ПЕРЕГЛЯД КАТАЛОГА БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Надходження в бібліотеку в поточному році


Повернутися до меню пошуку >>>

No Авт/Ред УДК/Назва випуск/рік(том) вид-во реєстр. ном.
1Стефаник В.С.
Ред.: Піхманець Р.
[Ш4/6+821.161.2-32,С-79]
Роса
2015 (180с.)Місто НВ,
Ів.- Франківськ
42661
2Яловець А.Л. [004. 942+519. 876. 5, Я-51]
Мультиагентне моделювання переслідування на площині: від теорії до програмної реалізації/ Ін-т програмних систем НАНУ
[Серія: Проект “ Наук. книга”]
2019 (166с.)Наук. думка,
К.
42657
3Alpatov A.P., Khoroshylov S.V., Maslova A.I. [629. 78+520. 6, A-41]
Contactless de- orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and Control/ State Space Agency of Ukraine, Inst. of Technical Mechanics of the NAS of Ukraine
[Серія: Project “Ukrainian Sci. Book in a Foreign Language”]
2019 (170р.)Akademperiodyka,
K.
12183
4Lamonova K.V., Orel S.M., Pashkevich Yu.G. [544. 182. 342, L-20]
Modified Crystal Field Theory and its Applications/ Donetsk Inst. for Physics and Engineering named after O. O. Galkin NAS of Ukraine
[Серія: Project “Ukrainian Sci. Book in a Foreign Language”]
2019 (226p.)Akademperiodyka ,
K.
12182
5Ред.: Борисенко О.А. (уклад., відп. ред.) [51(092)+51(0:01), П-43]
Олексій Васильович Погорєлов/ Фізико- технічний ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАНУ
[Серія: Біобібліографія вчених України]
2018 (132с.:іл.)ВД “Академперіодика”,
К.
42660
6Петров В.В., Антонов Е.Е., Крючин А.А., Шанойло С.М. [535. 3+617. 7, M-59]
Микропризмы в офтальмологии/ Ин-т проблем регистрации информации НАНУ
[Серія: Проект "Наукова книга"]
2019 (224с.)Наук. думка,
К.
42659
7Губарев В.Ф. [519. 71+519. 86, Г-93]
Моделювання та ідентифікація складних систем/ ДКА України, Ін-т космічних досліджень НАНУ
[Серія: Проект “Наукова книга”]
2019 (248с.)Наук. думка,
К.
42658
8Федоров О.П. [629. 78, Ф-33]
Космічна діяльність: підходи до розробки стратегії Why space for Ukraine ?/ ДКА України, ІКД НАНУ
[Серія: Проект “Наукова книга”]
2019 (207с.)Наук. думка,
К.
42656
9Ред.: под общ. ред. Трахтенберга И.М. [615.9,П-58]
Популярная токсикология: антология
2016 (448c.:ил.)ВД “Авiцена“,
К.
42655
10Трахтенберг І.М. [615.9,Т-65]
Книга про отрути та отруєння: нариси токсикології: пер. з рос.
[пер.з рос.]
2008 (364c.:іл.)ТДМУ “Укрмедкнига” ,
Тернопіль
42654
11Волощук Ю.И., Коломиец С.В., Черкас Ю.В. [523.44+523.64+523.68,В-68 ]
Анализ данных о малых телах Солнечной системы с использованием информационных радиотехнологий. Каталог метеорных орбит
2018 (344с.)ХНУРЕ,
Х.
42653
12Пономарев В.Т. [623. 4, П-56]
Секреты создания оружия: вчера, сегодня, завтра
[Серія: Интересно о необычном]
2005 (272c.)ООО ПКФ «БАО»,
Донецк
3100р
13Ред.: Sokhi R.S., Bartzis J.G. [551.5(063)+551.510,U-73 ]
Urban Air Quality- Recent Advaces: proc. of the 3rd Intern. Conf. on Urban Air Quality - Measurements, Modeling and Management, held in Loutraki, Greece, March 19- 23, 2001
2002 (XI,757p.)Kluwer Acad. Publish.,
Dordrecht etc.
12181
14Тортон В. [Ю9+159.9,Т-61]
Секреты счастья
[пер.с англ.]
2000 (152с.)б.и.,
М.
3099р
15Ред.: Василенко О.М., Солоіденко Г.І. (відп. ред.) [Ч-73+02:001.32(477)(048.8),Р-58]
Робота бібліотек науково- дослідних установ Національної академії наук України в 2017 р.: інформ.- аналіт. огляд. Вип. 23/ НАН України, НБУВ
2018 (188с.)НБУВ,
К.
42650
16Ред.: Єщенко Г. [520.1,Г-61]
Головна астрономічна обсерваторія АН УРСР: [буклет]
1976 (4с.)Наук. думка,
К.
3098р
17Ред.: Онищенко О.С. (гол. ред.) [Ч-214+001. 32, Н-35]
Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали / НАН України, НБУВ, Ін-т архівознавства. Кн. 2, ч. 1: (1946-1970).
[Серія: Джерела з історії науки в Україні]
2018 (1088с.)НБУВ,
К.
42652
18Ред.: Онищенко О.С. (гол. ред.) [Ч-214+001. 32, Н-35]
Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали / НАНУ, НБУВ, Ін-т архівознавства. Кн. 1: (1918-1945).
[Серія: Джерела з історії науки в Україні]
2018 (952с.)НБУВ,
К.
42651
19Игдалов И.М., Кучма Л.Д., Поляков Н.В., Шептун Ю.Д.
Ред.: Конюхов С.Н.
[629.76(075.8), Р-19]
Ракета как объект управления: учебник для вузов
2004 (544с.)АРТ-ПРЕСС,
Днепропетровск
42647
20Дегтярев А.В. [629.76+629.78, Д-26]
Ракетная техника: проблемы и перспективы: избранные науч.- техн. публикации
2014 (420с.)АРТ-ПРЕСС,
Днепропетровск
42648
21Онищенко О.С., Дубровіна Л.А., Маковецька О.К. та ін. [Ч-216+929(477),К-36]
Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона: до сторіччя від дня народження/ НАН України, НБУВ
2018 (350с.:іл.)НБУВ,
К.
42649
22Эйгенсон М.С.
Ред.: Шнитников А.В. (отв.ред.)
[550.2+523.9:551.38,Э-30]
Солнце, погода и климат.
1963 (274с.)Гидрометеоиздат,
Л.
16004
23Паталєєв О.В.; Друг О.М. (упоряд.) [Т3(2Ук)+908(477-25)П-20]
Старий Київ: зі спогадів Старого Грішника
2008 (432с.:іл.)Либідь,
К.
42646
24Корсунь А.О., Крячко І.П. (упоряд.)
Ред.: за ред. Яцківа Я.С.
[520.1,Г-61]
Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до [міжнародного] визнання
2-ге вид., доп. та доопрац.
2019 (415с.)
Наук. думка,
К.
42644
42645
25Ред.: Надольний І.Ф. [Ю+1(075.8),Ф-56]
Філософія: навчальний посібник
1997 (584с.)Вікар,
К.
42643
26 [520.1+520.2,S-75]
Southern Africa Large Telescope (SALT): Annual Report 2018
2018 (101p.)Capetown3096p
27Болгов В.В. (уклад.) [Я20+351.856.2(477),Д-36]
Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання. T. VII
2019 (992с.)Укр. конфедерація журналістів,
К.
42642
28Ред.: Заболотний В.Ф., Мозговий О.В. [52(063),А-91]
"Астрономія і сьогодення": матеріали VIIІ Всеукр. наук. конф., м. Вінниця, 12 квітня 2019 р.
2019 (202с.)ТОВ "ТВОРИ",
Вінниця
3095р
29Мозговий О.В., Стєклов О.Ф., Відьмаченко А.П., Кручиненко В.Г., Жиляєв Б.Ю., Дашкієв Г.М. [523.44+523.64,К-71]
Космічні вторгнення і планетарний захист біоресурсів= Space Invasion and Planetary Protection of Bioresurs: методичний посібник
2019 (159с.)ТОВ "ТВОРИ",
Вінниця; Київ
3094р
30 [629.78(06),Н-34]
Наука для космической промышленности: инф. бюллетень Координационного совета по организации совместных работ ГП "КБ "Южное" и науч. учреждений НАН Украины. Вып. 2
2018 (94с.)КБ "Южное",
Днипро
3093р
31Ред.: за ред. Нікітенко Н.М. [Э26+726,П-68]
Православні святині Києва
2011 (352с.:іл.)Техніка,
К.
42209
32Ред.: Захожай В.А. [52(063),М-58]
Міжнародна наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених", Ужгород (Колочава), 21-23 трав. 2019 р.: програма і тези доп.
2019 (50с.)НАУ,
К.; Ужгород
3088р
33 [52(063),А-89]
Astronomy and Space Physics in the Kyiv University: International Conference, Kyiv, May 28-31, 2019: book of abstracts= Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнародна конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 28-31 травня 2019 р.: збірка тез доповідей
2019 (120с.)ВПЦ “Київський ун-т”,
К.
3087р
34Патока О.М. (упоряд.)
Ред.: Шульга В.М.
[Ч-214+520.1,О-75]
Основні наукові і науково- технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2018 році: звіт про науково- організаційну роботу в 2018 р.
2019 (40с.)РІ НАНУ,
Харків
3089р
35Ред.: Яцків Я.С. (гол. ред.) та ін. [Ч-215+001.92,Н-34]
Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип.13, 14, 15
2016-2018 (114с.,134с.,104с.)Академперіодика,
К.
3091р
3092р
3090р
36Ред.: Тревого І.С. (гол. ред.) [528.4+528.2,С-91]
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГК. Вип. І (37)
2019 (120с.)НУ "Львівська політехніка",
Львів
б/н
37 [629.78(063),К-71]
Космические технологии: настоящее и будущее: 7-я Международная конференция, Днипро, Украина, 21- 24 мая 2019 г.= Space Technologies: Present and Future: 7th International Conf., Dnipro, Ukraine, May 21-24, 2019: [буклет]
2019 (26с.)КБ "Южное",
Днипро
3086р
38Поляков М.В. та ін. (упоряд.) [Ч-214+001.32,Д-54]
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (1918-2018)= Oles Honchar Dnipro National University
2018 (124с.)ЛІРА,
Дніпро
3085p
39 [629.78(063),К-71]
Космические технологии: настоящее и будущее: 7-я Международная конференция, Днипро, Украина, 21- 24 мая 2019 г.: тезисы докладов= Space Technologies: Present and Future: 7th International Conf., Dnipro, Ukraine, May 21-24, 2019: presentations theses

2019 (194с.)
КБ «Южное»,
Днипро
3084р
40Даниленко В.М., Кокін С.А. [94(100),Д-18]
Всесвітня історія: хронологія основних подій
1997 (264с.)Либідь,
К.
3081р
41Rymaszewski B. [52(092)+52(09), R-98]
Torun in the Days of Copernicus: Urban Development, Architecture, Art
[Серія: Popular Sci. Ser. No. 22. Copernican Publications. No. 2 (Foreign Versions)]
1973 (75p.)TNT,
Torun
3082p
42Ред.: Богданов В.Л. (відп. ред.) [Ч-214+001.32,З-43]
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році/ НАН України
2019 (596с.)Академперіодика,
К.
3080р
43Mazur A.A., Lyubovnaya L.B., Makovetskaya O.K., Snezhko V.I.
Ред.: Mazur A.A.
[Ч-214+001.32,S-55]
The Short History of the E.O. Paton Electric Welding Institute
2018 (130р.)IES: Liburkina L.M.,
Kyiv; Kharkiv
3079p
44Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І.
Ред.: під ред. Мазура О.А.
[Ч-214+001.32,С-82]
Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона: збірник
2018 (128с.)ІЕЗ: ФОП Лібуркіна Л.М.,
К.; Х.
3078р
45Мазур А.А., Любовная Л.Б., Маковецкая О.К., Снежко В.И. [Ч-214+001.32,С-83]
Страницы истории Института электросварки им. Е.О. Патона: сборник
2018 (96с.)ИЭС: ФЛП Либуркина Л.М.,
К.; Х.
3077р
46Патон Б.Є. [Ч-214+001.32,П-20]
Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2018 році та завдання на наступний період: доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 25 квітня 2019 року
2019 (56с.)Академперіодика,
К.
3075р
47Максимов И.В. [551.46,М-17]
Геофизические силы и воды океана.
1970 (447с.)Гидрометеоиздат,
Л.
28846
48Wallace L., Hinkle K., Livingston W. [523. 9-355(084. 4), A-90]
An Atlas of the Solar Photospheric Spectrum in the Region from 8900 to 13600 cm(-1) (7350 to 11230 Å): with Decomposition into Solar and Atmospheric Components and Identifications of the Main Solar Features.
[Серія: N. S. O. Technical Report #93-001]
1993 (pag.var.)National Solar Observatory,
Tucson
1810р
49Gatterer A., Junkes J., Salpeter E.W.; Rosen B. (cooperation) [544.17,G-25]
Molecular Spectra of Metallic Oxides: Text and Wavelengths.
1957 (89p.)Specola Vaticana,
Vaticano
10724
50Ортенберг Ф.С. [629. 78:55, О-70]
Методы инфракрасного зондирования Земли из космоса.
[Серія: Новое в жизни, науке, технике. Сер. Космонавтика, астрономия; №8/1987]
1987 (64с.)Знание,
М.
б/н
51Ред.: Каплан С.А. [524.886,П78]
Проблема CETI. Связь с внеземными цивилизациями.
1975 (351с.)Мир,
М.
31696
52Голдсмит Д., Оуэн Т.
Ред.: Маров М.Я. (ред. пер.)
[524.886,Г-60]
Поиски жизни во Вселенной
[пер.с англ.]
1983 (488с.:ил.)Мир,
М.
36597
53Ред.: Амбарцумян В.А., Кардашев Н.С. (отв. ред.) [524.886,П-78]
Проблема поиска жизни во Вселенной: труды Таллинского симпозиума, 7-11 дек. 1981 г./ Науч. совет по проблеме "Радиоастрономия". Ин-т космич. исследований АН СССР
1986 (256с.)Наука,
М.
38812
54Храмов Ю.О., Бондаренко Ю.О., Букало В.П., Гамалія В.М. та ін.
Ред.: Богданов В.Л. (відп. ред.)
[Ч-214+001.32,Н-35]
Національна академія наук України: керівництво (1918-2018): біографічний енциклопедичний словник

2018 (256с.:портр.)
Фенікс,
К.
42641
55Храмов Ю.О., Виврот Т.М., Дороніна Г.А., Гамалія В.М. та ін.
Ред.: Богданов В.Л. (відп. ред.)
[Ч-214+001.32,Н-35]
Національна академія наук України: хронологія (1918-2018)
2-ге вид., доп. й перероб.
2018 (680с.:іл.,портр.)
Фенікс,
К.
42639
56Ред.: Патон Б.Є. (гол. ред.) та ін. [Ч-214+001.32,Н-35]
Національна академія наук України: видатні досягнення (1918- 2018)
2018 (320с.:іл.,портр.)Фенікс,
К.
42640
57Ред.: под общ. ред. Дегтярева А.В. [629.78,Ш-52]
Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике (1954- 2014)/ ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля"
2014 (540с.:ил.)АРТ-ПРЕСС,
Днепропетровск
42638
58Печорна Олена [Ш4/6+821.161.2-31,П-31]
Фортеця для серця: роман
2-ге вид.
2016 (368с.)
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля",
Х.
42636
59Печорна Олена [Ш4/6+821.161.2-31,П-31]
Грішниця
2011 (288с.)Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля",
Х.
42637
60Косинов Г.А., Коваль Г.Н., Адаменко А.А. и др. [621.039.76,М-54]
Методические рекомендации по дозиметрическому контролю
1989 (40с.:ил.)Здоровья,
К.
1514р
61Покровский В., Ральф-Торстен Поль [616.9,П-48]
СПИД: можно ли остановить эпидемию? (О сотрудничестве стран - членов СЭВ в области борьбы со СПИДом)
1989 (46с.)Секретариат СЭВ,
М.
1593р
62Фойстель Г., Поллак Э.-И., Бергхольц М. и др. [646.7,К-71]
Косметика. Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики
[пер.с нем.]
1990 (334с.:ил.)Выща шк.,
К.
40371
63Ядров А.А., Синько Л.Т., Казас А.Н., Шолохова В.А. [58+634,О-65]
Орехоплодные и субтропические плодовые культуры: справочное издание
1990 (160с.,[8]л.ил.)Таврия,
Симферополь
1637р
64Рудавская А.Б., Кириченко Л.С., Чунихина Н.М., Рудавская М.В. [641,М-75]
Молочно- фруктовые прохладительные напитки: справочник
1990 (168с.:ил.)Урожай,
к.
1533р
65Гура Л.П., Жоголь Л.Є., Ісупова Н.М. та ін. [64,П-75]
Прикрась свій дім
2-ге вид.
1990 (303с.:ил.)
Техніка,
К.
40366
66Дьяченко А.Д. [58+635.92,Д-93]
Луковичные цветочно- декоративные растения открытого грунта: справочник/ Центральный респ. ботанический сад АН УССР
1990 (320с.:ил.)Наук. думка,
К.
40353
67Билибина А.В. [58+635.9,Б-61]
Декоративные теневыносливые растения садов и парков
1990 (96с.)Изд-во МГУ,
М.
1626р
68Антонюк З. [Т3(2Ук),А-72]
Рефлексії ідентичності
2007 (272с.)Дух і Літера,
К.;Харків
2608р
69Червоний Г.В. [811.16+Ш141.4,Ч-45]
Слов'янський "ікс" або таємниці граматики
2-ге вид., доп.
2017 (151с.)
Овід,
Рівне
3073р
70Ред.: Дегтярьов О.В. та ін. [629.78(06),Н-34]
Наука для космічної промисловості: інформаційний бюлетень Координаційної ради з організації спільних робіт ДП "КБ "Південне" і наукових установ НАН України. Вип. 1
2018 (120с.)Дніпро3072р
71Ред.: Ленобль Ж., Шифрин К.С. (ред. пер.) [551.521.3+535.36,П-27]
Перенос радиации в рассеивающих и поглощающих атмосферах: стандартные методы расчета
[пер.с англ.]
1990 (264с.)Гидрометеоиздат,
Ленинград
42630
72Ред.: Шапар А.Г. [553+502.1,Н-73]
Новітня парадигма вилучення природних ресурсів з навколишнього середовища/ Ін-т проблем природокористування та екології НАНУ
2018 (128с.)ІППЕ НАНУ,
Дніпро
3071р
73Ред.: редкол.: Смолій В.А. (голова) та ін. [Я20+Т3(2Ук),Е-64]
Енциклопедія історії України. Том «Україна - українці». Кн.1.
2018 (608с.)Наук. думка,
К.
42635
74Лев Б.І., Товкач О.М., Чернишук С.Б. [532. 783+548-14, Л-34]
Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії
[Серія: Проект "Наукова книга"]
2018 (366с.)Наук. думка,
К.
42634
75Ред.: Патон Б.Є. (гол. ред.) та ін. [Ч-214+001.32,Н-34]
Національна академія наук України (1918- 2018): до 100-річчя від дня заснування
2018 (336с.)Академперіодика,
К.
42633
76Ред.: редкол.: Дзюба І.М. [та ін.] [Я20+Т3(2Ук),Е-64]
Енциклопедія Сучасної України. Т. 20: Медична- Мікоян
2018 (688с.)Ін-т енцикл. досліджень НАНУ,
К.
42632
77 [52(092),W-26]
Warmia the Land of Copernicus: [booklet]
b.g. ([8p.])b.m.3070p
78Чорноморець Н. [Ч-214+Ч-216,Ч-75]
А фізиці - буяти між наук! Портрети учених Інституту фізики НАН України: [присвячується 90- річчю Ін-ту фізики НАНУ]
2018 (80с.)Вид-во "Наукова столиця",
K.
3069р
79Парновський С., Парновський О. [524. 8, П-18]
Як влаштовано Всесвіт: вступ до сучасної космології
[Серія: Присвячується сторіччю космології]
2018 (248с.)Вид-во Старого Лева,
Львів
42629
80Корсунь А.О., Крячко І.П. (упоряд.)
Ред.: Яцків Я.С.
[520.1,Г-61 ]
Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до [міжнародного] визнання
2018 (376с.)Наук. думка,
К.
42625
42626
81Andruk V. (comp.) [521.9,R-45]
Results of processing of digitized astronomical photographic plates
2018 (58p.)LAMBERT Academic Publish.,
Riga
12179
82 [Ч-214+001.32,Н-34]
Національна академія наук України у 2017, 2018 році/ НАН України
2018-2019 (48с.,49с.)Академперіодика,
К.
3050р
3074р
83Парусімов Г.В. [514.1,П-18]
Інверсія як особливий вид конформних відображень: посіб. для студентів та викладачів IV- V курсів вищих навчальних закладів фіз.- мат. спрямування
2018 (154c.)LAMBERT Academic Publish.,
Riga
3049р
84 [52(058),A-89]
Astronomical Phenomena for the Year 2020, 2021/ prepared jointly by the Nautical Almanac Office US Naval Observatory and her Majesty's Nautical Almanac Office UK Hydrographic Office
2017-2018 (86p.,82p.)U.S. Govern. Publish. Office,
Washington
3042p
3083p
85 [52(06),A-89]
The Astronomical Almanac for the Year 2019, 2020: Data for Astronomy, Space Sciences, Geodesy, Surveying, Navigation and other applications
2018-2019 (diff.pag.)U.S. Government Publish. Office: The U.K. Hydrographic Office,
Washington; Taunton
12178
12180
86Ред.: редкол.: Дзюба І.М. [та ін.] [Я20+Т3(2Ук),Е-64]
Енциклопедія Сучасної України. Т. 18: Лт- Малицький. Т. 19: Малиш- Медицина
2017-2018 (712с.,688с.)Ін-т енцикл. досліджень НАНУ,
K.
42582
42631
87Цибань В.О. (уклад.) [Ч-216+001.89-057.4, Л-28]
Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2017, 2018, 2019 року
2017-2019 (31с.,29с.,31с.)Академперіодика,
К.
3012р
3052р
3076р
88Елизаренко А.С., Парвулюсов Ю.Б., Солдатов В.П., Якушенков Ю.Г.
Ред.: Якушенков Ю.Г. (общ.ред.)
[6Э+535,П-79]
Проектирование оптико- электронных приборов: учебник.
1981 (263с.)Машиностроение,
М.
35307
89Бородин Б.А., Кондратьев Б.В., Ломакин В.М. и др.
Ред.: Голомедов А.В.
[6Э,М-87]
Мощные полупроводниковые приборы. Диоды: справочник.
1985 (400с.)Радио и связь,
М.
37922
37923
90Патон Б.Є. [Ч-214,П-32]
Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи: доповідь Президента НАН України академіка НАНУ Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 14 квітня 2016 року
2016 (51с.)К.2965р
91Бауэр Ф.Л., Гооз Г.
Ред.: Ершов А.П. (ред. пер.)
[519.72,Б-29]
Информатика: Вводный курс: В 2 ч. Ч.1-2
[пер.с нем.]
2-е изд., перераб. и расшир.
1990 (325с.(I),423c.(II))
Мир,
М.
40412
40413
92Косовский В.Л., Козырев Ю.Г., Ковшов А.Н. и др. [6(07)+681.513.2(07),П-78]
Программное управление станками и промышленными роботами: учебник для ПТУ
2-е изд., стер.
1989 (272с.)
Высш. шк.,
М.
39873
93Орлов П.И.
Ред.: Учаев П.Н.
[6,О-66]
Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 2-х кн. Кн.1.
3-е изд., испр.
1988 (559с.)
Машиностроение,
М.
39511
94 [629.78(06),К-71]
Космічні дослідження в Україні (1998- 2000): Звіт/ Національне космічне агенство України
2001 (100с.)АДЕФ-Україна,
К.
2890р
95Ред.: Свобода А.А., Солоіденко Г.І., Стрішенець Н.В. (відп.ред.) [Ч-73+02:001.32(477)(048.8),Р-58]
Робота бібліотек науково- дослідних установ Національної академії наук України в 2012, 2013, 2015 рр.: інформ.- аналіт. огляд. Вип.18, Вип.19, Вип.21
2013-2016 (287с.,220с.,272с.)НБУВ,
К.
2826р
2857р
3097р
96Даниленко В. [Ш4/6,Д-18]
Тіні в маєтку Тарновських: повісті
2012 (382с.)ЛА "Пірамида",
Львів
42382
97Александров Ю.В. [52(07)+521.1,А-46]
Релятивистская ограниченная задача двух тел: учебно- методическое пособие
2013 (40с.)ХНУ им. В.Н. Каразина,
Х.
2811р
98Юркевич П. [Ю3+Х2, Ю-74]
Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник: [Рукописна спадщина].
[пер. з рос. та нім. ]
[Серія: Бібліотека Держ. фонду фундаментальних досліджень]
3-є вид.
2001 (751с.)
Ред. журн."Український Світ",
К.
41220
99Ред.: Ойзерман Т.И. (рук. авт. кол.); Богуславский В.М. (ред.); Мотрошилова Н.В. (отв. ред. 2-ой ч.); Соловьев Э.Ю. (отв. ред. 1-ой ч.) [Ю3,Ф-56]
Философия эпохи ранних буржуазных революций.
1983 (583с.)Наука,
М.
36863
100Бєлоус І.О., Загачевська М.В., Войтович І.О. (уклад.)
Ред.: Шишка О.В.
[Ч-215,Д-76]
Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2000 рік: бібліогр. покажч.
2002 (494с.)Вид-во НУ "Львівська політехніка",
Львів
2263р
101Берри Р.Л. [Т3(0),Б-51]
История Божьего мира: учебник древней и средней истории.
[пер.с англ.]
2011 (383с.)Grace Press, Inc.,
Ephrata PA (U.S.A.)
42167
102Агекян Т.А. [519.21,А-23]
Теория вероятностей для астрономов и физиков: учеб. пособие.
1974 (264с.)Наука,
М.
30824
103Ред.: Кондратьев К.Я. (ред.пер.) [551.57+551.5(063),В-57]
Влажность: Измерение и регулирование в научных исследованиях и технике. Т.2: Применение в различных областях. Раздел 6: Метеорология. (Материалы Междунар. симп. по влагометрии, Вашингтон, 1963 г.)
[пер.с англ.]
1968 (184с.)Гидрометеоиздат,
Л.
22715
104Зельманович И.Л., Шифрин К.С.
Ред.: Шифрин К.С. (общ. ред.)
[551.521.3,Т-12]
Таблицы по светорассеянию. Т.4: Рассеяние полидисперсными системами
1971 (168с.)Гидрометеоиздат,
Л.
29275
105Зельманович И.Л., Шифрин К.С.
Ред.: Шифрин К.С. (общ.ред.)
[551.521.3,Т-12]
Таблицы по светорассеянию. Т.3: Коэффициенты ослабления, рассеяния и лучевого давления.
1968 (432с.)Гидрометеоиздат,
Л.
22732
106Шифрин К.С., Зельманович И.Л.
Ред.: Шифрин К.С. (общ.ред.)
[551.521.3,Т-12]
Таблицы по светорассеянию. Т.2: Таблицы матриц рассеяния и составляющих рассеянного поля.
1968 (471с.)Гидрометеоиздат,
Л.
22185
107Шифрин К.С., Зельманович И.Л.
Ред.: Шифрин К.С. (общ.ред.)
[551.521.3,Т-12]
Таблицы по светорассеянию. Т.1: Угловые функции.
1966 (339с.)Гидрометеоиздат,
Л.
21491
108Терзи В.Ф., Федоров Ю.И., Якупова Ф.С., Курт Л.В. [551.521.3,Р-24]
Рассеяние света водной каплей. Спектральная яркость и поляризация радуги: Деп. рук. N 469- В88.
1988 (15с.)Минскб/н
109Ред.: Яцків Я.С. [528.8+528.2:629.78,Ц-60]
Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень "Наукові основи, методичне, технічне та інформаційне забезпечення створення системи моніторингу геосистем на території України (GEO-UA)": зб.наук.звітів
2010 (162с.)Академперіодика,
К.
2601р
2600р
110Ред.: Кондратьев К.Я. [551.510.42+551.521,А-92]
Атмосферный аэрозоль и его влияние на перенос излучения: К итогам советско- американского аэрозольно-радиационного эксперимента
1978 (120с.)Гидрометеоиздат,
Л.
33341
111Зуев В.Е., Наац И.Э. [551.510+535.5,С-56]
Современные проблемы атмосферной оптики. Т.7: Обратные задачи оптики атмосферы
1990 (286с.)Гидрометеоиздат,
Л.
40299
112 [52(063)+521. 9, P93]
Proceedings of the 6th Orlov Conference devoted to the 100th anniversary of E. P. Fedorov: the study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy, held in Kyiv, Ukraine, June 22-24, 2009.
[Серія: Project "Ukrainian Sci. Book in a Foreign Language"]
2010 (240p.)Akademperiodyka,
K.
12108
12109
12110
113Ред.: Самойленко Л.И., Черемных О.К. (отв.ред.) [629.78(063),П-26]
Первая украинская конференция по перспективным космическим исследованиям (Киев, 8-10 окт. 2001 г.): Сб. трудов
2001 (220с.)К.41254
41255
114Ред.: Михельсон Н.Н. (отв. ред.) [520.2+520.3,Н-72]
Новая техника в астрономии: Материалы совещания Комиссии астрономического приборостроения при Астрономическом совете АН СССР (Крым, Научный, 22-24 окт. 1973 г.). Вып. 5.
1975 (155с.)Наука,
Ленинград
31273
31274
115Ред.: Митропольский Ю.А. (отв.ред.) [629.78(06),К-71]
Космические исследования на Украине: Респуб. межвед. сборник. Вып.2. Космическая механика и управляющие системы.
1973 (96с.)Наук.думка,
К.
30598
116Кондратьев К.Я.
Ред.: Щербина-Самойлова И.С. (отв. ред. сер.)
[629. 78(048)+523. 43, И-88]
Итоги науки и техники. Исследование космического пространства. Т. 10: Планеты Солнечной системы (Марс).
[Серія: ИНТ Сер. Исследование космического пространства; Т. 10]
1977 (188с.)ВИНИТИ,
М.
32700
32701
117Ред.: Пап В.О., Чолій В.Я. [520.874.7+ 528.2:629.78,У-45]
Український центр визначення параметрів обертання Землі: Бюлетень N4, N5, N6, N7, N8.
2009-2013 (68с.,52с.,100c.,131c.)ВАІТЕ,
К.
2546р
2547р
2630р
2631р
2680p
2681p
б/н
2818p
2819p
118Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г.
Ред.: Филиппов С.С. (ред. пер.)
[517.9,Х-15]
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений: нежесткие задачи.
[пер. с англ.]
1990 (512с.)Мир,
М.
40218
119 [52(063)+523.31+521.9,S-81]
The Study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy: Abstract Book of the 6th Orlov Conference devoted to the 100th Anniversary of the E.P. Fedorov, Kiev, Ukraine, June 22-24, 2009.
2009 (81p.)K.2525p
2526p
120Ред.: Pallavicini R., Dupre A.K. [524. 316+523. 9+52(063), C-77]
Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun: proc. of the 9th Cambridge Workshop dedicated to the Memory of Olin C. Wilson, held in Florence, Italy, Oct. 3-5, 1995.
[Серія: Astronomical Society of the Pacific Conf. Ser. ; Vol. 109]
1996 (761p.)ASP,
San Francisco
12087
121Ред.: Яцків Я.С. (відп.ред.) [520.1,О-75]
Основні наукові здобутки Головної астрономічної обсерваторії НАН України 1944- 2008 рр.
2009 (80с.)ВАІТЕ,
К.
41895
41896
41897
122Александров Ю.В. [629.78,А-46]
Введение в космонавтику: учебное пособие
2009 (144с.)ХНУ им. В.Н. Каразина.,
Х.
41888
123Ландау Э. [517.1,Л-22]
Основы анализа: Действия над целыми, рациональными, иррациональными, комплексными числами. (Дополнение к учебникам по дифференциальному и интегральному исчислению).
[пер.с нем.]
1947 (182с.)ИЛ,
М.
7524
124Молчанов И.Н. [519.61,М-69]
Машинные методы решения прикладных задач. Алгебра, приближение функций.
1987 (288с.)Наук.думка,
К.
39306
125Зорич В.А. [517,З-86]
Математический анализ: учебник. Ч.1.
1981 (543с.)Наука,
М.
35618
126Самарский А.А., Гулин А.В. [519.6,С-17]
Численные методы: учеб. пособие.
1989 (432с.)Наука,
М.
39978
127Ред.: под ред. Тихонова А.Н. [519.6+517.9,П-85]
Прямые и обратные задачи математической физики: сб. тр. факультета выч. математики МГУ
1991 (258с.)Изд-во МГУ,
М.
40693
128Шашлов Б.А. [535.6,Ш-16]
Цвет и цветовоспроизведение: учебник.
1986 (280с.)Книга,
М.
38503
129Ред.: Под ред. Орлова В.В. и др. [52(07),А-91]
Астрономия: традиции, настоящее, будущее: учебное пособие.
2007 (408с.)СПбГУ:ВВМ,
СПб.
41836
130Ред.: Креков Г.М. (отв.ред.) [51-7:55+551.593,И-74]
Информационно-программное обеспечение задач атмосферной оптики: Сб. науч. тр.
1988 (100с.)Наука,
Новосибирск
39768
131Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. [51-7+528.1,Б-79]
Практикум по теории математической обработки геодезических измерений: учеб. пособие.
1984 (352с.)Недра,
М.
37532
132Дыбов П.Т., Забоев А.И., Иванов А.С. и др.
Ред.: Прилепко А.И.
[51(07),С-23]
Сборник задач по математике для поступающих в вузы: Учеб. пособие.
2-е изд., испр. и доп.
1989 (271с.)
Высш.шк.,
М.
1459р
133Ред.: Kołaczek B., Weiffenbach G. [52(063)+521.9+521.93,I-69]
IAU Colloquium No.26. "On Reference Coordinate Systems for Earth Dynamics", Torun, Poland, Aug. 26-31, 1974: Proceedings
1975 (478p.)Warsaw12059
134Казаринов Ю.М., Номоконов В.Н., Подклетнов Г.С., Филиппов Ф.В. [681.3,М-59]
Микропроцессорный комплект К1810: структура, программирование, применение: справ. книга.
1990 (269с.)Высш.шк.,
М.
40751
135Зайдель А.Н., Прокофьев В.К., Райский С.В. и др. [535.33,Т-12]
Таблицы спектральных линий.
4-е изд., испр. и доп.
1977 (800с.)
Наука,
М.
33262
33263
136 [539.16,Р-15]
Радиация. Дозы, эффекты, риск.
[пер. с англ.]
1988 (79с.)Мир,
М.
1380р
137Ершов Ю.И., Шихов С.Б. [539.125.52+51-71/73,Е-80]
Математические основы теории переноса: В 2 т. Т.2. Приложения к физике реакторов.
1985 (256с.)Энергоатомиздат,
М.
38123
138Орлов П.И.
Ред.: Учаев П.Н.
[6,О-66]
Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 2-х кн. Кн.2.
3-е изд., испр.
1988 (542с.)
Машиностроение,
М.
39657
139Соколов Ю.В., Клепиков В.Ф., Овчаренко С.О. [538.3,С-59]
Методические рекомендации к решению творческих задач по физике для студентов технических университетов. Ч.1: Электромагнетизм
1996 (22с.)Харьковб/н
140Преображенский А.А., Бишард Е.Г. [538.1,П-72]
Магнитные материалы и элементы: учебник.
3-е изд., перераб.и доп.
1986 (352с.)
Высш. шк.,
М.
38605
141Мурзин В.С. [537.591,М-91]
Введение в физику космических лучей: учеб. пособие.
1979 (303с.)Атомиздат,
М.
34030
142Порфирьев Л.Ф. [537.533.3,П-60]
Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах: учебник
1989 (387с.)Машиностроение,
Л.
40118
143Мацевитый Ю.М.
Ред.: Рвачев В.Л. (отв.ред.)
[536.2,М-36]
Обратные задачи теплопроводности: В 2-х т. Т.2: Приложения.
2003 (391с.)Наук.думка,
К.
41331
144Мацевитый Ю.М.
Ред.: Рвачев В.Л. (отв.ред.)
[536.2,М-36]
Обратные задачи теплопроводности: В 2-х т. Т.1: Методология.
2002 (406с.)Наук.думка,
К.
41309
145 [629.78(063),П-99]
Пятая Украинская конференция по космическим исследованиям, Евпатория, НЦУИКС, сент. 4- 11, 2005 г.: сб. тезисов.
2005 (208с.)НАНУ-НКАУ,
К.
41576
146Журавлев С.Г. [521.18+521.1,Ж-91]
Метод исследования острорезонансных задач небесной механики и космодинамики: В 2 т. Т.2. Поступательно- вращательное движение.
2002 (369с.)АГТУ,
Архангельск
41568
147Журавлев С.Г. [521.18+521.1,Ж-91]
Метод исследования острорезонансных задач небесной механики и космодинамики: В 2 т. Т.1. Орбитальное движение.
2000 (307с.)АГТУ,
Архангельск
41569
148Кулагин В.В. [535.8,К-90]
Основы конструирования оптических приборов: учеб. пособие.
1982 (312с.)Машиностроение,
Л.
36065
149Федотов Г.И., Ильин Р.С., Новицкий Л.А. и др.
Ред.: Новицкий Л.А.
[535.8,Л-12]
Лабораторные оптические приборы: Учеб. пособие.
2-е изд., перераб.и доп.
1979 (448с.)
Машиностроение,
М.
34066
150Гвоздева Н.П., Коркина К.И. [535.8,Г-24]
Теория оптических систем и оптические измерения: учебник.
1981 (384с.)Машиностроение,
М.
35413
151Исимару А. [535.36+551.511+52-77+534.1,И-85]
Распространение и рассеяние волн в случайно- неоднородных средах: в 2-х т. Т.2. Многократное рассеяние, турбулентность, шероховатые поверхности и дистанционное зондирование.
[пер. с англ.]
1981 (316с.)Мир,
М.
40987
152Исимару А. [535.36+551.511+52-77+534.1,И-85]
Распространение и рассеяние волн в случайно- неоднородных средах: в 2-х т. Т.1. Однократное рассеяние и теория переноса.
[пер.с англ.]
1981 (280с.)Мир,
М.
40986
35291
153Нагибина И.М., Михайловский Ю.К. [535.33+535.8,Н-16]
Фотографические и фотоэлектрические спектральные приборы и техника эмиссионной спектроскопии: учеб. пособие.
1981 (246с.)Машиностроение. Ленингр. отд.,
Л.
35681
154Малышев В.И. [535.33,М-20]
Введение в экспериментальную спектроскопию: учеб. пособие.
1979 (478с.)Наука,
М.
34138
34139
155Жуков М.Ф., Девятов Б.Н., Новиков О.Я. и др.
Ред.: Жуков М.Ф., Коротеев А.С. (отв.ред.)
[533.9,Т-33]
Теория термической электродуговой плазмы. Ч.2: Нестационарные процессы и радиационный теплообмен в термической плазме
1987 (287с.)Наука,
Новосибирск
39238
156Смирнов Б.М. [533.9,С-50]
Физика слабоионизованного газа: в задачах с решениями: учеб. пособие.
3-е изд., перераб.и доп.
1985 (423с.)
Наука,
М.
40760
157Ред.: Bogolyubov P.N., Bugrij G.V., Jenkovszky L.L. [53(063),О-88]
Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины: отчетная научная конференция за 2002 год (4-6 февр. 2003 г.): расписание конференции
2003 (15с.)Донецк2107р
158Седов Л.И. [531/534,С-28]
Механика сплошной среды: учебник. Т.1-2. Т.1.
4-е изд., испр. и доп.
1983 (528с.)
Наука,
М.
37092
159Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. [530.145,С-59]
Квантовая механика: Учеб. пособие.
1979 (528с.)Наука,
М.
34137
160Гинзбург В.Л. [530.12:531.51,Г-49]
О теории относительности: сб. статей
1979 (238с.)Наука,
М.
34012
161 [52(063)+524. 3-355, T-82]
Les Transitions Interdites Dans les Spectres des Astres: Communications Presentees au Quinzieme Colloque International d'Astrophysique, Liege, 24-26 Juin, 1968
[Серія: Extrait des Memoires in-8 degree de la Soc. Royale des Sci. de Liege. T. 17]
1969 (410p.)Institut d'Astrophysique Cointe- Sclessin,
Liege
10707
162Бройль Л.
Ред.: Поливанов М.К.
[53(09),Б-88]
Революция в физике: новая физика и кванты
[пер.с фр.]
1963 (232с.)Госатомиздат,
М.
16014
163Гинзбург В.Л., Левин Л.М., Сивухин Д.В., Яковлев И.А.
Ред.: Сивухин Д.В.
[53(07),С-23]
Сборник задач по общему курсу физики. Термодинамика и молекулярная физика: учеб. пособие
4-е изд., перераб. и доп.
1976 (207с.)
Наука,
М.
32195
164Савельев И.В. [53(07),С-12]
Сборник вопросов и задач по общей физике: учеб. пособие.
2-е изд., перераб.
1988 (288с.)
Наука,
М.
39896
165Савельев И.В. [53(07)+539.18+539.2,С-12]
Курс общей физики: учеб. пособие. Т.3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц.
1979 (304с.)Наука,
М.
41291
33781
166Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. [53(07),К-69]
Практикум по физике: учеб. пособие.
2-е изд., доп.
1963 (516с.)
Высш.школа,
М.
16079
167Бендриков Г.О., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. [53(07)+530.1,З-15]
Задачі з фізики для вступників до вузів: Навч. посібник.
[пер.з 4-го рос.вид.]
2-е вид.
1981 (367с.)
Вища шк.,
К.
41049
168Ред.: Савченко О.Я. [53(07),З-15]
Задачи по физике: учеб. пособие.
1981 (431с.)Наука,
М.
35794
169Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. [53(07),Б-93]
Физика в примерах и задачах: Учеб. пособие.
2-е изд., стереотип.
1983 (464с.)
Наука,
М.
36535
170Бутиков Е.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. [53(07),Б-93]
Физика для поступающих в вузы: учеб. пособие
1978 (608с.)Наука,
М.
33243
171Роджерс Э.
Ред.: Лейкин Е.М. (ред. пер.), Арцимович Л.А. (общ. ред.)
[53(02),Р-60]
Физика для любознательных. Т.2: Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия.
[пер. с 8-го амер. изд.]

1970 (652с.)
Мир,
М.
28256
172Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. [528.9,В-22]
Математическая картография: учебник
1986 (286с.)Недра,
М.
38378
38379
173Ред.: Rusin V., Heinzel P., Vial J.-C. [52(063)+523.947,I-69]
International Astronomical Union (IAU) Colloquim No.144 " Solar Coronal Structures": Proc. of the 144th Colloq. of the IAU, Tatranska Lomnica, Slovakia, Sept. 20-24, 1993. (on the Occasion of the 50th Anniversary of the Scalnate Pleso Observatory)
1994 (663p.)VEDA,
Bratislava
11987
174Ред.: под ред. Н.Н. Лосякова [528.4,Т-58]
Топографическое черчение: учебник для вузов.
1986 (325с.)Недра,
М.
38418
175Ред.: Pinigin G.I. [52(063)+521.9,E-97]
Extension and Connection of Reference Frames Using Ground Based CCD Technique: Proceedings of International Astronomical Conference, Nikolaev, Oct. 10- 13, 2001.
2001 (352p.)Atoll,
Nikolaev
11984
176Пинигин Г.И. [520.2,П-32]
Телескопы наземной оптической астрометрии: учеб. пособие.
2000 (104с.)Атолл,
Николаев
41313
177Ред.: Привалов В.Е., Капралов В.П. [52(0:01)+529+6Э,Т-64]
Точные измерения и квантовая электроника: Указатель отечественной и иностранной литературы, поступившей в Библиотеку АН СССР.Вып.48. (июль- декабрь 1990 г.)
1991 (236с.)Ленинград1755р
178Шимбирев Б.П. [528.2,Ш-61]
Теория фигуры Земли: учебник.
1975 (432с.)Недра,
М.
31266
179Ред.: Под ред. Е.Л. Ющенко [519.682,Ф-80]
Фортран: программированное учеб. пособие.
2-е изд., перераб. и доп.
1980 (400с.)
Вища шк.,
К.
34792
34793
34794
34795
34611
180Баранов В.Н., Бойко Е.Г., Краснорылов И.И. и др. [528.2,К-71]
Космическая геодезия: учебник.
1986 (407с.)Недра,
М.
38565
38566
181Закатов П.С. [528(07)+528.2,З-18]
Курс высшей геодезии: Сфероидическая геодезия с основами гравиметрии и практической астрономии: Учебник.
2-е изд., испр.и доп.
1953 (405с.)
Геодезиздат,
М.
8871
182Гинзбург Г.А., Салманова Т.Д. [528(06)+528.1,Ц-38]
Труды ЦНИИГАиК. Вып.153: применение в математической картографии методов численного анализа и номографического метода расчетов. (Два производственных пособия)
1962 (155с.)Геодезиздат,
М.
20397
183Ред.: Троицкий В.С., Кардашев Н.С. [524.886,П78]
Проблема поиска внеземных цивилизаций.
1981 (264с.)Наука,
М.
35471
35470
184Азимов А.
Ред.: Гальпер А.М.
[524.85+524.352-35,А-35]
Взрывающиеся Солнца. Тайны сверхновых
[пер.с англ.]
1991 (240с.)Наука,
М.
40509
185Ред.: Казютинский В.В. и др. [524.83+524.834,Б-53]
Бесконечность и Вселенная.
1969 (326с.)Мысль,
М.
28574
186Ред.: Solomon P.M., Edmunds M.G. [524.5+524.527,G-43]
Giant Molecular Clouds in the Galaxy: Proc. of the 3rd Gregynog Astrophysics Workshop
1977 (344p.)Pergamon Press,
Oxford etc.
11235
187Изотов Ю.И., Колесник И.Г. [524.5,И-38]
Образование молекулярного водорода в первичном веществе Вселенной: Препр. ИТФ-83-3Р
1983 (25с.)К.649р
650р
651р
591р
590р
589р
188Ред.: Гуляев С.А. (отв.ред.) [524.4+528,А-91]
Астрономо-геодезические исследования: Некоторые задачи наблюдательной астрономии: Сборник научных трудов
1997 (188с.)УрГУ,
Екатеринбург
1940р
189Страйжис В. [524.3,С-83]
Многоцветная фотометрия звезд: Фотометрические системы и методы.
1977 (312с.)Мокслас,
Вильнюс
32860
32861
32862
190Keenan P.C., McNeil R.C. [524.3(084.4)+524.316-355,K-28]
An Atlas of Spectra of the Cooler Stars: Types G, K, M, S, and C. Pt.1. Introduction and Tables.
1976 (26p.,32pla)Ohio State Univer.Press,
Ohio
11163
191Силич С.А. [524-4,С36]
О распространении изотермических ударных волн в средах с неоднородной плотностью: Препринт ИТФ-80-93р
1980 (14с.)К.415р
192Горбацкий В.Г. [524-4,Г-67]
Газодинамические неустойчивости в астрофизических системах: учебное пособие.
1999 (168с.)Изд-во СПб. ун-та,
С.-Петербург
41107
41116
193Полак И.Ф.
Ред.: Паренаго П.П.
[524(07),П-49]
Введение в звездную астрономию: учеб. пособие.
1935 (256с.)ОНТИ НКТП,
М.-Л.
22109
13822
194Emslie A.G., Gaizauskas V., Wu S.T. [523. 98+52(063), C-89]
The Crimean Solar Maximum Year Workshop: Selected Reports from the Working Groups of the Solar Maximum Year Workshop, Crimean Astrophysical Observatory, Nauchny, Crimea, USSR, March 24-27, 1981
[Серія: SUIPR Report No. 841]
1980 (86p.)Stanford1918р
195Ред.: Кондратьев К.Я. (ред. пер.) [523.42+523.42-852+523.43-852,И-88]
Исследования атмосфер Марса и Венеры:сборник статей
[пер.с англ.]
1970 (368с.)Гидрометеоиздат,
Ленинград
28834
2038р
196Ред.: Пикельнер С.Б. [523.9-44+550.2,С-60]
Солнечные корпускулярные потоки, локализация их источников и связь с геомагнитными возмущениями: сб. статей. VI раздел программы МГГ: солнечная активность. N1. (Результаты исследований по программе МГГ)
1961 (100с.)АН СССР,
М.
13969
197Ред.: Kessler D.J., Grun E., Sehnal L. [523. 44+521. 2, S-78]
Space Debris, Asteroids and Satellite Orbits: Proc. of Workshops IV and XIII and of the COSPAR ISC P (Meeting P1) of the COSPAR 25th Plenary Meeting held in Graz, Austria, 25 June-7 July 1984.
[Серія: Advances in Space Research; Vol. 5, N2 (1985)]
1985 (229p.)Pergamon Press,
Oxford etc.
11614
198Тихов Г.А. [523-37+524. 886, Т-46]
Астроботаника.
[Серія: Науч. -попул. сер. ]
1949 (24с.,фото)Изд-во АН Каз.ССР,
Алма-Ата
7143
7144
199Боровских В.С., Нефедьева А.И. [521.95+521.95-653,Б-83]
Таблицы астрономической рефракции для обсерватории на Майданаке: Деп. рук. N7445- 84
1984 (8с.)Казань836р
200Ред.: Calame O. [521. 93+523. 3, H-65]
High-precision Earth Rotation and Earth- Moon Dynamics: Lunar Distances and Related Observations: Proc. of the 63rd Colloquium of the IAU, held at Grasse, France, May 22-27, 1981.
[Серія: Astrophysics and Space Science Library; Vol. 94. ]
1982 (354p.)Reidel,
Dordrecht etc.
11569

Повернутися до меню пошуку >>>