ПЕРЕГЛЯД КАТАЛОГА БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Надходження в бібліотеку видань поточного року


Повернутися до меню пошуку >>>

No Авт/Ред УДК/Назва випуск/рік(том) вид-во реєстр. ном.
1Ред.: Кузнецов Э.Д. (отв.ред.) [и др.] [524.4+52(063),Ф-50]
Физика космоса: тр. 46-й Междунар. студ. науч. конф., Екатеринбург, 30 янв.- 3 февр., 2017 г.: [посвящ. 100-летию К.А. Бархатовой]
2017 (290с.)Изд-во Урал. ун-та,
Екатеринбург
42558
2Ред.: Захожай В.А., Железняк О.О. и др. [52(063),М-58]
Міжнародна наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених", м. Біла Церква, Україна, 24- 25 травня 2017 р.: програма і тези доповідей
2017 (95с.)Біла Церква3015р
3 [629.78(063),К-71]
Космические технологии: настоящее и будущее: 6-я Международная конференция, Днипро, Украина, 23- 26 мая 2017 г.: тезисы докладов= Space Technologies: Present and Future: 6th International Conference, Dnipro, Ukraine, May 23- 26, 2017: Presentations Theses
2017 (200с.)КБ "Южное",
Днипро
3016р
4 [52(063),А-91]
Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: міжнародна конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 23- 26 трав., 2017 р.: збірка тез доповідей= Astronomy and Space Physics in Kyiv University: International Conference, Kyiv, May 23- 26, 2017: book of abstracts
2017 (125с.)ВПЦ "Київський ун-т",
К.
3020р
5Ред.: Гузь А.Н. [539.3,С-56]
Современные проблемы механики: в 3 т. Т.2.
2017 (656с.)Литера ЛТД,
К.
42571
6Ред.: Brescia M., Djorgovski S.G., Feigelson E.D. [52(063)+520.8,I-69]
International Astronomical Union Symposium No. 325. "Astroinformatics": proceedings of the 325th Symp., held in Sorrento, Italy, Oct.19- 25, 2016
2017 (xvii,403p.)Univer. Press,
Cambridge
12177
7 [520.2+520.1,C-51]
Cherenkov Telescope Array (CTA): exploring the Universe at the highest energies. An observatory for ground- based gamma- ray astronomy
2017 (35p.)Heidelberg3021p
8 [Ч-214,Н-34]
Національна академія наук України у 2016 році
2017 (40с.)Академперіодика,
К.
3014р
9Yatskiv Ya., Chernogor L., Fedorov O., Ivchenko V., Ahmedov D. et al.
Ред.: Degtyarev A.V.
[550.388.2+550.34,G-54]
Global Satellite System for Monitoring and Forecasting of the Earth Seismic Activity: IAA (International Academy of Astronautics) Study
2017 (131p.)Yuzhnoye SDO,
Dnipro
3018p
10Богданов В.Л. (відп. за вип.) [Ч-214,З-43]
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2016 році
2017 (566с.)Академперіодика,
К.
3013р
11Захожай В.А. (упоряд.)
Ред.: Шульга В.М.
[Ч-214+520.1,О-75]
Основні наукові і науково- технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2016 році: звіт про науково- організаційну роботу в 2016 р./ Наукова рада з проблем "Астрономія"
2017 (48с.)РІ НАНУ,
Харків
3011р
12Зацерковний В.І., Бурачек В.Г., Железняк О.О., Терещенко А.О. [528.735+681.518,Г-35]
Геоінформаційні системи і бази даних. Кн. 2.
2017 (237с.)НДУ ім. М. Гоголя,
Ніжин
42562
13Патон Б.Є. [Ч-214,П-20]
Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи: доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 13 квітня 2017 р.
2017 (40с.)Академперіодика,
К.
3010р
14Цибань В.О. (уклад.) [Ч-216,Л-28]
Лауреати Золотої медалі ім. В.І.Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2017 року
2017 (31с.)Академперіодика,
К.
3012р
15Яцкив Я.С., Черногор Л.Ф., Федоров О.П., Ивченко В.Н., Ахмедов Д.Ш. и др.
Ред.: Дегтярев А.В.
[550.388.2+550.34,Г-54]
Глобальная спутниковая система для мониторинга и прогнозирования сеймической активности Земли: исследование МАА (Международная академия астронавтики)
2017 (135с.)ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля",
Днепр
3017р

Повернутися до меню пошуку >>>