояння планет - це моменти, коли швидкість зміни їхніх прямих піднесень дорівнює нулю.

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Важливо: Час на всіх сторінках − UT (Всесвітній час).
Для Києва місцевий час = UT + 2h (та місцевий час = UT + 3h за літнім часом).