НОВЕ НА САЙТІ


01.02.18:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2017 рік.


23.01.18:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


10.11.17::: На сайті додано новий розділ ІНТЕРВ'Ю, де публікуються посилання на інтерв'ю наших співробітників у різноманітних ЗМІ.


10.11.17::: На сторінці відділу кадрів розміщений лист відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України щодо змін в законодавстві, що дотичать пенсійного забезпечення наукових працівників.


16.03.17::: На сторінці вченого секретаря оновлене посилання на останню версію Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність".


31.01.17::: В розділі ЩО, ДЕ, ЯК?, а також на сторінці АКІОЦ розміщена інструкція з запуску програм на кластері ГАО.


22.12.16::: На сторінці відділу АКІОЦ розміщений звіт відділу за 2016 рік.


07.11.16::: В розділі МОНОГРАФІЇ додані підручник Ю. Кудрі, І. Вавилової "Позагалактична астрономія: КНИГА 1. ГАЛАКТИКИ: основні фізичні властивості" та книга колективу авторів відділу фізики планет "Дослідження з фізики планетних атмосфер та малих тіл Сонячної системи, екзопланет та дискових структур навколо зір".


31.03.16::: В розділі ЩО ДЕ ЯК? можна знайти інструкції щодо налаштування принтера загального користування, встановленого в бібліотеці ГАО.


14.03.16::: Тепер на сайті можна виконувати пошук по наших періодичних виданнях


  • Ruderman M. S., Ballai I., Khomenko E.V.,Rayleigh- Taylor instabilities with sheared magnetic fields in partially ionised plasmas. 2018,A&A,Vol.609,p. A23 (11 pp.). 2018A&A...609A..23R
  • Pakuliak L.K., Savanevych V.E., Vavilova I.B.,A method of immediate detection of objects with a near- zero apparent motion in series of CCD- frames. 2018,A&A,Vol.609,p.54 (11 pp.). 2018A&A...609A..54S
  • Izotov Y.I., Thuan T.X., Guseva N.G., et al.J0811+4730: the most metal- poor star- forming dwarf galaxy known. 2018,MNRAS,Vol.473,is.2,p.1956-1966. 2018MNRAS.473.1956I
  • Izotov Y.I., Guseva N.G., Schaerer D.,J1154+2443: a low- redshift compact star- forming galaxy with a 46 per cent leakage of Lyman continuum photons. 2018,MNRAS,V.474,is.4,p.4514-4527. 2018MNRAS.474.4514I
  • Sakhibov F., Grebel E.K., Zinchenko I.A., et al.Spiral arms in CALIFA galaxies traced by non- circular velocities, abundances and extinctions. 2018,MNRAS,Vol.474,is.2,p.1657-1671. 2018MNRAS.474.1657S

 

 

Login Form

ЛІТОПИС ГАО

2004 року до ювілею ГАО було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії НАН України». Швидко проминули ці 10 років. До нового 70-літнього ювілею було вирішено підготувати продовження Літопису за останні 10 років. Вашій увазі пропонується кінцевий варіант літопису "Головна астрономічна обсерваторія НАН України між двома ювілеями: 2004—2014 роки"

ПОСИЛАННЯ


::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

15110965_o.jpg

Статут ГАО - 1. Загальні положення

1. Загальні положення

1.1. Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України (далі - Обсерваторія) є державною бюджетною науковою установою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні НАН України та входить до складу Відділення фізики і астрономії НАН України.

Обсерваторія створена згідно з постановою Президії Академії наук УРСР від 21 липня 1944 р. (протокол № 11) на виконання постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 17 липня 1944 р. №810.

Обсерваторія є правонаступницею Головної астрономічної обсерваторії Академії наук УРСР та Головної астрономічної обсерваторії Академії наук України.

1.2. Обсерваторія діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України і цього статуту.

Статут і зміни до нього розробляє дирекція Обсерваторії і після обговорення у колективі наукових працівників розглядає вчена рада Обсерваторії.

Статут і зміни до нього затверджуються Президією НАН України.

1.3. Обсерваторія є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші потрібні печатки та штампи, рахунки в національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно зі законодавством України.

Обсерваторія має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

1.4.  Обсерваторія має статус неприбуткової організації.

1.5. Обсерваторія створена та діє з метою проведення наукових і науково-технічних досліджень та розробок, спрямованих на здобуття й використання нових знань у галузі астрономії та астрофізики й у суміжних галузях науки, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Для Обсерваторії наукова та науково-технічна діяльність є основною.

1.6. Обсерваторія підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.

1.7.  Обсерваторія не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову й науково-організаційну діяльність перед Відділенням фізики і астрономії НАН України або Президією НАН України в разі потреби.

1.8. Повне найменування Обсерваторії:

       українською мовою - Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України;
       англійською мовою - Main Astronomical Observatory of National Academy of Sciences of Ukraine.

Скорочене найменування Обсерваторії:

        українською мовою - ГАО НАН України;
        англійською мовою - MAO NAS of Ukraine.

Місцезнаходження Обсерваторії:  03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 27.