НОВЕ НА САЙТІ


25.05.18::: На сторінці вченого секретаря розміщена ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 про нові правила проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи.


01.02.18:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2017 рік.


23.01.18:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


10.11.17::: На сайті додано новий розділ ІНТЕРВ'Ю, де публікуються посилання на інтерв'ю наших співробітників у різноманітних ЗМІ.


10.11.17::: На сторінці відділу кадрів розміщений лист відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України щодо змін в законодавстві, що дотичать пенсійного забезпечення наукових працівників.


31.01.17::: В розділі ЩО, ДЕ, ЯК?, а також на сторінці АКІОЦ розміщена інструкція з запуску програм на кластері ГАО.


31.03.16::: В розділі ЩО ДЕ ЯК? можна знайти інструкції щодо налаштування принтера загального користування, встановленого в бібліотеці ГАО.


14.03.16::: Тепер на сайті можна виконувати пошук по наших періодичних виданнях


  • Kharchenko N.V., Shimanovskaya E. V., Shatsky N.I., et al.Stellar population in star formation regions of galaxies. 2018,Open Astron.,V.27,is.1,p.98-111. 2018OAst...27...98G
  • Yen S. X., Reffert S., Kharchenko N.V., et al.Reanalysis of nearby open clusters using Gaia DR1/ TGAS and HSOY. 2018,A&A,V.615,p.12 (21 pp.). 2018A&A...615A..12Y
  • Gopka V., Shavrina A.V., Yushchenko A.V., et al.Actinium Abundance in the Atmospheres of Three Red Supergiants in the Magellanic Clouds. 2018,Kinematics Phys. Celest. Bodies.- New York: Allerton Press, Inc.,V.34,is.3,p.123-133. 2018KPCB...34..123G
  • Babyk Iu.V., McNamara B.R., Nulsen P.E.J., et al.A Universal Entropy Profile for the Hot Atmospheres of Galaxies and Clusters within R 2500. 2018,ApJ,Vol.862,is.1,p.39 (11 pp.). 2018ApJ...862...39B
  • Izotov Y.I., Worseck G., Schaerer D., et al.Low-redshift Lyman continuum leaking galaxies with high [O III]/ [O II] ratios. 2018,MNRAS,Vol.478,is.4,p.4851-4865. 2018MNRAS.478.4851I
  • del Pino Alemán T., Trujillo Bueno J., Štěpán J., et al.A Novel Investigation of the Small- scale Magnetic Activity of the Quiet Sun via the Hanle Effect in the Sr I 4607 Å Line. 2018,ApJ,V.863,is.2,p.164 (20 pp.). 2018ApJ...863..164D

 

 

Login Form

ЛІТОПИС ГАО

2004 року до ювілею ГАО було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії НАН України». Швидко проминули ці 10 років. До нового 70-літнього ювілею було вирішено підготувати продовження Літопису за останні 10 років. Вашій увазі пропонується кінцевий варіант літопису "Головна астрономічна обсерваторія НАН України між двома ювілеями: 2004—2014 роки"

ПОСИЛАННЯ


::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

GAOwinter1.jpg

Статут ГАО - 2. Основні завдання Обсерваторії

2. Основні завдання Обсерваторії

2.1. Основними завданнями Обсерваторії є:

2.1.1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень відповідно до таких основних напрямів:  позиційна астрономія, гео- та планетодинаміка; фізика Сонця та Сонячної системи; фізика зір, галактик і міжзоряного середовища; астрономічне та космічне приладобудування з метою здобуття нових наукових знань та використання їх для практичних цілей.

2.1.2. Проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.

2.1.3. Проведення астрономічних спостережень.

2.1.4. Надання науково-технічних послуг.

2.1.5. Проведення наукової і науково-технічної експертизи.

2.1.6. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспірантуру, докторантуру.

2.1.7. Забезпечення високої якості наукових досліджень і науково- технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, забезпечення розвитку робіт з астроінформатики, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

2.1.8. Збереження і розвиток наукової інфраструктури, у т.ч. комплексів для астрономічних спостережень.

2.1.9. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності та наукова популяризація астрономічних знань.

2.2. Обсерваторія відповідно до основних завдань:

2.2.1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні наукові напрями діяльності Обсерваторії і подає їх на затвердження Президії НАН України. Під час визначення наукової тематики враховуються рішення Загальних зборів НАН України, Президії НАН України та Відділення фізики і астрономії НАН України.

2.2.2. Організує та проводить науково-дослідні, дослідно- конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

2.2.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за профілем Обсерваторії і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.

2.2.4. Розробляє прогнози та проводить наукову експертизу з відповідних напрямів науки і техніки.

2.2.5. За дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

2.2.6. Бере участь у конкурсах наукових проектів, науково- технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів.

2.2.7. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.

2.2.8. Здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань. Обсерваторія є видавцем наукового журналу «Кинематика и физика небесных тел» і науково-популярного щорічника «Астрономічний календар», співзасновником наукового журналу «Advances in Astronomy and Space Physics» і науково-популярного журналу «Світогляд»; на базі Обсерваторії функціонує редакція наукового журналу «Космічна наука і технологія».

2.2.9. Має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності Обсерваторії, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Обсерваторії та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес.

2.2.10. Провадить популяризацію (екскурсії, лекції, семінари тощо) астрономічних знань.

2.2.11. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Обсерваторії.

2.2.12. Утворює у порядку, встановленому чинним законодавством України, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів діяльності Обсерваторії.

Обсерваторія приймає остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.

2.2.13. Засновує в порядку, встановленому законодавством, вищі навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі магістра та доктора філософії.

2.2.14. Провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.

2.2.15. Здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

2.2.16. Розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу відповідно до освітніх програм і тематики наукових досліджень.

2.2.17. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

2.2.18. Укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому законодавством.

2.2.19. Бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.

За погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

2.2.20. Виступає засновником і співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств тільки шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виняткові майнові права на які зберігаються за Обсерваторією.

2.2.21. Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.

2.2.22. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ, та відповідно до цього статуту.

2.2.23. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Обсерваторія має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на її балансі, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАН України.

2.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Обсерваторією лише після їх отримання.