ПЕРЕГЛЯД КАТАЛОГА БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Надходження в бібліотеку видань поточного року


Повернутися до меню пошуку >>>

No Авт/Ред УДК/Назва випуск/рік(том) вид-во реєстр. ном.
1Ред.: Кузнецов Э.Д. (отв.ред.) [и др.] [524.4+52(063),Ф-50]
Физика космоса: тр. 46-й Междунар. студ. науч. конф., Екатеринбург, 30 янв.- 3 февр., 2017 г.: [посвящ. 100-летию К.А. Бархатовой]
2017 (290с.)Изд-во Урал. ун-та,
Екатеринбург
42558
2Ред.: Захожай В.А., Железняк О.О. и др. [52(063),М-58]
Міжнародна наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених", м. Біла Церква, Україна, 24- 25 травня 2017 р.: програма і тези доповідей
2017 (95с.)Біла Церква3015р
3 [629.78(063),К-71]
Космические технологии: настоящее и будущее: 6-я Международная конференция, Днипро, Украина, 23- 26 мая 2017 г.: тезисы докладов= Space Technologies: Present and Future: 6th International Conference, Dnipro, Ukraine, May 23- 26, 2017: Presentations Theses
2017 (200с.)КБ "Южное",
Днипро
3016р
4 [52(063),А-91]
Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: міжнародна конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 23- 26 трав., 2017 р.: збірка тез доповідей= Astronomy and Space Physics in Kyiv University: International Conference, Kyiv, May 23- 26, 2017: book of abstracts
2017 (125с.)ВПЦ "Київський ун-т",
К.
3020р
5Ред.: Гузь А.Н. [539.3,С-56]
Современные проблемы механики: в 3 т. Т.2.
2017 (656с.)Литера ЛТД,
К.
42571
6Ред.: Brescia M., Djorgovski S.G., Feigelson E.D. [52(063)+520.8,I-69]
International Astronomical Union Symposium No. 325. "Astroinformatics": proceedings of the 325th Symp., held in Sorrento, Italy, Oct.19- 25, 2016
2017 (xvii,403p.)Univer. Press,
Cambridge
12177
7 [520.2+520.1,C-51]
Cherenkov Telescope Array (CTA): exploring the Universe at the highest energies. An observatory for ground- based gamma- ray astronomy
2017 (35p.)Heidelberg3021p
8 [629.78(063),U-31]
17th Ukrainian Conference on Space Research, Odesa, Aug. 21-25, 2017:abstracts= 17 Українська конференція з космічних досліджень, Одеса, 21- 25 серпня 2017 р.: тези доп.
2017 (232p.)Akademperiodyka,
K.
3022p
9 [52(063)+523.9,F-81]
Fourth UK- Ukraine- Spain Meeting on Solar Physics and Space Science (UKUS 2017), Kyiv, Ukraine, 28 Aug.- 1 Sept., 2017: programme, abstracts, information
2017 (86p.)K.3023p
10Ред.: Мозговий О.В. [523.6+52(063),С-17]
CAMMAC 2017 (Comets, Asteroids, Meteors, Meteorites, Astroblemes Craters):VII Memorial Intern. Conf. dedicated to the memory of the K.I. Churyumov, The 105th Anniversary of M. Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Sept.26- 28, 2017: book of selected papers and abstracts
2017 (152с.)Вінниця3028р
11 [623.094 С78]
Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: 17-та наук.-техн. конф., м.Чернігів, 07-08 вересня 2017 р.: зб. тез доп./ ДНВЦ ЗС України
2017 (407с.)Брагинець О.В.,
Чернігів
3029р
12 [Ч-214,Н-34]
Національна академія наук України у 2016 році
2017 (40с.)Академперіодика,
К.
3014р
13Yatskiv Ya., Chernogor L., Fedorov O., Ivchenko V., Ahmedov D. et al.
Ред.: Degtyarev A.V.
[550.388.2+550.34,G-54]
Global Satellite System for Monitoring and Forecasting of the Earth Seismic Activity: IAA (International Academy of Astronautics) Study
2017 (131p.)Yuzhnoye SDO,
Dnipro
3018p
14Богданов В.Л. (відп. за вип.) [Ч-214,З-43]
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2016 році
2017 (566с.)Академперіодика,
К.
3013р
15Буц В.А., Загородний А.Г., Киричок А.В., Конторович В.М. [и др.]
Ред.: Куклин В.М. (ред. вып.)
[533. 9+52-726, П-78]
Проблемы теоретической физики: науч. труды. Вып. 2
[Серія: Проблемы теоретической и математической физики]
2017 (376с.)ХНУ им. В.Н. Каразина,
Х.
42576
16Захожай В.А. (упоряд.)
Ред.: Шульга В.М.
[Ч-214+520.1,О-75]
Основні наукові і науково- технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2016 році: звіт про науково- організаційну роботу в 2016 р./ Наукова рада з проблем "Астрономія"
2017 (48с.)РІ НАНУ,
Харків
3011р
17Зацерковний В.І., Бурачек В.Г., Железняк О.О., Терещенко А.О. [528.735+681.518,Г-35]
Геоінформаційні системи і бази даних. Кн. 2.
2017 (237с.)НДУ ім. М. Гоголя,
Ніжин
42562
18Ільченко М.Ю., Кравчук С.О. [621.39,І-48]
Телекомунікаційні системи
2017 (736с.)Наук.думка,
К.
42574
19Кифоренко Б.Н. [517. 97+629. 78, К-45]
Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета
[Серія: Проект "Наукова книга"]
2017 (194с.)Наук.думка,
К.
42575
20Мишенина Т.В. [524.6,М-71]
Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами / ОНУ им. И.И. Мечникова МОН Украины
2017 (168с.)Астропринт,
Одесса
42572
21Патон Б.Є. [Ч-214,П-20]
Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи: доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 13 квітня 2017 р.
2017 (40с.)Академперіодика,
К.
3010р
22Фельдман Г.М. (уклад.) [51(0:01), Х-95]
Євген Якович Хруслов: [біобібліографічний покажчик]/ Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАНУ
[Серія: Біобібліографія вчених України]
2017 (46c.)Академперіодика,
К.
3024p
23Цибань В.О. (уклад.) [Ч-216,Л-28]
Лауреати Золотої медалі ім. В.І.Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2017 року
2017 (31с.)Академперіодика,
К.
3012р
24Яцкив Я.С., Черногор Л.Ф., Федоров О.П., Ивченко В.Н., Ахмедов Д.Ш. и др.
Ред.: Дегтярев А.В.
[550.388.2+550.34,Г-54]
Глобальная спутниковая система для мониторинга и прогнозирования сеймической активности Земли: исследование МАА (Международная академия астронавтики)
2017 (135с.)ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля",
Днепр
3017р

Повернутися до меню пошуку >>>