ПЕРЕГЛЯД КАТАЛОГА БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ
Надходження в бібліотеку видань поточного року


Повернутися до меню пошуку >>>

No Авт/Ред УДК/Назва випуск/рік(том) вид-во реєстр. ном.
1Ред.: Кузнецов Э.Д. (отв.ред.) [и др.] [524.4+52(063),Ф-50]
Физика космоса: тр. 46-й Междунар. студ. науч. конф., Екатеринбург, 30 янв.- 3 февр., 2017 г.: [посвящ. 100-летию К.А. Бархатовой]
2017 (290с.)Изд-во Урал. ун-та,
Екатеринбург
42558
2Ред.: Захожай В.А., Железняк О.О. и др. [52(063),М-58]
Міжнародна наукова конференція "Астрономічна школа молодих вчених", м. Біла Церква, Україна, 24- 25 травня 2017 р.: програма і тези доповідей
2017 (95с.)Біла Церква3015р
3 [629.78(063),К-71]
Космические технологии: настоящее и будущее: 6-я Международная конференция, Днипро, Украина, 23- 26 мая 2017 г.: тезисы докладов= Space Technologies: Present and Future: 6th International Conference, Dnipro, Ukraine, May 23- 26, 2017: Presentations Theses
2017 (200с.)КБ "Южное",
Днипро
3016р
4 [Ч-214,Н-34]
Національна академія наук України у 2016 році
2017 (40с.)Академперіодика,
К.
3014р
5Yatskiv Ya., Chernogor L., Fedorov O., Ivchenko V., Ahmedov D. et al.
Ред.: Degtyarev A.V.
[550.388.2+550.34,G-54]
Global Satellite System for Monitoring and Forecasting of the Earth Seismic Activity: IAA (International Academy of Astronautics) Study
2017 (131p.)Yuzhnoye SDO,
Dnipro
3018p
6Богданов В.Л. (відп. за вип.) [Ч-214,З-43]
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2016 році
2017 (566с.)Академперіодика,
К.
3013р
7Захожай В.А. (упоряд.)
Ред.: Шульга В.М.
[Ч-214+520.1,О-75]
Основні наукові і науково- технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2016 році: звіт про науково- організаційну роботу в 2016 р./ Наукова рада з проблем "Астрономія"
2017 (48с.)РІ НАНУ,
Харків
3011р
8Зацерковний В.І., Бурачек В.Г., Железняк О.О., Терещенко А.О. [528.735+681.518,Г-35]
Геоінформаційні системи і бази даних. Кн. 2.
2017 (237с.)НДУ ім. М. Гоголя,
Ніжин
42562
9Патон Б.Є. [Ч-214,П-20]
Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи: доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 13 квітня 2017 р.
2017 (40с.)Академперіодика,
К.
3010р
10Цибань В.О. (уклад.) [Ч-216,Л-28]
Лауреати Золотої медалі ім. В.І.Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2017 року
2017 (31с.)Академперіодика,
К.
3012р
11Яцкив Я.С., Черногор Л.Ф., Федоров О.П., Ивченко В.Н., Ахмедов Д.Ш. и др.
Ред.: Дегтярев А.В.
[550.388.2+550.34,Г-54]
Глобальная спутниковая система для мониторинга и прогнозирования сеймической активности Земли: исследование МАА (Международная академия астронавтики)
2017 (135с.)ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля",
Днепр
3017р

Повернутися до меню пошуку >>>