ПЕРЕГЛЯД КАТАЛОГА БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Надходження в бібліотеку в поточному році


Повернутися до меню пошуку >>>

No Авт/Ред УДК/Назва випуск/рік(том) вид-во реєстр. ном.
1Эйгенсон М.С.
Ред.: Шнитников А.В. (отв.ред.)
[550.2+523.9:551.38,Э-30]
Солнце, погода и климат.
1963 (274с.)Гидрометеоиздат,
Л.
16004
2Паталєєв О.В.; Друг О.М. (упоряд.) [Т3(2Ук)+908(477-25)П-20]
Старий Київ: зі спогадів Старого Грішника
2008 (432с.:іл.)Либідь,
К.
42646
3Корсунь А.О., Крячко І.П. (упоряд.)
Ред.: за ред. Яцківа Я.С.
[520.1,Г-61]
Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до [міжнародного] визнання
2-ге вид., доп. та доопрац.
2019 (415с.)
Наук. думка,
К.
42644
42645
4Ред.: Надольний І.Ф. [Ю+1(075.8),Ф-56]
Філософія: навчальний посібник
1997 (584с.)Вікар,
К.
42643
5 [520.1+520.2,S-75]
Southern Africa Large Telescope (SALT): Annual Report 2018
2018 (101p.)Capetown3096p
6Болгов В.В. (уклад.) [Я20+351.856.2(477),Д-36]
Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання. T. VII
2019 (992с.)Укр. конфедерація журналістів,
К.
42642
7Ред.: Заболотний В.Ф., Мозговий О.В. [52(063),А-91]
"Астрономія і сьогодення": матеріали VIIІ Всеукр. наук. конф., м. Вінниця, 12 квітня 2019 р.
2019 (202с.)ТОВ "ТВОРИ",
Вінниця
3095р
8Мозговий О.В., Стєклов О.Ф., Відьмаченко А.П., Кручиненко В.Г., Жиляєв Б.Ю., Дашкієв Г.М. [523.44+523.64,К-71]
Космічні вторгнення і планетарний захист біоресурсів= Space Invasion and Planetary Protection of Bioresurs: методичний посібник
2019 (159с.)ТОВ "ТВОРИ",
Вінниця; Київ
3094р
9 [629.78(06),Н-34]
Наука для космической промышленности: инф. бюллетень Координационного совета по организации совместных работ ГП "КБ "Южное" и науч. учреждений НАН Украины. Вып. 2
2018 (94с.)КБ "Южное",
Днипро
3093р
10Ред.: за ред. Нікітенко Н.М. [Э26+726,П-68]
Православні святині Києва
2011 (352с.:іл.)Техніка,
К.
42209
11Ред.: Захожай В.А. [52(063),М-58]
Міжнародна наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених", Ужгород (Колочава), 21-23 трав. 2019 р.: програма і тези доп.
2019 (50с.)НАУ,
К.; Ужгород
3088р
12 [52(063),А-89]
Astronomy and Space Physics in the Kyiv University: International Conference, Kyiv, May 28-31, 2019: book of abstracts= Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнародна конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 28-31 травня 2019 р.: збірка тез доповідей
2019 (120с.)ВПЦ “Київський ун-т”,
К.
3087р
13Патока О.М. (упоряд.)
Ред.: Шульга В.М.
[Ч-214+520.1,О-75]
Основні наукові і науково- технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2018 році: звіт про науково- організаційну роботу в 2018 р.
2019 (40с.)РІ НАНУ,
Харків
3089р
14Ред.: Яцків Я.С. (гол. ред.) та ін. [Ч-215+001.92,Н-34]
Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип.13, 14, 15
2016-2018 (114с.,134с.,104с.)Академперіодика,
К.
3091р
3092р
3090р
15Ред.: Тревого І.С. (гол. ред.) [528.4+528.2,С-91]
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГК. Вип. І (37)
2019 (120с.)НУ "Львівська політехніка",
Львів
б/н
16 [629.78(063),К-71]
Космические технологии: настоящее и будущее: 7-я Международная конференция, Днипро, Украина, 21- 24 мая 2019 г.= Space Technologies: Present and Future: 7th International Conf., Dnipro, Ukraine, May 21-24, 2019: [буклет]
2019 (26с.)КБ "Южное",
Днипро
3086р
17Поляков М.В. та ін. (упоряд.) [Ч-214+001.32,Д-54]
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (1918-2018)= Oles Honchar Dnipro National University
2018 (124с.)ЛІРА,
Дніпро
3085p
18 [629.78(063),К-71]
Космические технологии: настоящее и будущее: 7-я Международная конференция, Днипро, Украина, 21- 24 мая 2019 г.: тезисы докладов= Space Technologies: Present and Future: 7th International Conf., Dnipro, Ukraine, May 21-24, 2019: presentations theses

2019 (194с.)
КБ «Южное»,
Днипро
3084р
19Даниленко В.М., Кокін С.А. [94(100),Д-18]
Всесвітня історія: хронологія основних подій
1997 (264с.)Либідь,
К.
3081р
20Rymaszewski B. [52(092)+52(09), R-98]
Torun in the Days of Copernicus: Urban Development, Architecture, Art
[Серія: Popular Sci. Ser. No. 22. Copernican Publications. No. 2 (Foreign Versions)]
1973 (75p.)TNT,
Torun
3082p
21Ред.: Богданов В.Л. (відп. ред.) [Ч-214+001.32,З-43]
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році/ НАН України
2019 (596с.)Академперіодика,
К.
3080р
22Mazur A.A., Lyubovnaya L.B., Makovetskaya O.K., Snezhko V.I.
Ред.: Mazur A.A.
[Ч-214+001.32,S-55]
The Short History of the E.O. Paton Electric Welding Institute
2018 (130р.)IES: Liburkina L.M.,
Kyiv; Kharkiv
3079p
23Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І.
Ред.: під ред. Мазура О.А.
[Ч-214+001.32,С-82]
Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона: збірник
2018 (128с.)ІЕЗ: ФОП Лібуркіна Л.М.,
К.; Х.
3078р
24Мазур А.А., Любовная Л.Б., Маковецкая О.К., Снежко В.И. [Ч-214+001.32,С-83]
Страницы истории Института электросварки им. Е.О. Патона: сборник
2018 (96с.)ИЭС: ФЛП Либуркина Л.М.,
К.; Х.
3077р
25Патон Б.Є. [Ч-214+001.32,П-20]
Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на наступний період: доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 25 квітня 2019 року
2019 (56с.)Академперіодика,
К.
3075р
26Максимов И.В. [551.46,М-17]
Геофизические силы и воды океана.
1970 (447с.)Гидрометеоиздат,
Л.
28846
27Wallace L., Hinkle K., Livingston W. [523. 9-355(084. 4), A-90]
An Atlas of the Solar Photospheric Spectrum in the Region from 8900 to 13600 cm(-1) (7350 to 11230 Å): with Decomposition into Solar and Atmospheric Components and Identifications of the Main Solar Features.
[Серія: N. S. O. Technical Report #93-001]
1993 (pag.var.)National Solar Observatory,
Tucson
1810р
28Gatterer A., Junkes J., Salpeter E.W.; Rosen B. (cooperation) [544.17,G-25]
Molecular Spectra of Metallic Oxides: Text and Wavelengths.
1957 (89p.)Specola Vaticana,
Vaticano
10724
29Ортенберг Ф.С. [629. 78:55, О-70]
Методы инфракрасного зондирования Земли из космоса.
[Серія: Новое в жизни, науке, технике. Сер. Космонавтика, астрономия; №8/1987]
1987 (64с.)Знание,
М.
б/н
30Ред.: Каплан С.А. [524.886,П78]
Проблема CETI. Связь с внеземными цивилизациями.
1975 (351с.)Мир,
М.
31696
31Голдсмит Д., Оуэн Т.
Ред.: Маров М.Я. (ред. пер.)
[524.886,Г-60]
Поиски жизни во Вселенной
[пер.с англ.]
1983 (488с.:ил.)Мир,
М.
36597
32Ред.: Амбарцумян В.А., Кардашев Н.С. (отв. ред.) [524.886,П-78]
Проблема поиска жизни во Вселенной: труды Таллинского симпозиума, 7-11 дек. 1981 г./ Науч. совет по проблеме "Радиоастрономия". Ин-т космич. исследований АН СССР
1986 (256с.)Наука,
М.
38812
33Храмов Ю.О., Бондаренко Ю.О., Букало В.П., Гамалія В.М. та ін.
Ред.: Богданов В.Л. (відп. ред.)
[Ч-214+001.32,Н-35]
Національна академія наук України: керівництво (1918-2018): біографічний енциклопедичний словник

2018 (256с.:портр.)
Фенікс,
К.
42641
34Храмов Ю.О., Виврот Т.М., Дороніна Г.А., Гамалія В.М. та ін.
Ред.: Богданов В.Л. (відп. ред.)
[Ч-214+001.32,Н-35]
Національна академія наук України: хронологія (1918-2018)
2-ге вид., доп. й перероб.
2018 (680с.:іл.,портр.)
Фенікс,
К.
42639
35Ред.: Патон Б.Є. (гол. ред.) та ін. [Ч-214+001.32,Н-35]
Національна академія наук України:видатні досягнення (1918-2018)
2018 (320с.:іл.,портр.)Фенікс,
К.
42640
36Ред.: под общ. ред. Дегтярева А.В. [629.78,Ш-52]
Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике (1954- 2014)/ ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля"
2014 (540с.:ил.)АРТ-ПРЕСС,
Днепропетровск
42638
37Печорна Олена [Ш4/6+821.161.2-31,П-31]
Фортеця для серця: роман
2-ге вид.
2016 (368с.)
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля",
Х.
42636
38Печорна Олена [Ш4/6+821.161.2-31,П-31]
Грішниця
2011 (288с.)Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля",
Х.
42637
39Косинов Г.А., Коваль Г.Н., Адаменко А.А. и др. [621.039.76,М-54]
Методические рекомендации по дозиметрическому контролю
1989 (40с.:ил.)Здоровья,
К.
1514р
40Покровский В., Ральф-Торстен Поль [616.9,П-48]
СПИД: можно ли остановить эпидемию? (О сотрудничестве стран - членов СЭВ в области борьбы со СПИДом)
1989 (46с.)Секретариат СЭВ,
М.
1593р
41Фойстель Г., Поллак Э.-И., Бергхольц М. и др. [646.7,К-71]
Косметика. Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики
[пер.с нем.]
1990 (334с.:ил.)Выща шк.,
К.
40371
42Ядров А.А., Синько Л.Т., Казас А.Н., Шолохова В.А. [58+634,О-65]
Орехоплодные и субтропические плодовые культуры: справочное издание
1990 (160с.,[8]л.ил.)Таврия,
Симферополь
1637р
43Рудавская А.Б., Кириченко Л.С., Чунихина Н.М., Рудавская М.В. [641,М-75]
Молочно- фруктовые прохладительные напитки: справочник
1990 (168с.:ил.)Урожай,
к.
1533р
44Гура Л.П., Жоголь Л.Є., Ісупова Н.М. та ін. [64,П-75]
Прикрась свій дім
2-ге вид.
1990 (303с.:ил.)
Техніка,
К.
40366
45Дьяченко А.Д. [58+635.92,Д-93]
Луковичные цветочно- декоративные растения открытого грунта: справочник/ Центральный респ. ботанический сад АН УССР
1990 (320с.:ил.)Наук. думка,
К.
40353
46Билибина А.В. [58+635.9,Б-61]
Декоративные теневыносливые растения садов и парков
1990 (96с.)Изд-во МГУ,
М.
1626р
47Антонюк З. [Т3(2Ук),А-72]
Рефлексії ідентичності
2007 (272с.)Дух і Літера,
К.;Харків
2608р
48Червоний Г.В. [811.16+Ш141.4,Ч-45]
Слов'янський "ікс" або таємниці граматики
2-ге вид., доп.
2017 (151с.)
Овід,
Рівне
3073р
49Ред.: Дегтярьов О.В. та ін. [629.78(06),Н-34]
Наука для космічної промисловості: інформаційний бюлетень Координаційної ради з організації спільних робіт ДП "КБ "Південне" і наукових установ НАН України. Вип. 1
2018 (120с.)Дніпро3072р
50Ред.: Ленобль Ж., Шифрин К.С. (ред. пер.) [551.521.3+535.36,П-27]
Перенос радиации в рассеивающих и поглощающих атмосферах: стандартные методы расчета
[пер.с англ.]
1990 (264с.)Гидрометеоиздат,
Ленинград
42630
51Ред.: Шапар А.Г. [553+502.1,Н-73]
Новітня парадигма вилучення природних ресурсів з навколишнього середовища/ Ін-т проблем природокористування та екології НАНУ
2018 (128с.)ІППЕ НАНУ,
Дніпро
3071р
52Ред.: редкол.: Смолій В.А. (голова) та ін. [Я20+Т3(2Ук),Е-64]
Енциклопедія історії України. Том «Україна - українці». Кн.1.
2018 (608с.)Наук. думка,
К.
42635
53Лев Б.І., Товкач О.М., Чернишук С.Б. [532. 783+548-14, Л-34]
Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії
[Серія: Проект "Наукова книга"]
2018 (366с.)Наук. думка,
К.
42634
54Ред.: Патон Б.Є. (гол. ред.) та ін. [Ч-214+001.32,Н-34]
Національна академія наук України (1918- 2018): до 100-річчя від дня заснування
2018 (336с.)Академперіодика,
К.
42633
55Ред.: редкол.: Дзюба І.М. [та ін.] [Я20+Т3(2Ук),Е-64]
Енциклопедія Сучасної України. Т. 20: Медична- Мікоян
2018 (688с.)Ін-т енцикл. досліджень НАНУ,
К.
42632
56 [52(092),W-26]
Warmia the Land of Copernicus: [booklet]
b.g. ([8p.])b.m.3070p
57Чорноморець Н. [Ч-214+Ч-216,Ч-75]
А фізиці - буяти між наук! Портрети учених Інституту фізики НАН України: [присвячується 90- річчю Ін-ту фізики НАНУ]
2018 (80с.)Вид-во "Наукова столиця",
K.
3069р
58Парновський С., Парновський О. [524. 8, П-18]
Як влаштовано Всесвіт: вступ до сучасної космології
[Серія: Присвячується сторіччю космології]
2018 (248с.)Вид-во Старого Лева,
Львів
42629
59Andruk V. (comp.) [521.9,R-45]
Results of processing of digitized astronomical photographic plates
2018 (58p.)LAMBERT Academic Publish.,
Riga
12179
60 [Ч-214+001.32,Н-34]
Національна академія наук України у 2017, 2018 році/ НАН України
2018-2019 (48с.,49с.)Академперіодика,
К.
3050р
3074р
61Парусімов Г.В. [514.1,П-18]
Інверсія як особливий вид конформних відображень: посіб. для студентів та викладачів IV- V курсів вищих навчальних закладів фіз.- мат. спрямування
2018 (154c.)LAMBERT Academic Publish.,
Riga
3049р
62 [52(058),A-89]
Astronomical Phenomena for the Year 2020, 2021/ prepared jointly by the Nautical Almanac Office US Naval Observatory and her Majesty's Nautical Almanac Office UK Hydrographic Office
2017-2018 (86p.,82p.)U.S. Govern. Publish. Office,
Washington
3042p
3083p
63 [52(06),A-89]
The Astronomical Almanac for the Year 2019, 2020: Data for Astronomy, Space Sciences, Geodesy, Surveying, Navigation and other applications
2018-2019 (diff.pag.)U.S. Government Publish. Office: The U.K. Hydrographic Office,
Washington; Taunton
12178
12180
64Ред.: редкол.: Дзюба І.М. [та ін.] [Я20+Т3(2Ук),Е-64]
Енциклопедія Сучасної України. Т. 18: Лт- Малицький. Т. 19: Малиш- Медицина
2017-2018 (712с.,688с.)Ін-т енцикл. досліджень НАНУ,
K.
42582
42631
65Цибань В.О. (уклад.) [Ч-216+001.89-057.4, Л-28]
Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2017, 2018, 2019 року
2017-2019 (31с.,29с.,31с.)Академперіодика,
К.
3012р
3052р
3076р
66Бородин Б.А., Кондратьев Б.В., Ломакин В.М. и др.
Ред.: Голомедов А.В.
[6Э,М-87]
Мощные полупроводниковые приборы. Диоды: справочник.
1985 (400с.)Радио и связь,
М.
37922
37923
67Патон Б.Є. [Ч-214,П-32]
Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи: доповідь Президента НАН України академіка НАНУ Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 14 квітня 2016 року
2016 (51с.)К.2965р
68Бауэр Ф.Л., Гооз Г.
Ред.: Ершов А.П. (ред. пер.)
[519.72,Б-29]
Информатика: Вводный курс: В 2 ч. Ч.1-2
[пер.с нем.]
2-е изд., перераб. и расшир.
1990 (325с.(I),423c.(II))
Мир,
М.
40412
40413
69Косовский В.Л., Козырев Ю.Г., Ковшов А.Н. и др. [6(07)+681.513.2(07),П-78]
Программное управление станками и промышленными роботами: учебник для ПТУ
2-е изд., стер.
1989 (272с.)
Высш. шк.,
М.
39873
70Орлов П.И.
Ред.: Учаев П.Н.
[6,О-66]
Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 2-х кн. Кн.1.
3-е изд., испр.
1988 (559с.)
Машиностроение,
М.
39511
71Даниленко В. [Ш4/6,Д-18]
Тіні в маєтку Тарновських: повісті
2012 (382с.)ЛА "Пірамида",
Львів
42382
72Юркевич П. [Ю3+Х2, Ю-74]
Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник: [Рукописна спадщина].
[пер. з рос. та нім. ]
[Серія: Бібліотека Держ. фонду фундаментальних досліджень]
3-є вид.
2001 (751с.)
Ред. журн."Український Світ",
К.
41220
73Ред.: Ойзерман Т.И. (рук. авт. кол.); Богуславский В.М. (ред.); Мотрошилова Н.В. (отв. ред. 2-ой ч.); Соловьев Э.Ю. (отв. ред. 1-ой ч.) [Ю3,Ф-56]
Философия эпохи ранних буржуазных революций.
1983 (583с.)Наука,
М.
36863
74Агекян Т.А. [519.21,А-23]
Теория вероятностей для астрономов и физиков: учеб. пособие.
1974 (264с.)Наука,
М.
30824
75Ред.: Кондратьев К.Я. (ред.пер.) [551.57+551.5(063),В-57]
Влажность: Измерение и регулирование в научных исследованиях и технике. Т.2: Применение в различных областях. Раздел 6: Метеорология. (Материалы Междунар. симп. по влагометрии, Вашингтон, 1963 г.)
[пер.с англ.]
1968 (184с.)Гидрометеоиздат,
Л.
22715
76Зельманович И.Л., Шифрин К.С.
Ред.: Шифрин К.С. (общ. ред.)
[551.521.3,Т-12]
Таблицы по светорассеянию. Т.4: Рассеяние полидисперсными системами
1971 (168с.)Гидрометеоиздат,
Л.
29275
77Шифрин К.С., Зельманович И.Л.
Ред.: Шифрин К.С. (общ.ред.)
[551.521.3,Т-12]
Таблицы по светорассеянию. Т.1: Угловые функции.
1966 (339с.)Гидрометеоиздат,
Л.
21491
78Ред.: Яцків Я.С. [528.8+528.2:629.78,Ц-60]
Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень "Наукові основи, методичне, технічне та інформаційне забезпечення створення системи моніторингу геосистем на території України (GEO-UA)": зб.наук.звітів
2010 (162с.)Академперіодика,
К.
2601р
2600р
79Ред.: Кондратьев К.Я. [551.510.42+551.521,А-92]
Атмосферный аэрозоль и его влияние на перенос излучения: К итогам советско- американского аэрозольно-радиационного эксперимента
1978 (120с.)Гидрометеоиздат,
Л.
33341
80 [52(063)+521. 9, P93]
Proceedings of the 6th Orlov Conference devoted to the 100th anniversary of E. P. Fedorov: the study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy, held in Kyiv, Ukraine, June 22-24, 2009.
[Серія: Project "Ukrainian Sci. Book in a Foreign Language"]
2010 (240p.)Akademperiodyka,
K.
12108
12109
12110
81Ред.: Самойленко Л.И., Черемных О.К. (отв.ред.) [629.78(063),П-26]
Первая украинская конференция по перспективным космическим исследованиям (Киев, 8-10 окт. 2001 г.): Сб. трудов
2001 (220с.)К.41254
41255
82Ред.: Михельсон Н.Н. (отв. ред.) [520.2+520.3,Н-72]
Новая техника в астрономии: Материалы совещания Комиссии астрономического приборостроения при Астрономическом совете АН СССР (Крым, Научный, 22-24 окт. 1973 г.). Вып. 5.
1975 (155с.)Наука,
Ленинград
31273
31274
83Ред.: Митропольский Ю.А. (отв.ред.) [629.78(06),К-71]
Космические исследования на Украине: Респуб. межвед. сборник. Вып.2. Космическая механика и управляющие системы.
1973 (96с.)Наук.думка,
К.
30598
84Кондратьев К.Я.
Ред.: Щербина-Самойлова И.С. (отв. ред. сер.)
[629. 78(048)+523. 43, И-88]
Итоги науки и техники. Исследование космического пространства. Т. 10: Планеты Солнечной системы (Марс).
[Серія: ИНТ Сер. Исследование космического пространства; Т. 10]
1977 (188с.)ВИНИТИ,
М.
32700
32701
85Ред.: Пап В.О., Чолій В.Я. [520.874.7+ 528.2:629.78,У-45]
Український центр визначення параметрів обертання Землі: Бюлетень N4, N5, N6, N7, N8.
2009-2013 (68с.,52с.,100c.,131c.)ВАІТЕ,
К.
2546р
2547р
2630р
2631р
2680p
2681p
б/н
2818p
2819p
86 [52(063)+523.31+521.9,S-81]
The Study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy: Abstract Book of the 6th Orlov Conference devoted to the 100th Anniversary of the E.P. Fedorov, Kiev, Ukraine, June 22-24, 2009.
2009 (81p.)K.2525p
2526p
87Ред.: Kołaczek B., Weiffenbach G. [52(063)+521.9+521.93,I-69]
IAU Colloquium No.26. "On Reference Coordinate Systems for Earth Dynamics", Torun, Poland, Aug. 26-31, 1974: Proceedings
1975 (478p.)Warsaw12059
88Казаринов Ю.М., Номоконов В.Н., Подклетнов Г.С., Филиппов Ф.В. [681.3,М-59]
Микропроцессорный комплект К1810: структура, программирование, применение: справ. книга.
1990 (269с.)Высш.шк.,
М.
40751
89Зайдель А.Н., Прокофьев В.К., Райский С.В. и др. [535.33,Т-12]
Таблицы спектральных линий.
4-е изд., испр. и доп.
1977 (800с.)
Наука,
М.
33262
33263
90 [539.16,Р-15]
Радиация. Дозы, эффекты, риск.
[пер. с англ.]
1988 (79с.)Мир,
М.
1380р
91Ершов Ю.И., Шихов С.Б. [539.125.52+51-71/73,Е-80]
Математические основы теории переноса: В 2 т. Т.2. Приложения к физике реакторов.
1985 (256с.)Энергоатомиздат,
М.
38123
92Орлов П.И.
Ред.: Учаев П.Н.
[6,О-66]
Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 2-х кн. Кн.2.
3-е изд., испр.
1988 (542с.)
Машиностроение,
М.
39657
93Мурзин В.С. [537.591,М-91]
Введение в физику космических лучей: учеб. пособие.
1979 (303с.)Атомиздат,
М.
34030
94Федотов Г.И., Ильин Р.С., Новицкий Л.А. и др.
Ред.: Новицкий Л.А.
[535.8,Л-12]
Лабораторные оптические приборы: Учеб. пособие.
2-е изд., перераб.и доп.
1979 (448с.)
Машиностроение,
М.
34066
95Нагибина И.М., Михайловский Ю.К. [535.33+535.8,Н-16]
Фотографические и фотоэлектрические спектральные приборы и техника эмиссионной спектроскопии: учеб. пособие.
1981 (246с.)Машиностроение. Ленингр. отд.,
Л.
35681
96Малышев В.И. [535.33,М-20]
Введение в экспериментальную спектроскопию: учеб. пособие.
1979 (478с.)Наука,
М.
34138
34139
97Жуков М.Ф., Девятов Б.Н., Новиков О.Я. и др.
Ред.: Жуков М.Ф., Коротеев А.С. (отв.ред.)
[533.9,Т-33]
Теория термической электродуговой плазмы. Ч.2: Нестационарные процессы и радиационный теплообмен в термической плазме
1987 (287с.)Наука,
Новосибирск
39238
98Ред.: Bogolyubov P.N., Bugrij G.V., Jenkovszky L.L. [53(063),О-88]
Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины: отчетная научная конференция за 2002 год (4-6 февр. 2003 г.): расписание конференции
2003 (15с.)Донецк2107р
99Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. [530.145,С-59]
Квантовая механика: Учеб. пособие.
1979 (528с.)Наука,
М.
34137
100Гинзбург В.Л. [530.12:531.51,Г-49]
О теории относительности: сб. статей
1979 (238с.)Наука,
М.
34012
101Бройль Л.
Ред.: Поливанов М.К.
[53(09),Б-88]
Революция в физике: новая физика и кванты
[пер.с фр.]
1963 (232с.)Госатомиздат,
М.
16014
102Гинзбург В.Л., Левин Л.М., Сивухин Д.В., Яковлев И.А.
Ред.: Сивухин Д.В.
[53(07),С-23]
Сборник задач по общему курсу физики. Термодинамика и молекулярная физика: учеб. пособие
4-е изд., перераб. и доп.
1976 (207с.)
Наука,
М.
32195
103Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. [53(07),Б-93]
Физика для поступающих в вузы: учеб. пособие
1978 (608с.)Наука,
М.
33243
104Роджерс Э.
Ред.: Лейкин Е.М. (ред. пер.), Арцимович Л.А. (общ. ред.)
[53(02),Р-60]
Физика для любознательных. Т.2: Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия.
[пер. с 8-го амер. изд.]

1970 (652с.)
Мир,
М.
28256
105Ред.: Pinigin G.I. [52(063)+521.9,E-97]
Extension and Connection of Reference Frames Using Ground Based CCD Technique: Proceedings of International Astronomical Conference, Nikolaev, Oct. 10- 13, 2001.
2001 (352p.)Atoll,
Nikolaev
11984
106Ред.: Привалов В.Е., Капралов В.П. [52(0:01)+529+6Э,Т-64]
Точные измерения и квантовая электроника: Указатель отечественной и иностранной литературы, поступившей в Библиотеку АН СССР.Вып.48. (июль- декабрь 1990 г.)
1991 (236с.)Ленинград1755р
107Гинзбург Г.А., Салманова Т.Д. [528(06)+528.1,Ц-38]
Труды ЦНИИГАиК. Вып.153: применение в математической картографии методов численного анализа и номографического метода расчетов. (Два производственных пособия)
1962 (155с.)Геодезиздат,
М.
20397
108Ред.: Троицкий В.С., Кардашев Н.С. [524.886,П78]
Проблема поиска внеземных цивилизаций.
1981 (264с.)Наука,
М.
35471
35470
109Азимов А.
Ред.: Гальпер А.М.
[524.85+524.352-35,А-35]
Взрывающиеся Солнца. Тайны сверхновых
[пер.с англ.]
1991 (240с.)Наука,
М.
40509
110Ред.: Казютинский В.В. и др. [524.83+524.834,Б-53]
Бесконечность и Вселенная.
1969 (326с.)Мысль,
М.
28574
111Ред.: Solomon P.M., Edmunds M.G. [524.5+524.527,G-43]
Giant Molecular Clouds in the Galaxy: Proc. of the 3rd Gregynog Astrophysics Workshop
1977 (344p.)Pergamon Press,
Oxford etc.
11235
112Изотов Ю.И., Колесник И.Г. [524.5,И-38]
Образование молекулярного водорода в первичном веществе Вселенной: Препр. ИТФ-83-3Р
1983 (25с.)К.649р
650р
651р
591р
590р
589р
113Страйжис В. [524.3,С-83]
Многоцветная фотометрия звезд: Фотометрические системы и методы.
1977 (312с.)Мокслас,
Вильнюс
32860
32861
32862
114Силич С.А. [524-4,С36]
О распространении изотермических ударных волн в средах с неоднородной плотностью: Препринт ИТФ-80-93р
1980 (14с.)К.415р
115Emslie A.G., Gaizauskas V., Wu S.T. [523. 98+52(063), C-89]
The Crimean Solar Maximum Year Workshop: Selected Reports from the Working Groups of the Solar Maximum Year Workshop, Crimean Astrophysical Observatory, Nauchny, Crimea, USSR, March 24-27, 1981
[Серія: SUIPR Report No. 841]
1980 (86p.)Stanford1918р
116Ред.: Кондратьев К.Я. (ред. пер.) [523.42+523.42-852+523.43-852,И-88]
Исследования атмосфер Марса и Венеры:сборник статей
[пер.с англ.]
1970 (368с.)Гидрометеоиздат,
Ленинград
28834
2038р
117Ред.: Пикельнер С.Б. [523.9-44+550.2,С-60]
Солнечные корпускулярные потоки, локализация их источников и связь с геомагнитными возмущениями: сб. статей. VI раздел программы МГГ: солнечная активность. N1. (Результаты исследований по программе МГГ)
1961 (100с.)АН СССР,
М.
13969
118Боровских В.С., Нефедьева А.И. [521.95+521.95-653,Б-83]
Таблицы астрономической рефракции для обсерватории на Майданаке: Деп. рук. N7445- 84
1984 (8с.)Казань836р
119Ред.: Каретников В.Г. [52(09),С-83]
Страницы истории астрономии в Одессе: сборник. Ч.2.
1995 (104с.)Одесса1884р
1885р
120Щеглов В.П.
Ред.: Куликовский П.Г. (отв.ред.)
[520.1,Щ-33]
Ташкентская астрономическая обсерватория
1958 (18с.)Издательство АН СССР,
М.
6419
121Мазец Е.П., Голенецкий С.В., Ильинский В.Н. и др. [52-732,К-29]
Каталог космических гамма-всплесков (по данным эксперимента "Конус"). Часть 1: Препринт N618 Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе
1979 (57с.)Ленинград389р
122Всехсвятский С., Казютинский В. [52-52+52(01),В-85]
Рождение миров: философские проблемы современной космогонии
1961 (176с.)Госполитиздат,
М.
20815
123Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А.
Ред.: Юшкевич А.П. (отв.ред.)
[52(092)+51(092),М-33]
Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII- XVII вв.). Книга 2. Математики и астрономы, время жизни которых известно
1983 (652с.)Наука,
М.
36538
124Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А.
Ред.: Юшкевич А.П. (отв.ред.)
[52(092)+51(092),М-33]
Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII- XVII вв.). Книга 1. Вступительная статья Г.П. Матвиевской, Б.А. Розенфельда и А.П. Юшкевича. Справочный раздел
1983 (480с.)Наука,
М.
36537
125 [52(063),C-99]
Czechoslovakia for Astronomers: an invitation to the 13th General Assembly of the IAU. (Praha, Aug. 22- 31, 1967): booklet
1967 (24p.)Prahaб/н
126Ред.: Gurtovenko E.A. [52(063)+523.942+523-337,I-69]
Solar Photosphere:Structure, Convection and Magnetic Fields: International Astronomical Union Symposium No.138. (May 15-20, 1989, Kiev, USSR): Abstract Booklet
1989 (214p.)Nauk. Dumka,
Kiev
11678
б/н
127Ред.: Hesser J.E. [52(063)+524.4,I-69]
International Astronomical Union Symposium No.85 "Star Clusters", held in Victoria, B.C., Canada, 27-30 Aug., 1979
1980 (516p.)D.Reidel Publish.,
Dordrecht etc.
11349
128Ред.: Tayler R.J., Hesser J.E. [52(063)+524.3-54,I-69]
International Astronomical Union Symposium (IAU) No.66 (Copernicus Symposium V), Warsaw, Poland, 10-12 Sept., 1973. Late Stages of Stellar Evolution
1974 (269p.)D.Reidel Publish. Company,
Dordrecht-Boston
11084
129Ред.: Thomas R.N., Colchagoff G., Liepmann H., Righini G. [52(063)+524.3-852,I-69]
International Astronomical Union. Symposium No.12, the Varenna, Aug. 18-30, 1960. "Aerodynamic Phenomena in Stellar Atmospheres": Proc. of the Fourth Symposium on Cosmical Gas Dynamics
1961 (515p.)Nicola Zanichelli,
Bologna
9748
130Ред.: Мнацаканян М.А., Пикичян О.В. [52(063)+52-48+53+51(061.3),П-76]
Принцип инвариантности и его приложения: Труды Всесоюзного симпозиума, приуроченного к 40-летию введения принципа инвариантности в теорию переноса излучения.(Бюракан, 26-30 окт. 1981 г.)
1989 (522с.)Изд-во АН Армянской ССР,
Ереван
39995
131Гинзбург В.Л. [52(023),Г-49]
Современная астрофизика: научно- популярные статьи
1970 (192с.)Наука,
М.
28248
132Гинзбург В.Л. [52(023), Г-49]
Современная астрофизика: некоторые результаты и перспктивы, тенденции развития
[Серія: Новое в жизни, науке, технике. Сер. Физика, математика, астрономия; N16]
1965 (32с.)Знание,
М.
16936
133Гинзбург В.Л. [52(02)+53(02),Г-49]
Теоретическая физика и астрофизика (доп. главы)
изд.3-е, испр.и доп.
1987 (488с.)
Наука,
М.
39107
134Гинзбург В.Л. [52(02)+53(02),Г-49]
Теоретическая физика и астрофизика (доп. главы)
изд.2-е, перераб.
1981 (504с.)
Наука,
М.
35334
35333

Повернутися до меню пошуку >>>