НОВЕ НА САЙТІ


25.05.18::: На сторінці вченого секретаря розміщена ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 про нові правила проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи.


01.02.18:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2017 рік.


23.01.18:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


10.11.17::: На сайті додано новий розділ ІНТЕРВ'Ю, де публікуються посилання на інтерв'ю наших співробітників у різноманітних ЗМІ.


10.11.17::: На сторінці відділу кадрів розміщений лист відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України щодо змін в законодавстві, що дотичать пенсійного забезпечення наукових працівників.


31.01.17::: В розділі ЩО, ДЕ, ЯК?, а також на сторінці АКІОЦ розміщена інструкція з запуску програм на кластері ГАО.


31.03.16::: В розділі ЩО ДЕ ЯК? можна знайти інструкції щодо налаштування принтера загального користування, встановленого в бібліотеці ГАО.


14.03.16::: Тепер на сайті можна виконувати пошук по наших періодичних виданнях


  • Kharchenko N.V., Shimanovskaya E. V., Shatsky N.I., et al.Stellar population in star formation regions of galaxies. 2018,Open Astron.,V.27,is.1,p.98-111. 2018OAst...27...98G
  • Yen S. X., Reffert S., Kharchenko N.V., et al.Reanalysis of nearby open clusters using Gaia DR1/ TGAS and HSOY. 2018,A&A,V.615,p.12 (21 pp.). 2018A&A...615A..12Y
  • Gopka V., Shavrina A.V., Yushchenko A.V., et al.Actinium Abundance in the Atmospheres of Three Red Supergiants in the Magellanic Clouds. 2018,Kinematics Phys. Celest. Bodies.- New York: Allerton Press, Inc.,V.34,is.3,p.123-133. 2018KPCB...34..123G
  • Babyk Iu.V., McNamara B.R., Nulsen P.E.J., et al.A Universal Entropy Profile for the Hot Atmospheres of Galaxies and Clusters within R 2500. 2018,ApJ,Vol.862,is.1,p.39 (11 pp.). 2018ApJ...862...39B
  • Izotov Y.I., Worseck G., Schaerer D., et al.Low-redshift Lyman continuum leaking galaxies with high [O III]/ [O II] ratios. 2018,MNRAS,Vol.478,is.4,p.4851-4865. 2018MNRAS.478.4851I
  • del Pino Alemán T., Trujillo Bueno J., Štěpán J., et al.A Novel Investigation of the Small- scale Magnetic Activity of the Quiet Sun via the Hanle Effect in the Sr I 4607 Å Line. 2018,ApJ,V.863,is.2,p.164 (20 pp.). 2018ApJ...863..164D

 

 

Login Form

ЛІТОПИС ГАО

2004 року до ювілею ГАО було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії НАН України». Швидко проминули ці 10 років. До нового 70-літнього ювілею було вирішено підготувати продовження Літопису за останні 10 років. Вашій увазі пропонується кінцевий варіант літопису "Головна астрономічна обсерваторія НАН України між двома ювілеями: 2004—2014 роки"

ПОСИЛАННЯ


::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

spring2018.jpg

Статут ГАО - 4. Управління Обсерваторією

4. Управління Обсерваторією

4.1. Управління Обсерваторією здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України, Основними принципами організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та цим статутом.

4.2. Обсерваторію очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та цього статуту.

4.3. Директор Обсерваторії обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії на строк п’ять років з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАН України.

Одна і та сама особа не може бути директором Обсерваторії більш як два строки.

4.4. Кандидат на посаду директора Обсерваторії повинен вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАН України або Відділення фізики і астрономії НАН України можуть установити додаткові кваліфікаційні вимоги та інші вимоги до кандидата на посаду директора Обсерваторії, що випливають зі специфіки діяльності Обсерваторії.

Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числі виконувачем обов’язків директора) Обсерваторії особа, яка:

1)  за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

4.5. Конкурс на заміщення посади директора Обсерваторії оголошується Президією НАН України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Обсерваторії конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.

Вчена рада та колективи наукових підрозділів Обсерваторії, серед інших визначених Статутом НАН України органів і осіб, мають право висунення кандидатів на заміщення посади директора Обсерваторії. Пропозиції щодо претендентів на посаду директора Обсерваторії приймаються Відділенням фізики і астрономії НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора Обсерваторії. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників Обсерваторії протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.

4.6. Претенденти на посаду директора Обсерваторії розглядаються на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Обсерваторії.

4.7. Рішення зборів колективу наукових працівників Обсерваторії про обрання директора Обсерваторії розглядаються загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії;

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Обсерваторії на строк не більше шести місяців.

4.8.  Якщо жоден із претендентів на посаду директора Обсерваторії не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії, проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше ніж 2/3 фактичної чисельності штатних наукових працівників Обсерваторії.

Рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи НАН України про обрання у другому турі директора Обсерваторії розглядаються загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії;

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Обсерваторії на строк не більше шести місяців.

4.9. Директор Обсерваторії призначається на посаду Президією НАН України за рекомендацією загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України.

За наявності вмотивованих заперечень з боку загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України Президією НАН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків директора Обсерваторії на строк не більше шести місяців.

4.10. Контракт з обраним директором Обсерваторії укладається Національною академією наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений цим статутом.

4.11. Оплата праці директора Обсерваторії визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як директору науково- дослідного інституту.

4.12. Директор Обсерваторії може бути звільнений з посади Президією НАН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Директор Обсерваторії також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Обсерваторії. Підстави для відкликання директора Обсерваторії визначаються законодавством про працю та цим статутом.

Подання про відкликання директора Обсерваторії може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Обсерваторії не менше, ніж половиною статутного складу вченої ради Обсерваторії.

4.13. Директор Обсерваторії у межах наданих йому повноважень організує діяльність Обсерваторії.

4.14. Директор Обсерваторії відповідає перед НАН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, цим статутом, а також контрактом.

4.15. Директор Обсерваторії має право:

1) розпоряджатися майном і коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, цим статутом та законодавством;

2) представляти Обсерваторію в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення; видавати довіреності;

3) відкривати від імені Обсерваторії рахунки в банках і в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;

4) укладати від імені Обсерваторії договори відповідно до законодавства;

5) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Обсерваторії, визначати їхні посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;

6) преміювати працівників відповідно до положення Обсерваторії про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників Обсерваторії;

7)перевіряти якість роботи працівників Обсерваторії та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення й координацію наукової, науково-технічної діяльності;

8) призначати відповідну частину складу вченої ради Обсерваторії;

9) делегувати відповідно до статуту Обсерваторії частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Обсерваторії;

10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження;

11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Обсерваторії.

4.16.  Директор Обсерваторії зобов’язаний забезпечувати:

1) провадження Обсерваторією діяльності відповідно до статутних завдань;

2) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність Обсерваторії, в тому числі впровадження результатів її наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво;

3) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;

4) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників Обсерваторії;

5) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань Обсерваторією;

6) дотримання Обсерваторією ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми;

7) здобуття конкурентоспроможних наукових і науково- прикладних результатів;

8) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

9) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів вищої кваліфікації;

10) стабільне фінансово-економічне становище Обсерваторії та ефективне використання майна, закріпленого за Обсерваторією, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;

11) подання НАН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за Обсерваторією, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;

12) дотримання умов цього статуту і колективного договору;

13) захист інформації відповідно до законодавства;

14) дотримання Обсерваторією вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАН України;

15) вжиття заходів до вдосконалення управління Обсерваторією, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

16) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

17) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;

18) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

19) своєчасне та у повному обсязі виконання Обсерваторією зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;

20) виконання кошторису доходів і видатків Обсерваторії, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;

21) ведення бухгалтерського обліку та складання й подання фінансової, бюджетної і статистичної звітності згідно з чинним законодавством;

22) вжиття у межах своїх повноважень заходів для запобігання проявам корупційних правопорушень в Обсерваторії;

23) інформування широкої громадськості про діяльність Обсерваторії.

4.16а. Директор Обсерваторії вирішує інші питання, що згідно із законодавством, цим статутом і контрактом належать до його компетенції.

4.17. Директор Обсерваторії щороку звітує перед колективом наукових працівників Обсерваторії про свою діяльність.

4.18. Вчена рада Обсерваторії (далі - вчена рада) є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Обсерваторії, який виконує консультативно-дорадчі функції.

4.19. Кількісний склад членів вченої ради Обсерваторії становить 25 осіб. Не менш ніж дві третини складу вченої ради обираються на строк повноважень директора Обсерваторії таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта призначаються наказом директора Обсерваторії.

Структура та персональний склад вченої ради затверджуються Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України на строк повноважень директора Обсерваторії. Часткові зміни у складі вченої ради затверджуються Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України за поданням директора Обсерваторії.

Директор Обсерваторії, його заступники з наукової роботи і вчений секретар Обсерваторії є членами вченої ради Обсерваторії за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради Обсерваторії обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу вченої ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в Обсерваторії. До вченої ради можуть бути обрані або запрошені та призначені наказом директора Обсерваторії провідні вчені й фахівці, які не працюють в Обсерваторії.

До складу вченої ради Обсерваторії також входять голова ради молодих учених або іншого об’єднання молодих учених (представник молодих учених) Обсерваторії та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Обсерваторії.

4.20. До виключної компетенції вченої ради Обсерваторії належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку Обсерваторії та перспективних напрямів її наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвитку структури Обсерваторії;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

8) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

9) присвоєння працівникам Обсерваторії вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про надання почесних звань;

10) затвердження річних звітів про діяльність Обсерваторії та розгляд кошторисів Обсерваторії;

11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

12) погодження переліку професій і посад Обсерваторії, для яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

4.21. Вчена рада Обсерваторії обговорює основні наукові напрями діяльності Обсерваторії та рекомендує їх до розгляду Відділенням фізики і астрономії НАН України та затвердження Президією НАН України.

4.22. Вчена рада Обсерваторії має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність двох третин складу вченої ради.

Рішення вченої ради Обсерваторії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням, якщо інше не визначено статутом Обсерваторії.

4.23. Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих учених, забезпечення захисту їхніх прав та інтересів в Обсерваторії утворюється рада молодих учених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих учених Обсерваторії та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор Обсерваторії після погодження з вченою радою Обсерваторії.

Рада молодих учених Обсерваторії здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих учених Обсерваторії у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і

реалізації їхніх прав та інтересів.

Обсерваторія сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проекти, що їх ініціює рада молодих учених.

4.24. Усі громадяни, які беруть участь у діяльності Обсерваторії на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив Обсерваторії.

Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори (конференція) трудового колективу. Конференція проводиться, якщо скликання зборів ускладнене з причин багатозмінності роботи, територіальної відокремленості структурних підрозділів тощо.

Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини її делегатів.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції).

4.25. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Обсерваторією регулюються колективним договором, який укладається директором з профспілковою організацією Обсерваторії відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

4.26. До повноважень трудового колективу Обсерваторії належить:

- делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів- кореспондентів та іноземних членів НАН України);

- обговорення та схвалення колективного договору;

- розгляд питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Обсерваторії та їхніх сімей;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- застосування громадських стягнень;

- порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.

Питання, які входять до компетенції трудового колективу Обсерваторії, вирішуються трудовим колективом за участю директора Обсерваторії, якщо інше не передбачено законодавством.

4.27. Усі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з Обсерваторією, утворюють колектив наукових працівників  Обсерваторії.

Збори колективу наукових працівників Обсерваторії вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи.

4.28. Збори колективу наукових працівників Обсерваторії  приймають рішення:

- про обрання директора Обсерваторії;

- про відкликання директора Обсерваторії;

- про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукового колективу Обсерваторії для участі у сесії загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України.

4.29. Рішення зборів колективу наукових працівників Обсерваторії приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії.

4.30. Заступники директора Обсерваторії з наукової роботи і вчений секретар Обсерваторії призначаються директором Обсерваторії за погодженням з вченою радою Обсерваторії та Відділенням фізики і астрономії НАН України і затверджуються Президією НАН України на строк повноважень директора Обсерваторії.

Заступник директора Обсерваторії із загальних питань або з адміністративно-господарської роботи призначається директором Обсерваторії за погодженням з Відділенням фізики і астрономії НАН України та затверджується Бюро Президії НАН України на строк повноважень директора Обсерваторії.

4.31. Керівники відокремлених наукових підрозділів без прав юридичної особи (відділень, філій, центрів) Обсерваторії, керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) Обсерваторії обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Обсерваторії за погодженням з Президією НАН України на строк не більше п’яти років з правом переобрання ще на один строк.

4.32. Заступники керівників відокремлених або основних наукових підрозділів (відділів), керівники (завідувачі) лабораторій, секторів у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Обсерваторії за погодженням з Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, а головні наукові співробітники - за погодженням з Президією НАН України.

Старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, головні та провідні конструктори (інженери, технологи тощо) та їхні заступники з основного напряму діяльності Обсерваторії, головні та провідні конструктори (інженери, технологи тощо) наукового підрозділу, головні інженери (конструктори, технологи тощо) проекту обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Обсерваторії.

4.33. Трудові договори з науковими працівниками, зазначеними у пункті 4.32, можуть укладатися як на невизначений строк, так і на строк, визначений угодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років, що зазначається в умовах конкурсу.

Обрані за конкурсом наукові працівники, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації в порядку, встановленому законодавством.

Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведений новий конкурс в установленому порядку.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії наук України призначаються на посади наукових працівників директором Обсерваторії без конкурсу та затверджуються на посаді в порядку, встановленому в НАН України.

4.34. Керівники науково-технічних, науково-організаційних, допоміжних та інших підрозділів і служб призначаються наказом директора Обсерваторії. їхні посадові обов’язки затверджуються директором Обсерваторії. Керівники цих підрозділів і служб відповідають за всю діяльність свого підрозділу, якість і строки виконання робіт, підбір, розстановку і підготовку кадрів, дотримання трудової дисципліни, правил техніки безпеки, пожежної безпеки.

4.35. Обсерваторія може мати почесного директора та радників при дирекції.

Почесним директором Обсерваторії Президією НАН України може бути призначений провідний учений після досягнення 65-річного віку та звільнення з посади директора Обсерваторії, який тривалий час очолював Обсерваторію, зробив визначний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Обсерваторії та під керівництвом якого Обсерваторія посіла провідне місце у відповідній галузі науки та досягла значних успіхів у реалізації результатів досліджень і підготовці наукових кадрів.

Радниками при дирекції Обсерваторії на підставі рішення Президії НАН України директором Обсерваторії можуть бути призначені дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України за їхнім бажанням після досягнення 65-річного віку.