НОВЕ НА САЙТІ


01.02.18:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2017 рік.


23.01.18:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


10.11.17::: На сайті додано новий розділ ІНТЕРВ'Ю, де публікуються посилання на інтерв'ю наших співробітників у різноманітних ЗМІ.


10.11.17::: На сторінці відділу кадрів розміщений лист відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України щодо змін в законодавстві, що дотичать пенсійного забезпечення наукових працівників.


16.03.17::: На сторінці вченого секретаря оновлене посилання на останню версію Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність".


31.01.17::: В розділі ЩО, ДЕ, ЯК?, а також на сторінці АКІОЦ розміщена інструкція з запуску програм на кластері ГАО.


22.12.16::: На сторінці відділу АКІОЦ розміщений звіт відділу за 2016 рік.


07.11.16::: В розділі МОНОГРАФІЇ додані підручник Ю. Кудрі, І. Вавилової "Позагалактична астрономія: КНИГА 1. ГАЛАКТИКИ: основні фізичні властивості" та книга колективу авторів відділу фізики планет "Дослідження з фізики планетних атмосфер та малих тіл Сонячної системи, екзопланет та дискових структур навколо зір".


31.03.16::: В розділі ЩО ДЕ ЯК? можна знайти інструкції щодо налаштування принтера загального користування, встановленого в бібліотеці ГАО.


14.03.16::: Тепер на сайті можна виконувати пошук по наших періодичних виданнях


  • Ruderman M. S., Ballai I., Khomenko E.V.,Rayleigh- Taylor instabilities with sheared magnetic fields in partially ionised plasmas. 2018,A&A,Vol.609,p. A23 (11 pp.). 2018A&A...609A..23R
  • Pakuliak L.K., Savanevych V.E., Vavilova I.B.,A method of immediate detection of objects with a near- zero apparent motion in series of CCD- frames. 2018,A&A,Vol.609,p.54 (11 pp.). 2018A&A...609A..54S
  • Izotov Y.I., Thuan T.X., Guseva N.G., et al.J0811+4730: the most metal- poor star- forming dwarf galaxy known. 2018,MNRAS,Vol.473,is.2,p.1956-1966. 2018MNRAS.473.1956I
  • Izotov Y.I., Guseva N.G., Schaerer D.,J1154+2443: a low- redshift compact star- forming galaxy with a 46 per cent leakage of Lyman continuum photons. 2018,MNRAS,V.474,is.4,p.4514-4527. 2018MNRAS.474.4514I
  • Sakhibov F., Grebel E.K., Zinchenko I.A., et al.Spiral arms in CALIFA galaxies traced by non- circular velocities, abundances and extinctions. 2018,MNRAS,Vol.474,is.2,p.1657-1671. 2018MNRAS.474.1657S

 

 

Login Form

ЛІТОПИС ГАО

2004 року до ювілею ГАО було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії НАН України». Швидко проминули ці 10 років. До нового 70-літнього ювілею було вирішено підготувати продовження Літопису за останні 10 років. Вашій увазі пропонується кінцевий варіант літопису "Головна астрономічна обсерваторія НАН України між двома ювілеями: 2004—2014 роки"

ПОСИЛАННЯ


::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

gao_panorama_1.jpg

Статут ГАО - 5. Фінанси

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Обсерваторії

5.1. Фінансове забезпечення діяльності Обсерваторії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складаються з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та її майнового комплексу.

5.2. Фінансування основної діяльності Обсерваторії здійснюється в межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування робіт за окремими науковими й науково-технічними програмами та проектами НАН України, виконавцями яких є Обсерваторія, а також надання їй грантів НАН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАН України порядку.

5.3. Власні надходження Обсерваторії отримуються нею додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до спеціального фонду.

Власні надходження складаються з коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг Обсерваторією згідно з її основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

До складу власних надходжень Обсерваторії належать також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що вона отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.

Власні надходження Обсерваторії спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно із законодавством.

5.4. Обсерваторія самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.

5.5. Обсерваторія використовує доходи тільки для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

Обсерваторії забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.6. Обсерваторія за рішенням її вченої ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються нею згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.

Зазначені доходи включаються до кошторису Обсерваторії і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних зі здійсненням і популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна та його обслуговування, капітальне будівництво і ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Обсерваторії.

5.7. Складовими матеріально-технічної бази Обсерваторії є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.

Майно, що становить матеріально-технічну базу Обсерваторії, закріплюється за нею на основі права оперативного управління.

5.8. Обсерваторія має право використовувати належне їй майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово- господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей її утворення та в межах цивільної правоздатності.

5.9. На нерухоме майно Обсерваторії не може бути звернене стягнення за претензіями кредиторів.

5.10. Відчуження нерухомого майна НАН України, закріпленого за Обсерваторією, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

5.11. Продаж основних засобів Обсерваторії здійснюється лише на конкурсних засадах.

5.12. Безоплатне передання майна, яке перебуває на балансі Обсерваторії, на баланс іншої наукової установи НАН України здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такого передання є рішення Президії НАН України.

5.13. Земельна ділянка передається Обсерваторії у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАН України.

Землекористування здійснюється Обсерваторією відповідно до земельного законодавства.

Передання в оренду Обсерваторією закріплених за нею на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАН України та в порядку, встановленому в НАН України.