НОВЕ НА САЙТІ


25.05.18::: На сторінці вченого секретаря розміщена ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 про нові правила проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи.


01.02.18:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщений річний звіт ГАО за 2017 рік.


23.01.18:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


10.11.17::: На сайті додано новий розділ ІНТЕРВ'Ю, де публікуються посилання на інтерв'ю наших співробітників у різноманітних ЗМІ.


10.11.17::: На сторінці відділу кадрів розміщений лист відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України щодо змін в законодавстві, що дотичать пенсійного забезпечення наукових працівників.


31.01.17::: В розділі ЩО, ДЕ, ЯК?, а також на сторінці АКІОЦ розміщена інструкція з запуску програм на кластері ГАО.


31.03.16::: В розділі ЩО ДЕ ЯК? можна знайти інструкції щодо налаштування принтера загального користування, встановленого в бібліотеці ГАО.


14.03.16::: Тепер на сайті можна виконувати пошук по наших періодичних виданнях


  • Grebel E.K., Pilyugin L.S., Zinchenko I.A., et al.Validity of abundances derived from spaxel spectra of the MaNGA survey. 2018,A&A,V.613,p.1 (19pp.). 2018A&A...613A...1P
  • Ivanova О.V., Picazzio E., Lyk'yanyk I.V., et al.Spectroscopic observations of the comet 29P/ Schwassmann- Wachmann 1 at the SOAR telescope. 2018,Planet. Space Sci.,Vol.157,p.34-38. 2018P&SS..157...34I
  • Ivanova О.V., Reshetnyk V.M., Skorov Yu.V., et al.The optical characteristics of the dust of sungrazing comet C/ 2012 S1 (ISON) observed at large heliocentric distances. 2018,Icarus,Vol.313,p.1-14. 2018Icar..313....1I
  • Babyk Iu.V., McNamara B.R., Pulido F.A.,The Origin of Molecular Clouds in Central Galaxies. 2018,ApJ,Vol.853,is.2,p.177 (17 pp.). 2018ApJ...853..177P
  • Babyk Iu.V., Nulsen P.E.J., McNamara B.R.,X-Ray Scaling Relations of Early- type Galaxies. 2018,ApJ,V.857,is.1,p.32 (18 pp.). 2018ApJ...857...32B
  • Ballester José Luis, Alexeev I., Khomenko E.V.,Partially Ionized Plasmas in Astrophysics. 2018,Space Science Reviews,V.214,is.2,p.58 (149 pp.). 2018SSRv..214...58B

 

 

Login Form

ЛІТОПИС ГАО

2004 року до ювілею ГАО було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії НАН України». Швидко проминули ці 10 років. До нового 70-літнього ювілею було вирішено підготувати продовження Літопису за останні 10 років. Вашій увазі пропонується кінцевий варіант літопису "Головна астрономічна обсерваторія НАН України між двома ювілеями: 2004—2014 роки"

ПОСИЛАННЯ


::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва PLEIADES


Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

spring2018.jpg

Статут ГАО - 1. Загальні положення

1. Загальні положення

1.1. Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України (далі - Обсерваторія) є державною бюджетною науковою установою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні НАН України та входить до складу Відділення фізики і астрономії НАН України.

Обсерваторія створена згідно з постановою Президії Академії наук УРСР від 21 липня 1944 р. (протокол № 11) на виконання постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 17 липня 1944 р. №810.

Обсерваторія є правонаступницею Головної астрономічної обсерваторії Академії наук УРСР та Головної астрономічної обсерваторії Академії наук України.

1.2. Обсерваторія діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України і цього статуту.

Статут і зміни до нього розробляє дирекція Обсерваторії і після обговорення у колективі наукових працівників розглядає вчена рада Обсерваторії.

Статут і зміни до нього затверджуються Президією НАН України.

1.3. Обсерваторія є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші потрібні печатки та штампи, рахунки в національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно зі законодавством України.

Обсерваторія має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

1.4.  Обсерваторія має статус неприбуткової організації.

1.5. Обсерваторія створена та діє з метою проведення наукових і науково-технічних досліджень та розробок, спрямованих на здобуття й використання нових знань у галузі астрономії та астрофізики й у суміжних галузях науки, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Для Обсерваторії наукова та науково-технічна діяльність є основною.

1.6. Обсерваторія підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.

1.7.  Обсерваторія не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову й науково-організаційну діяльність перед Відділенням фізики і астрономії НАН України або Президією НАН України в разі потреби.

1.8. Повне найменування Обсерваторії:

       українською мовою - Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України;
       англійською мовою - Main Astronomical Observatory of National Academy of Sciences of Ukraine.

Скорочене найменування Обсерваторії:

        українською мовою - ГАО НАН України;
        англійською мовою - MAO NAS of Ukraine.

Місцезнаходження Обсерваторії:  03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 27.